Universiteit Leiden

nl en

Vidi's voor negen Leidse onderzoekers

Negen talentvolle Leidse onderzoekers hebben een Vidi-subsidie ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Vidi-subsidies zijn voor wetenschappers met al enige jaren onderzoekservaring om een eigen onderzoekslijn op te zetten of uit te bouwen.

De Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen is dit jaar ruim bedeeld met drie laureaten. De Faculteit der Sociale Wetenschappen ontvangt twee Vidi's en de Faculteiten Governance and Global Affairs, Geesteswetenschappen, Rechtsgeleerdheid en het Leids Universitair Medisch Centrum ontvangen elk één Vidi. In totaal dienden 571 onderzoekers een onderzoeksproject in bij het NWO. Daarvan werden 86 aanvragen gehonoreerd.

Vernieuwingsimpuls

De Vidi is een onderzoekssubsidie uit de Vernieuwingsimpuls van NWO. Met een Vidi kunnen postdocs met een aantal jaren onderzoekservaring met maximaal 800.000 euro een innovatieve onderzoekslijn opzetten of uitbouwen. Ze kunnen ook andere onderzoekers aanstellen. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

De laureaten

Alexandre Afonso – Instituut Bestuurskunde

Grote Welvaartsstaten, Gesloten Grenzen?
De onderzoekers analyseren de evolutie van welvaartsstaten en arbeidsmigratiebeleid in West-Europa. Door verschillende landen te vergelijken over een langere periode onderzoeken ze of er een afweging is tussen sociale zekerheid en openheid voor migratie. Lees hier meer over zijn onderzoek.

Lucia Clemens Daxinger - LUMC

Mutaties en modificaties: Hoe het foutief bepalen van epigenetische modificaties kan leiden tot ziekte
Chemische modificaties aan het DNA en de direct geassocieerde histon eiwitten helpen de cel te beslissen of een gen aan of uit moet staan. De onderzoekers zullen in kaart brengen hoe mutaties in de 'lezers, schrijvers, en wissers' van deze modificaties, leiden tot foutieve genregulatie en ziekte.

Rogier Creemers – Instituut voor Metajuridica

De smartstaat: technologie, recht en bestuur in China
De Chinese regering gebruikt steeds meer technologische systemen in recht en bestuur, o.a. in juridische processen en sociale controle. Dit project onderzoekt in welke mate deze systemen effectief zijn, en hoe ambtenaren en burgers omgaan met hun invoering.

Daniel Curtis – Instituut voor Geschiedenis

Positively shocking!
Dit project onderzoekt de breed geaccepteerde stelling dat ongelijkheid binnen samenlevingen, en door de geschiedenis heen, enkel afneemt tijdens rampen van catastrofale omvang, zoals oorlogen en epidemieën. Maar hadden grote rampen daadwerkelijk dit effect? En is dat zo ongeacht sociale omstandigheden en de variërende karakteristieken van grote rampen?

Irene Groot – Leiden Instituut voor Chemisch Onderzoek

Zien is geloven: het visualiseren van katalysatoren op atomaire schaal onder industriële condities
Katalysatoren zijn essentieel voor de productie van brandstoffen. In dit project worden nieuwe meettechnieken ontwikkeld waarmee het mogelijk wordt om deze processen op atoomniveau te ontrafelen, onder relevante, industriële omstandigheden. Met deze technieken worden twee reacties onder de loep genomen die een sleutelrol spelen bij de synthese van kunstmatige brandstoffen. Lees hier meer over haar onderzoek.

Laura Heitman - Leiden Academic Centre for Drug Research

Geneesmiddelonderzoek over een andere boeg
Helaas werken veel geneesmiddelen niet goed genoeg, omdat ze te snel hun binding aan de werkzame plaats in het lichaam verliezen. Zo hebben deze geneesmiddelen te weinig tijd om effectief te zijn. Heitman bestudeert hoe de bindingskinetiek van geneesmiddelen geoptimaliseerd kan worden om ziekten doeltreffend te bestrijden.

Mariska Kret – Instituut Psychologie

Alleen en kopschuw: Emotionele stoornissen in sociale angst en autisme
Patiënten met een sociale angststoornis en patiënten met autisme hebben vaak moeite om anderen te vertrouwen. Vertrouwen hangt nauw samen met het herkennen van emoties, iets wat deze patiënten ook lastig vinden. In dit project wordt onderzocht of een verstoring in het spiegelen van emoties onderliggend is aan beide problemen.

Stefan Semrau – Leids Instituut Onderzoek Natuurkunde

De vonk van het leven
Zonder elektrische signalen in je lichaam zou je deze zinnen niet kunnen lezen of het kopje koffie op je bureau niet kunnen pakken. De onderzoekers willen bio-elektriciteit bestuderen in een ander fundamenteel levensproces: embryonale ontwikkeling. Dit onderzoek zal de toepassing van bio-elektriciteit in regeneratieve geneeskunde mogelijk maken.

Nicholas Vrousalis – Instituut Politieke Wetenschap

Inequality against Freedom: Economic Power, Markets, and the Workplace
Dit project ontwikkelt een normatieve gereedschapskit voor het analyseren van de theorie dat economische ongelijkheid ingezet kan worden als instrument om dienstbaarheid af te dwingen. Het project verdedigt een nieuwe theorie dat dominantie autonomie opzettelijk schaadt. Daarna worden deze concepten gebruikt voor een normatieve studie van de economische macht, de kapitalistische markt en de kapitalistische werkomgeving.

Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.