Universiteit Leiden

nl en

Rapport: empirische onderzoeksmethoden in het Nederlands rechtencurriculum

Drie onderzoekers van het programma Coherent Privaatrecht hebben een inventarisatie verricht van het aanwezige ELS-onderwijs aan negen Nederlandse rechtenfaculteiten.

Ekaterina Pannebakker, Helen Pluut en Stijn Voskamp hebben samen met Wouter de Zanger van de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar het onderwijs dat wordt gegeven aan juristen over empirie en empirische onderzoeksmethoden. Het onderzoek vond plaats in het kader van de Stimuleringsactie Empirical Legal Studies fase II, die voortbouwt op de eerste Nationale Stimuleringsactie Empirical Legal Studies. Deze stimuleringsacties zijn gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Nadat de stimuleringsactie van start was gegaan, verscheen aan het einde van 2018 het Sectorplan Rechtsgeleerdheid, waarin OCW extra middelen beschikbaar stelde om wetenschappelijk onderzoek binnen rechtsgeleerdheid te versterken. Naar aanleiding van het sectorplan is een landelijke overleggroep ontstaan, het Platform ELS. De uitgebreide rondgang langs de diverse opleidingen Rechtsgeleerdheid in Nederland heeft onder auspiciën van het Platform ELS plaatsgevonden.

Het onderzoeksrapport, getiteld 'Onderweg naar morgen – een inventarisatie van empirische onderzoeksmethoden in juridisch onderwijs' is nu open access beschikbaar. In het rapport wordt per faculteit een nauwkeurig beeld geschetst van de vakken met aandacht voor empirische methoden én de huidige expertise op het gebied van ELS. Daarmee is het rapport een belangrijke stap in de doorontwikkeling van ELS-onderwijs aan de Nederlandse rechtenfaculteiten, een van de doelstellingen van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid.

Het Platform ELS committeert zich de komende jaren aan een verdere intensivering van samenwerking op het vlak van onderwijsdiensten die gerelateerd zijn aan ELS. Het streven is om gericht onderwijs te ontwikkelen dat bijdraagt aan het opleiden van een nieuwe generatie 'empirisch-juristen' die zowel in staat is empirisch onderzoek te doen als dat te vertalen naar de implicaties voor rechtsnormen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.