Universiteit Leiden

nl en

Twee nieuwe universitair docenten voor Empirical Legal Studies

Niek Strohmaier en Gitta Veldt starten als universitair docent binnen het project Empirical Legal Studies. Hun aanstellingen vinden plaats in het kader van het sectorplan Rechtsgeleerdheid.

Niek en Gitta zullen zich de komende jaren committeren aan het doen van empirisch-juridisch onderzoek binnen het thema 'markt, gedrag en de regulerende rol van het recht' en de doorontwikkeling van ELS op de faculteit.

Gitta Veldt

Gitta verdedigde op 10 juni jl. met succes haar proefschrift. Zij heeft in haar promotieonderzoek bekeken wat de betekenis is van Europese productnormen bij privaatrechtelijke normstelling. 

In haar nieuwe rol zal zij onderzoeksplannen ontwikkelen die zien op het empirisch bestuderen van de daadwerkelijke effecten (en effectiviteit) van het privaatrecht in relatie tot marktregulering. Zo valt te denken aan het effect van dreigende productaansprakelijkheid op het gedrag van marktdeelnemers. En door wat soort factoren laat een distributeur zich leiden bij de beslissing tot wel of niet terugroepen van producten?

Niek Strohmaier

Op 1 juli verdedigde Niek zijn proefschrift met de titel Making sense of Business Failure: A social psychological perspective on financial and legal judgments in the context of insolvency. Niek zal zijn reeds ingezette lijn van onderzoek voortzetten. Deze lijn ziet met name op biases (i.e., vooringenomenheden) in juridische oordeelsvorming en besluitvorming. Veel van die oordelen en beslissingen zijn relevant voor het reguleren van (financiĆ«le) markten. Middels empirisch onderzoek wil Niek bijdragen aan het debat over de regulerende rol van het recht. Hoe bijvoorbeeld kunnen marktregulerende mechanismen dusdanig ingericht worden dat de kans op cognitieve biases en andere imperfecties van juridische besluitvorming minimaal is? 'Ik ben zeer enthousiast over de ontwikkelingen op onze faculteit op het gebied van ELS en zie ernaar uit om hier onderdeel van uit te maken en mijn steentje bij te dragen.'

In maart startten Sarah Vandenbroucke en Kimia Heidary al aan hun promotieonderzoeken binnen het project Empirical Legal Studies.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.