Universiteit Leiden

nl en

LUMC-Campus Den Haag gaat voor een gezondere regio

Hoe kunnen we met Population Health Management de burgers van Den Haag helpen om gezond te worden en te blijven? Deze vraag stond dinsdag 15 januari centraal tijdens de 5e werkconferentie van de LUMC-Campus Den Haag. Ruim 150 artsen, onderzoekers, docenten, zorgprofessionals, bestuurders en beleidsmakers gingen met elkaar in gesprek.

De stad Den Haag bestaat uit een zeer diverse bevolking met grote gezondheid-, sociale en economische verschillen. Vooral in achterstandswijken is er veel gezondheidswinst te behalen. Population Health Management biedt een aanpak om een regionaal samenwerkingsverband op te zetten op het gebied van beleid, bestuur en zorg. De LUMC-Campus Den Haag is binnen deze samenwerking de academische partner waar via onderzoek en onderwijs de zorg, wetenschap en zorginnovatie bij elkaar komen.  

Mattijs Numans, directeur van LUMC-Campus Den Haag, opende de werkconferentie.
Mattijs Numans, directeur van LUMC-Campus Den Haag, opende de werkconferentie.

Ruim 20 onderzoeksprojecten over Population Health Management

Vanuit de LUMC-Campus Den Haag lopen in Den Haag en omgeving momenteel meer dan 20 onderzoeksprojecten die de gezondheid van de bevolking moeten bevorderen. De LUMC-Campus Den Haag vervult hierin ook een netwerkfunctie. Specialisten uit verschillende disciplines kunnen elkaar via de Campus vinden en gebruikmaken van elkaars expertise. Dit was ook duidelijk terug te zien tijdens de speed-dates op de projectenmarkt tijdens de werkconferentie, zoals die over het project HIP-CARE. Tijdens de sessie raken een medisch onderzoeker en een huisarts druk met elkaar in gesprek over het gebruik van data in de zorg.

In het project HIP-CARE wordt onderzocht hoe het komt dat één op de vier mensen binnen een jaar na het breken van een heup komt te overlijden. Dit doen ze met data afkomstig van huisartsen, ziekenhuizen en de geriatrische revalidatiezorg. Met deze gegevens kunnen er nieuwe (behandel)methodes worden ontwikkeld die beter aansluiten op persoonlijke situatie en de persoon zelf.  De LUMC-Campus Den Haag neemt daarmee de rol in van onderzoeker en  ‘Academic Trusted Advisor’.                       

Tijdens de werkconferentie gingen specialisten uit verschillende werkvelden met elkaar in gesprek.
Tijdens de werkconferentie gingen specialisten uit verschillende werkvelden met elkaar in gesprek.

Combineren van data

Tijdens het plenaire deel van de werkconferentie kwam Stephen Sutch, director bij Johns Hopkins Bloomberg SChool of Public Health, tot de essentie van de werkconferentie. 'Population Health Management combineert enorm veel data,' vertelt hij tegenover een volle zaal. 'Door het analyseren van patiëntgegevens, e-health en statistieken uit verschillende bronnen krijgen we ook een veel beter beeld van de sociaal-economische status en leefomstandigheden van patiënten. Deze factoren bleven voorheen buiten beschouwing binnen klinische en zorgvraagstukken, maar ze zijn onmisbaar om mee te nemen bij het ontwikkelen van nieuwe zorginterventies. Daardoor draait Population Health Management niet om organisaties, maar juist meer om de persoon.'  

Jet Bussemaker over het betrekken van de bevolking bij Population Health Management.
Jet Bussemaker over het betrekken van de bevolking bij Population Health Management.

Betrek de buurt- en wijkbewoners bij zorgproblemen

Jet Bussemaker, hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact in de zorg, ging verder op het verhaal van Sutch. Volgens Bussemaker is het belangrijk om ook de bevolking meer te betrekken binnen Population Health Management. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van citizen science, of andere manieren om mensen op buurt en wijkniveau mee te laten praten over problemen en oplossingen in de zorg. Door deze co-creatie tussen onderzoekers en bewoners, ontstaat er een onmisbare nieuwe manier van wetenschap en kennis op regionaal en lokaal niveau. 'Voorheen zeiden we: Nederland verandert, en de zorg moet mee veranderen. Maar dat is nog niet voldoende. Het moet ook meer afgestemd worden op de persoon,' aldus Bussemaker. 'Dit vereist een nieuwe interdisciplinaire samenwerking waarin wetenschap wordt gekoppeld aan maatschappelijke uitdagingen die ook de bewoners zelf hierin betrekt.'

Foto boven: Stephen Sutch vertelt over het gebruik van big data in de zorg.

Nieuwe MOOC Fundamentals of Population Health Management

Naast onderzoek wil de LUMC-Campus de komende jaren ook een grotere rol spelen in het (medisch) onderwijs. Daarom werd tijdens de werkconferentie de Massive Open Online Course (MOOC) ‘Fundamentals of Population Health Management’ gelanceerd. De gratis cursus is de eerste in een serie van 9 e-learnings die allemaal dit jaar verschijnen. De online cursus gaat onder andere in op data-analyse, geïntegreerd zorgaanbod en juiste organisatorisch randvoorwaarden. Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.