Universiteit Leiden

nl en

Twee uiteenlopende benaderingen op het Diversiteitscongres

Een van de sprekers op het Diversiteitscongres op 22 november is Estela Mara Bensimon, gelauwerd hoogleraar Hoger onderwijs in de VS. Als tweede spreker komt Peter Slort, portefeuillehouder Diversiteit bij de Nationale Politie vertellen hoe de aanpak van de diversiteitsbevordering daar is. En: er is een Vrouwennetwerk in oprichting.

Estela Mara Bensimon
Prof. Estela Mara Bensimon

Estela Mara Bensimon

Bensimon is, naast hoogleraar Hoger onderwijs aan de USC Rossier School of Education, directeur van het Center for Urban Education dat ze in 1999 zelf oprichtte . Ze schreef boeken, en artikelen in belangrijke wetenschappelijke tijdschriften en werd diverse malen gelauwerd voor haar wetenschappelijk werk.

Gevraagd naar de verschillen en overeenkomsten tussen de VS en Nederland/Europa zegt Bensimon 'Een overeenkomst kan zijn dat er in Nederland, net als in de VS, sprake is van terughoudendheid, van ongemak bij praten over ras. Een andere overeenkomst kan de valse overtuiging zijn dat we kleurenblind zijn en dat als excuus gebruiken om het niet over racisme of witte suprematie te hebben.' Lees het interview met haar.

Peter Slort
Peter Slort

Peter Slort

Slort heeft bij de Nationale Politie een heilige missie: de diversiteit bevorderen. Hij had vele leidinggevende functies bij de politie en woonde en werkte een jaar in de VS. Sinds een jaar is hij portefeuillehouder Diversiteit en De Kracht van het Verschil, direct onder de hoogste baas van de Nationale Politie, korpschef Erik Akerboom. 

Hij staat een brede aanpak voor. Voorts hangt hij de filosofie aan dat het in de de centrale eenheden moet gebeuren: niet alles top down opleggen, wel monitoren. Slot kan ermee leven dat de vooruitgang stapje voor stapje gaat, mits er maar vooruitgang ís. Lees het volledige interview.

Vrouwennetwerk Sophia

Er is weer een nieuw Vrouwennetwerk in oprichting: Sophia, naar de eerste vrouwelijke Leidse hoogleraar. Speciaal bedoeld voor vrouwelijke wetenschappers van de Universiteit Leiden. Directe aanleiding is het nog steeds geringe percentage vrouwelijke hoogleraren, en de belemmeringen die vrouwen tegenkomen in het opbouwen van een wetenschappelijke carrière. Sophia zet zich in voor het opheffen van de  ongelijke man-vrouw verhouding bij de Universiteit Leiden, het creëren van gelijke kansen en het optimaal benutten van het talent van Leidse vrouwelijke academici.

De website van Vrouwennetwerk Sophia komt op 22 november bij de lancering online.

Verdere programma

Andere programmapunten zijn een interview met dr. Isabel Hoving, Diversity Officer van de Universiteit Leiden over de stand van de diversiteit bij de Universiteit Leiden, paralelle workshops rond het onderwerp What Can We Do? How To Promote Inclusion en de bekendmaking van de Van Bergenprijs voor initiatieven die Nederlandse en internationale studenten met elkaar in contact brengen. In een videostream komen docenten, studenten en niet-wetenschappelijk personeel aan het woord over diversiteit en inclusiviteit aan onze universiteit en op de informatiemarkt kunnen bezoekers kennis nemen van initiatieven elders, en van boeken en films over diversiteit.

Zie hier het volledige programma van het congres How inclusion makes diversity work op 22 november in Scheltema. NB. U kunt zich alleen nog aanmelden voor het avondprogramma.

(CH)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.