Universiteit Leiden

nl en

Voedselonzekerheid treft kwart van de gezinnen in Haagse krachtwijken

Uit onderzoek van de Universiteit Leiden, het LUMC en GGD Haaglanden blijkt dat ruim een kwart van de deelnemende Haagse gezinnen een vorm van voedselonzekerheid kent. Zij hebben bijvoorbeeld niet genoeg geld om een gezonde maaltijd te eten of maken zich zorgen dat het eten op raakt voordat er nieuw geld op de rekening staat.

Voedselzekerheid is de fysieke en economische toegang tot voldoende, veilig en voedzaam eten. In Nederland is over het algemeen voldoende voeding beschikbaar, maar de economische toegang tot gezonde voeding is bij deze Haagse gezinnen vaak wel beperkt. Gezinnen met voedselonzekerheid geven bijvoorbeeld aan dat ze niet genoeg geld hebben om een gezonde maaltijd te eten en dat ze zich zorgen maken dat het eten op is voordat er opnieuw geld beschikbaar is voor nieuw eten.

Krachtwijken

Het onderzoek is uitgevoerd door de LUMC Campus Den Haag samen met het Leiden University College en GGD Haaglanden. De eerste resultaten zijn gepubliceerd in het Epidemiologisch Bulletin (p. 19). ‘We hebben in deze studie specifiek naar krachtwijken in Den Haag gekeken,’ zegt hoofdonderzoeker Jessica Kiefte-de Jong. ‘Dit zijn wijken waarbij de gezondheid en het welzijn van bewoners achterblijft. Gezien het hoge percentage voedselonzekerheid verwachten we echter dat dit buiten de krachtwijken ook nog een substantieel probleem kan zijn dat belangrijk is om verder te onderzoeken.’

Ouders die voedselonzekerheid ervaren geven aan zich minder gezond te voelen. Daarnaast hadden zij een lagere groente- en fruitinname en vaker obesitas. ‘Uit de vele gesprekken met de deelnemers aan het onderzoek kwam dit duidelijk naar voren,’ zegt promovenda Laura van der Velde, ook onderdeel van het onderzoeksteam. ‘Veel deelnemers konden goed benoemen hoe een gezond voedingspatroon eruit zou moeten zien, maar gaven ook aan hoe moeilijk het is om daar aan te voldoen wanneer je je mentaal niet goed voelt of in een moeilijke situatie zit. De energie ontbreekt dan om bijvoorbeeld een gezonde maaltijd te koken.’

Alleenstaand

Van der Velde: ‘Daar komt nog bij dat veel van de ouders die voedselonzekerheid ervaren alleenstaand zijn. Zij moeten dus ook de zorgen alleen dragen over of zij voldoende eten op tafel kunnen zetten voor zichzelf en de kinderen. Dat kan stress met zich meebrengen.’

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat de impact van voedselonzekerheid is op gezondheid op de lange termijn maar ook op de effectiviteit van voeding- en leefstijlinterventies. De vraag is ook wat de impact is van de eerder aangekondigde BTW-verhoging op levensmiddelen voor deze kwetsbare groepen. ‘Uit eerder onderzoek is bekend dat prijsveranderingen de consumptie van bijvoorbeeld groenten en fruit aanzienlijk kan veranderen.’ zegt Kiefte-de Jong.

Ondersteuning

Dit onderzoek is volgens haar een eerste stap om het probleem van voedselonzekerheid in kaart te brengen. ‘Uiteindelijk willen we inzicht krijgen in hoe deze gezinnen het beste ondersteund kunnen worden in gezond gedrag, om zo op termijn bij te dragen aan een optimale gezondheid.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.