Universiteit Leiden

nl en

Congres Empirical Legal Studies

Op 22 november vond het congres ‘Synergie tussen ELS en klassiek juridisch onderzoek’ plaats in de Oude Sterrewacht van de Universiteit Leiden. Een mooie gelegenheid voor de aanwezigen om met elkaar te verkennen hoe empirische onderzoeksmethoden kunnen worden toegepast in de rechtswetenschap.

Na het welkomstwoord door Willem van Boom werd de middag afgetrapt door Kees van den Bos (Universiteit Utrecht), die zijn keynote hield over waargenomen onrechtvaardigheid en radicalisering. Hierna vertelden in twee sessies promovendi over hun onderzoek en de empirische methode die ze daarbij hanteren. De volgende onderzoekers zijn aan het woord geweest:

Femke Ruitenbeek-Bart, De aansprakelijkgestelde partij in letselschadezaken (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Elke Olthuis, De rol van attitudes in het besluitvormingsproces van rechters (Universiteit van Amsterdam)

Lisa Ansems, Ervaren procedurele rechtvaardigheid in strafzaken (Universiteit Utrecht)

Jessie Pool, De curator en het beoordelen van bestuurshandelen (Universiteit Leiden)

Florenz Volkaert, Discours netwerkanalyse als empirisch tool voor rechtshistorici. Een gevalstudie over vrijhandel in 19e-eeuws België (Universiteit Gent)

Tom Bouwman, Nudging ter bescherming van de zwakkere partij in het verbintenissenrecht (Universiteit Utrecht)

Het waren inspirerende presentaties van veelbelovende jonge ELS-onderzoekers. Na afloop van elke presentatie werd er feedback gegeven door een panel van referenten. Dit panel bestond uit Willem van Boom, Helen Pluut, Pieter Desmet (EUR), Elbert de Jong (UU), Arno Akkermans (VU), Gijs van Dijck (UM), Peter Mascini (EUR) en Ivo Giesen (UU). Tussen de sprekers en het aanwezige publiek ontstond bovendien een vruchtbare discussie over de kansen en uitdagingen van het doen van empirisch-juridisch onderzoek.

Platform ELS

Het congres was een initiatief van het Platform ELS, een landelijk samenwerkingsverband op het gebied van empirisch-juridisch onderzoek. Aan het Platform nemen de vijf faculteiten deel die het speerpunt Empirical Legal Studies hebben gekozen in het kader van het sectorplan Rechtsgeleerdheid. Het gaat hier om Leiden, Groningen, Amsterdam (VU), Rotterdam en Utrecht. Het Platform ELS stelt zich ten doel om een landelijk netwerk van empirisch-juridisch onderwijsaanbod te realiseren en tot uitwisseling van onderzoekservaringen en -kennis te komen. De bijeenkomst van 22 november biedt een mooi vooruitzicht voor de verdere ontwikkeling van empirisch-juridisch onderzoek in Nederland. 

Bent u ook enthousiast over Empirical Legal Studies en wat dit kan betekenen voor uw eigen onderzoek? Neem dan vooral contact op met Helen Pluut.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.