Logo Universiteit Leiden.

nl en

YAL tijdens corona

Young Academy Leiden behartigt de belangen van jonge academici en tijdens de coronacrisis is dit bijzonder hard nodig.

De YAL blijft zich inzetten voor jonge academici, ook tijdens de coronacrisis. Deze wereldwijde ziekte-uitbraak heeft vele gevolgen voor jonge onderzoekers. 

Young Academy Leiden heeft een ênquete uitgevoerd onder de jonge onderzoekers van Universiteit Leiden en daar de uiteenlopende gevolgen in kaart gebracht. Naast de ênquete is er ook een Online Young Interfaculty Lunch georganiseerd op 7 mei 2020 waarin openlijk werd gediscusseerd over de verregaande gevolgen. 

Met de resultaten van de ênquete en de discussies tijdens de Online Lucnh is er een position paper opgesteld en geplubliceerd. Daarin staan gevolgen, zorgen en aanbevelingen bestemd voor jonge academici.

Deze website maakt gebruik van cookies.