Universiteit Leiden

nl en

Langere samenwerking tussen Universiteit Leiden en Dienst Justitiële Inrichtingen

Het Leidse onderzoeksproject naar het leefklimaat in alle penitentiaire inrichtingen in Nederland wordt verlengd tot 2024. Hierdoor krijgt het al lopende project belangrijke nieuwe impulsen en kunnen meer vraagstukken worden onderzocht. Het Life-in-Custody project (LIC-project) is een samenwerking tussen het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Leidse Universiteit en de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Onderzoeksteam LIC-studie

Onderzoekers van het instituut voor Strafrecht en Criminologie hebben de afgelopen jaren in opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar het leefklimaat in alle penitentiaire inrichtingen in Nederland en Bonaire. Voor het onderzoek is in het voorjaar van 2017 een uitgebreide enquête afgenomen onder alle gedetineerden in Nederland en Bonaire. Op basis van deze gegevens wordt onder andere onderzocht hoe het leefklimaat in de Nederlandse gevangenissen in relatie staat tot incidenten in detentie en tot het welzijn van gedetineerden. Bovendien wordt de relatie tussen het leefklimaat en het werkklimaat in detentie in kaart gebracht. Tenslotte geeft dit onderzoek inzicht in de maatschappelijke opbrengsten van het leefklimaat, zoals recidivevermindering.

Deze succesvolle samenwerking wordt nu verlengd tot 2024. In deze periode zullen de criminologen Hanneke Palmen, Anouk Bosma en Paul Nieuwbeerta het onderzoek naar de determinanten en consequenties van het leefklimaat in Nederlandse gevangenissen verder uitbreiden. Zij zullen onder andere diverse nieuwe onderwerpen bestuderen, zoals de nazorg van gedetineerden en de sociale relaties van gedetineerden.

Hiertoe zal de eerder ontwikkelde enquête wederom worden afgenomen (in het voorjaar van 2019, 2021 en 2023), onder alle gedetineerden die zijn ingesloten in alle penitentiaire inrichtingen in Nederland en Bonaire. Daarnaast worden aanvullende gegevens verzameld, waaronder gegevens over recidive na vrijlating.

Bij het grootschalige Leidse onderzoeksproject zullen de komende jaren ook drie promovendi werkzaam zijn. Verder biedt het project diverse mogelijkheden voor studenten om middels een stage of een afstudeerscriptie ervaring op te doen met onderzoek in detentie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.