Universiteit Leiden

nl en

Mattijs Numans

Hoogleraar Huisartsgeneeskunde

Naam
Prof.dr. M.E. Numans
Telefoon
+31 71 526 9111
E-mail
m.e.numans@lumc.nl
ORCID iD
null

Mattijs Numans is hoogleraar Huisartsgeneeskunde, afdelingshoofd Public Health Eerstelijns Geneeskunde en sinds 2016 hoogleraar/directeur van de LUMC Campus Den Haag. Hij is trekker van het profileringsgebied “Innovative Health strategies & Quality of Care” en LUMC voorzitter van het Universitair profileringsgebied “Population Health Living Lab The Hague”. Hij ontwikkelt de tweejarige master Population Health Management in de Campus Den Haag in het LUMC strategiethema Population Health. En hij is huisarts in Utrecht (Gezondheidscentrum Oog in Al).

Meer informatie over Mattijs Numans

Mattijs Numans is hoogleraar Huisartsgeneeskunde, afdelingshoofd Public Health Eerstelijns Geneeskunde en sinds 2016 hoogleraar/directeur van de LUMC Campus Den Haag. Hij is trekker van het profileringsgebied “Innovative Health strategies & Quality of Care” en van het  “Population Health Living Lab The Hague”. Hij ontwikkelt de tweejarige master Population Health Management in de Campus Den Haag in het LUMC strategiethema Population Health. En hij is huisarts in Utrecht (Gezondheidscentrum Oog in Al).  

Huisartsgeneeskunde

De hoogleraar huisartsgeneeskunde van het LUMC staat als hoofd van een afdeling met vier disciplines (naast huisartsgeneeskunde ook specialisme ouderengeneeskunde –SOG-, public health/population health en medische antropologie), een belangrijk aandeel in het LUMC bachelor en master studentenonderwijs en de twee grootste specialistenopleidingen in de regio (ca 220 huisartsen en ca 80 SOG) middenin het veranderende extramurale gezondheidszorgveld. Een team van 7 hoogleraren verbonden aan de afdeling, werkt samen in twee succesvolle onderzoeksprogramma’s, te weten Geriatrics in Primary Care en Prevention, Population health and Disease management – PrePoD. De nieuw gevestigde LUMC Campus Den Haag maakt verdere ontwikkeling van opleiding en onderzoek op het gebied van Population Health Management, preventie en risicogroepenbeleid mogelijk, dat daarmee het LUMC beter aansluit bij de extramurale vraagstellingen uit de Nationale Wetenschaps Agenda.

Wetenschappelijke carrière

Mattijs Numans studeerde geneeskunde in Utrecht en vestigde zich na zijn huisartsopleiding in Olst (Ov) in 1987 in de maatschap “Huisartsen Oog in Al” in Utrecht. Hij promoveerde in 1992, ook in Utrecht, n.a.v. een grootschalig zorginnovatieproject in de regio, op het proefschrift “Gastroscopie op verzoek van de huisarts, determinanten van relevante uitslagen”.

Hij was ruim 25 jaar verbonden aan het Julius Centrum van het UMC Utrecht, als universitair docent en later UHD, o.m. coördinator/initiatiefnemer van het Leidsche Rijn Gezondheids Project en van het Julius Huisartsen Netwerk. Hij was ook oprichter en bestuurder van de Coöperatie Stadsmaatschap Huisartsen Utrecht (2006-2013). En hij werd in 2011 bijzonder hoogleraar bij het VUmc in Amsterdam op de leerstoel “Innovatie en kwaliteit van de Academische Werkplaatsfunctie Huisartsgeneeskunde” (oratie 28 juni 2011, De Academische Werkplaats, inspiratie voor vernieuwing in de Huisartsgeneeskunde).

Hij was mede-oprichter van de European Society of Primary Care Gastroenterology (1995), lid van het scientific committee van de United European Gastroenterology Federation (2003-2008), stond aan de wortels van meerdere NHG en Europese richtlijnen en begeleidde meerdere promovendi. Hij was in 2001-2002 visiting researcher bij Tufts/New England Cochrane in Boston MA, Verenigde Staten. Zijn expertise en publicaties zijn gebaseerd op het (her-) gebruik van routinezorggegevens uit de huisartspraktijk voor kwaliteitsbeleid en onderzoek, diagnostiek, risicoschatting en populatiegerichte zorg bij chronische aandoeningen, ouderen, jongeren en in de GGZ. Hij heeft met 267 publicaties een H-index van 43 (WebOfScience 2021).

Prijzen een eervolle benoemingen

  • Lid Autorisatiecommissie NHG Standaarden
  • Lid Interuniversitair Overleg Huisartsgeneeskunde

Volg M. E. Numans

LinkedIn |Orcid | ResearchGate | GZCooginal

Hoogleraar Huisartsgeneeskunde

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 3
  • Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

Publicaties

  • Maatschap huisartsen Oog en Al huistarts
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.