Logo Universiteit Leiden.

nl en

Missie

Onze missie

De missie van de Young Academy Leiden draait om drie pijlers. Wij pleiten voor innovatie op de gebieden die deze pijlers vertegenwoordigen:

YAL-leden vormen een diverse groep van wetenschappers die interfacultair onderzoek nastreven en interdisciplinair onderzoek en onderwijs binnen de Universiteit Leiden bevorderen. De YAL denkt ook kritisch na over wetenschaps- en onderwijsbeleid, in het bijzonder over zaken die startende academici aangaan, en nemen deel aan publieke debatten. Daarnaast wil de YAL ook het brede publiek kennis laten maken met wetenschap en toekomstige generaties inspireren.

Wat doen we?

De Young Academy Leiden dient als platform voor jonge academici en academici aan het begin van hun carrière. Wij helpen hen om met elkaar in contact te komen en sterke netwerken te bouwen, zowel binnen als buiten het eigen onderzoeksgebied. Ook helpen we hen de hiërarchische organisatiestructuur van de universiteit te doorgronden en zich daarbinnen te bewegen.

De Young Academy Leiden heeft als doel om zowel binnen de Universiteit Leiden een netwerk op te zetten als met andere universiteiten en met partijen buiten de universiteit. We verbinden jonge academici van verschillende disciplines met elkaar en met de samenleving. Op deze manier stellen we jonge academici in staat om de toekomst van deze universiteit vorm te geven. 

Alle drie de pijlers van de Young Academy Leiden hebben een eigen werkgroep: de werkgroep interdisciplinariteit, de werkgroep wetenschaps- en onderwijsbeleid en de werkgroep outreach. YAL-leden nemen actief deel aan ten minste een van deze werkgroepen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.