Logo Universiteit Leiden.

nl en

Missie

Onze missie

De missie van de Young Academy Leiden draait om drie pijlers. Wij pleiten voor innovatie op de gebieden die deze pijlers vertegenwoordigen:

YAL-leden vormen een diverse groep van wetenschappers die interfacultair onderzoek nastreven en interdisciplinair onderzoek en onderwijs binnen de Universiteit Leiden bevorderen. De YAL denkt ook kritisch na over wetenschaps- en onderwijsbeleid, in het bijzonder over zaken die startende academici aangaan, en nemen deel aan publieke debatten. Daarnaast wilt de YAL ook het brede publiek kennis laten maken met wetenschap en toekomstige generaties inspireren.

Wat doen we?

De Young Academy Leiden dient als platform voor jonge academici en academici aan het begin van hun carrière. Wij helpen hen om met elkaar in contact te komen (binnen en buiten hun eigen onderzoeksgebied), om aan sterke netwerken te bouwen, en we helpen hen de organisatiestructuur van de universiteit te doorgronden en zich daarbinnen te bewegen.

De Young Academy Leiden heeft als doel om zowel binnen de Universiteit Leiden een netwerk op te zetten, alsook met andere universiteiten, en met partijen buiten de universiteit. We verbinden jonge academici aan het begin van hun carrière, zowel dwars door wetenschappelijke disciplines alsook met de samenleving. Op deze manier stellen we jonge academici in staat om de toekomst van deze universiteit vorm te geven. 

Alle drie de pijlers van de Young Academy Leiden hebben een eigen werkgroep: de werkgroep interdisciplinariteit, de werkgroep wetenschaps- en onderwijsbeleid en de werkgroep outreach. YAL-leden nemen actief deel aan ten minste een van deze werkgroepen. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie