Universiteit Leiden

nl en

Vijf jaar master Jeugdrecht – Alumni aan het woord

Dit jaar bestaat de masteropleiding Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden vijf jaar. In de afgelopen vijf jaar is de master Jeugdrecht uitgegroeid tot een volwaardige opleiding met inmiddels bijna tweehonderd alumni. Een aantal alumni vertellen hoe zij de master Jeugdrecht hebben ervaren en op welke diverse plekken zij uiteindelijk terecht zijn gekomen.

Tieske Ketelaars

Werkgever: Rechtbank Den Haag, afdeling strafrecht (senior juridisch medewerker)
Start studiejaar: 2012-2013

“De combinatie van de civiele, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke componenten sprak mij zeer aan.”

In 2012 ben ik begonnen aan de master Jeugdrecht; dat was het eerste jaar van de opleiding. Eerder dat jaar was ik begonnen als vrijwilliger bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel in Leiden. De combinatie van de civiele, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke componenten sprak mij zeer aan. Vervolgens ben ik mij verder gaan verdiepen in het programma van de master en werd ik steeds enthousiaster. Door de verschillende rechtsgebieden vanuit de rechtspositie van de minderjarige te bekijken, ontwikkel je jezelf breed. Doordat in 2012 de master van start ging, waren we met een kleine eerste lichting. Hierdoor was het contact met de docenten zeer persoonlijk en waren zij ook zeer toegankelijk. Dit heeft zeker bijgedragen aan hoe goed ik de master heb ervaren. Hetgeen mij het meeste is bijgebleven was de allereerste dag. Ik kwam om 09:14 uur de collegezaal binnen en werd wat verrast aangekeken. Ik trof namelijk alleen maar vrouwelijke medestudenten aan. Ik weet nog dat iemand zei "Ik denk dat je verkeerd zit...", dat was echter niet het geval. Daarnaast is mij altijd het aanstekende enthousiasme van de docenten bijgebleven, de betrokkenheid bij de vakken was immens en maakte ervoor dat je als student ook dat extra stapje wilde zetten. Momenteel werk ik als senior juridisch medewerker op de rechtbank Den Haag, afdeling strafrecht. Tijdens mijn master ben ik begonnen als buitengriffier op de afdeling jeugdstrafrecht. Dit heb ik een jaar gedaan voor ik naar Sint Maarten vertrok om een half jaar te werken als parketsecretaris met de portefeuille jeugd. Toen ik terug kwam heb ik mijn scriptie geschreven over de verschillen tussen Sint Maarten en Nederland over de toepasselijkheid van het volwassenstrafrecht op minderjarigen. Ook kon ik tijdens mijn scriptie weer aan de slag als buitengriffier. Binnen de rechtbank heb ik uiteindelijk gesolliciteerd op de functie waar ik nu al drie jaar werk.

Sanne Viezee

Werkgever: UNICEF Nederland (advisor children’s rights in business)
Start studiejaar: 2012-2013

“Ik kijk met veel plezier terug op deze tijd, die me nieuwe vriendschappen, veel kennis en passie heeft opgeleverd.”

Het was een zeer gemotiveerde keuze om me in te schrijven voor de master Jeugdrecht. Deze specialisatie binnen het recht trok direct mijn aandacht vanwege de bijzondere en unieke invalshoek: de positie van de minderjarige. Juiste en heldere rechtspraak is voor kinderen van groot belang, en vanuit mensenrechtelijk perspectief is er voor de naleving van kinderrechten nog een wereld te winnen. Daar wilde ik heel graag aan bijdragen. 2012 was het lanceringsjaar van de master Jeugdrecht, en dus was het niet alleen voor mij een nieuwe stap, maar voor alle betrokkenen. Ik heb het enthousiasme van de docenten, medestudenten en andere betrokkenen erg gewaardeerd. Ik kijk met veel plezier terug op deze tijd, die me nieuwe vriendschappen, veel kennis en passie heeft opgeleverd. De master heeft richting gegeven aan mijn ambities, want het kind in het recht heeft mijn hart. Inmiddels werk ik voor UNICEF Nederland, waar ik in mijn rol bedrijven aanmoedig tot verbetering van hun beleid en praktijk, zodat kinderrechten in de hele waardeketen, van grondstof tot eindproduct tot consumptie, beter worden nageleefd. Op deze manier kan ik helpen bouwen aan een wereld waarin kinderen gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Dat gun ik ieder kind.

 

Mariëlle Bahlmann

Werkgever: Defence for Children (juridisch medewerker jeugdrecht)
Start studiejaar: 2013-2014

“De master heeft mij goed voorbereid op mijn huidige baan.”

In september 2013 ben ik gestart met de master Jeugdrecht. Ik heb destijds voor deze master gekozen omdat mijn interesse bij het familie- en jeugdrecht lag en ik me hier graag verder in wilde verdiepen. De vakken binnen de master Jeugdrecht boden mij hiervoor de mogelijkheid omdat de positie van het kind vanuit meerdere rechtsgebieden wordt belicht, waarbij er daarnaast ook ruim aandacht is voor de praktijk. Na afronding van de master ben ik gaan werken bij Defence for Children, waar ik juridisch advies geef op de Kinderrechtenhelpdesk en (internationaal) onderzoek verricht. De master heeft mij goed voorbereid op mijn huidige baan. Een leuke bijkomstigheid is bovendien dat ik zowel docenten als medestudenten nog regelmatig tegenkom in het kader van mijn huidige werk. Terugkijkend op de master Jeugdrecht kan ik deze dan ook van harte aanbevelen! 

Aletta Boelens

Werkgever: Gemeente Hoorn (adviseur/beleidsmedewerker)
Start studiejaar: 2013-2014

“Voor mij was de opleiding een ideale start van een ontzettend leuke carrière!”

Tijdens mijn bachelor rechtsgeleerdheid aan de UvA heb ik de minor jeugdrecht gevolgd. Daarnaast was ik vrijwilliger bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel in Amsterdam. Een onwijs leuke combinatie, die ik graag door wilde zetten. De master Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden sloot daar perfect bij aan.

Daarnaast vind ik verschillende rechtsgebieden interessant. Het vakkenpakket van de master is divers, zoals strafrecht, familierecht, internationaal recht, maar ook internet en privacy. Je kunt je daardoor ook in de breedte ontwikkelen. Daarnaast wordt gewerkt aan je ‘legal skills’ zoals schrijven, onderzoeken en presenteren. De master is intensief en je wordt zeker uitgedaagd. Ik vond het leuk dat het een kleine club is. Daardoor is de master laagdrempelig, zijn de docenten heel benaderbaar en is er persoonlijke aandacht. De activiteiten van studievereniging JSV Liberi (en dan met name de reis!) zijn bovendien een mooie aanvulling!

De master Jeugdrecht is een hele goede basis waar je diverse kanten mee op kunt. Na afronding van de master Jeugdrecht ben ik aan de slag gegaan bij gemeente Hoorn als juridisch adviseur en beleidsmedewerker in het Sociaal Domein. Sinds 2015 zijn gemeenten namelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Uitvoering van deze wet hangt samen met een heleboel andere rechtsgebieden, zoals de Algemene wet bestuursrecht, privacywetgeving, medisch- en gezondheidsrecht of strafrecht. De diversiteit uit de master komt dus terug in mijn werk. Daarnaast is de invalshoek vanuit het kinderrechtenverdrag en het belang van het kind een leidend principe. Het leuke aan werken bij een gemeente is dat je op tastbare wijze meewerkt aan maatschappelijke vraagstukken. Mijn werk varieert van het adviseren van maatschappelijk werkers in een ingewikkelde echtscheidingszaak tot het adviseren van de directie over hoe we de privacy van kinderen die in aanraking komen met jeugdzorg moeten borgen. Voor mij was de opleiding een ideale start van een ontzettend leuke carrière!

Lieke Buurman

Werkgever: Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (jurist)
Start studiejaar: 2013-2014

“De master Jeugdrecht was hard werken, maar ik heb nog nooit zoveel plezier gehad in hard werken en in mijn studie.”

Toen ik begon met mijn studie kwam ik al snel in aanraking met het jeugdrecht. In Leiden is het moeilijk om dit over het hoofd te zien tenslotte. Ik begon bij de kinder- en jongerenrechtswinkel en na een tijdje wist ik het zeker: ik wil hier meer mee. Daarom besloot ik alle keuzevakken te volgen die iets met jeugdrecht te maken hadden. Op een gegeven moment werd duidelijk dat er ook een master Jeugdrecht zou komen. Dat voelde als een enorme opluchting, aangezien ik de andere masters bij nader inzien toch niet meer zo interessant vond.

De master Jeugdrecht was hard werken, maar ik heb nog nooit zoveel plezier gehad in hard werken en in mijn studie. Af en toe werd er echt wel geklaagd over de korte termijnen en de hoeveelheid werk waarmee we werden opgezadeld, maar achteraf ben ik hier alleen maar blij mee. Op die manier hebben we, ondanks dat één jaar eigenlijk te kort is, toch heel veel geleerd op veel verschillende rechtsgebieden. Het hoge niveau van de master en de kritische blik die je wordt aangeleerd, dragen absoluut bij aan een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt, want daar gaat het uiteindelijk toch om. Dat merk ik ook in mijn werk op de juridische afdeling van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Vrijwel alles wat ik tijdens mijn master geleerd heb, komt in meer of mindere mate terug in mijn dagelijkse werk. Waarbij het belang van het kind natuurlijk het belangrijkste is!

 

Emma Merkx

Werkgever: Gerechtshof Den Haag (juridisch medewerker)
Start studiejaar: 2013-2014

“Omdat slechts een selectief groepje studenten de master Jeugdrecht volgt, is er tijdens de master alle ruimte voor eigen inbreng van studenten.”

Ik ben Emma Merkx en ik heb in het studiejaar 2013-2014 de master Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden gevolgd. Tijdens mijn bachelor heb ik mij, door naast de opleiding Rechtsgeleerdheid de opleiding Notarieel Recht te volgen, al zoveel mogelijk gespecialiseerd in het familie- en jeugdrecht. Ik was dan ook blij verrast toen ik hoorde dat in 2012 de master Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden van start zou gaan! Het boeiende aan het jeugdrecht vind ik dat het niet een puur juridisch rechtsgebied is. Bij het jeugdrecht krijg je te maken met een van de meest kwetsbare groepen van de samenleving, namelijk minderjarigen. Hierbij vind ik het interessant dat je het emotionele van het juridische moet kunnen onderscheiden, hetgeen ik in mijn huidige baan elke dag weer meemaak. De master Jeugdrecht is voor mij een goede opstap geweest voor mijn eerste baan als juridisch adviseur bij een gecertificeerde instelling en, momenteel, als juridisch medewerker bij het gerechtshof Den Haag.

Omdat slechts een selectief groepje studenten de master Jeugdrecht volgt, is er tijdens de master alle ruimte voor eigen inbreng van studenten. Daarnaast is de afdeling Jeugdrecht heel betrokken bij de master en worden er verschillende uitstapjes georganiseerd, zowel door de afdeling als door de studievereniging JSV Liberi. Toen ik aan de master Jeugdrecht begon, was ik bang dat er weinig werk in het familie- en jeugdrecht te vinden zou zijn. Inmiddels kan ik zeggen dat het tegendeel waar is: mijn studiegenoten zijn allemaal op verschillende plekken en bij verschillende organisaties terecht gekomen. Ik zit inmiddels helemaal op mijn plek bij het gerechtshof en ik leer elke dag weer meer over het boeiende rechtsgebied waarin ik ben afgestudeerd, waarbij ik in mijn werk een bijdrage kan leveren aan beslissingen die rechtstreeks invloed hebben op onze maatschappij. Ik kan de master Jeugdrecht iedereen aanraden!

 

Gideon Moolenburgh

Werkgever:  Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid (onderwijs- en onderzoeksmedewerker)
Start studiejaar: 2013-2014

“In de toekomst hoop ik mijn kennis van het jeugdrecht in te zetten middenin de samenleving.”

In de bachelorfase ben ik nauw betrokken geweest bij de oprichting van het studententeam UNICEF in Leiden. Door onderdeel te zijn van het team ben ik in aanraking gekomen met kinderrechten. Sindsdien heeft dit vakgebied mij niet meer losgelaten. Toen ik erachter kwam dat Universiteit Leiden als enige Universiteit in Nederland de master Jeugdrecht aanbood, wist ik meteen welke master ik wilde kiezen als vervolgopleiding. Mede dankzij mijn werkzaamheden voor het studententeam werd ik toegelaten tot de master Jeugdrecht.

Met heel veel zin en energie ben ik aan de master begonnen. De master heb ik wel als een drukke en volle master ervaren, maar bovenal een zeer leerzame periode. De mooiste herinnering die ik aan de master heb overgehouden, is de oprichting van de studievereniging JSV Liberi. Samen met twee medestudenten en met de zegen van de afdeling hebben wij de vereniging opgezet. Wat is het mooi om te zien dat het een florerende vereniging is geworden met vele leden die passie hebben voor alles wat met kinderrechten te maken heeft. Na de master ben ik begonnen als Onderwijs- en onderzoeksmedewerker bij het E.M. Meijers Instituut. Daar ondersteun ik het onderzoek van de directrice, Mirjam Sombroek. Het onderwerp van haar proefschrift is ‘Medisch beroepsgeheim in relatie tot kindermishandeling’. In de toekomst hoop ik mijn kennis van het jeugdrecht in te zetten middenin de samenleving.

 

Babeth Fotchind

Werkgever:  Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Verenigde Naties, New York (advisor, stagiaire)
Start studiejaar: 2014-2015

“Voor een dagje mag je je advocaat of rechter voelen. Een mooie ervaring!”

Tijdens mijn bachelor Rechtsgeleerdheid heb ik de minor Jeugd & Criminaliteit gevolgd, omdat ik meer wilde weten over waarom jeugdigen in de criminaliteit belanden. Deze minor sprak mij dusdanig aan, dat het mij bijzonder leek mij te verdiepen in het Jeugdrecht. Om die reden bleek de master Jeugdrecht de perfecte vervolgstap. Het volgen van de master Jeugdrecht in 2014-2015 heb ik als prettig ervaren. Doordat de master een kleinschalig karakter heeft, is het mogelijk goed contact te maken met medestudenten en docenten. Ik ben ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan de kwaliteit van de master.

Wat mij het beste is bijgebleven van de master Jeugdrecht, is de oefenrechtbank in de Rechtbank te Den Haag voor het vak 'Practicum'. Voor een dagje mag je je advocaat of rechter voelen. Een mooie ervaring!

Ik heb altijd een passie gehad voor de combinatie recht en mens. Deze passie werd alleen maar groter tijdens de master Jeugdrecht. Dat heeft ertoe geleid dat ik werkzaam wilde zijn bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Verenigde Naties (PVVN) in New York. Vanaf februari 2017 liep ik stage bij de PVVN als Advisor. Dit komt erop neer dat ik 'gekoppeld' was aan een diplomaat en samen met hem voor aantal dossiers verantwoordelijk was. Ik hield mij bezig met een divers aantal onderwerpen, waaronder: VN-Vredesmissies, VN-Hervormingen en Sexual Exploitation and Abuse. Mijn voornaamste werkzaamheden waren het bijwonen van VN-vergaderingen en rapporteren aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Het Jeugdrecht is een veelzijdig gebied. De master Jeugdrecht focust ook op die verscheidenheid van o.a. straf-, migratie- en civiel recht. Dit geeft goede handvatten om in verschillende rechtsgebieden werkzaam te zijn.

 

Eline Kranendonk

Werkgever: Openbaar Ministerie (trainee interventiejurist)
Start studiejaar: 2014-2015

“Door de master ben ik dus een jurist geworden met een bredere kijk op het recht en daar ben ik erg trots op.”

De keuze voor de master Jeugdrecht was voor mij bijna vanzelfsprekend. Toen ik zag dat de master Jeugdrecht werd opgestart aan de Universiteit Leiden, wist ik gewoon gelijk dat dit mijn master was. Het was simpelweg een gevoel, eigenlijk. Een gevoel dat heel goed heeft uitgepakt, want ik heb ontzettend genoten van de master en uiteraard erg veel geleerd. Het feit dat de master zo kleinschalig is, zorgt ervoor dat je op een hoog niveau met elkaar en de professoren kunt discussiëren over onderwerpen die midden in de maatschappij staan. Daarnaast behandel je veel rechtsgebieden en kijk je naar de rechten van het kind vanuit allerlei perspectieven. Tijdens de master Strafrecht, die ik erna ben gaan doen, merkte ik dat ik had geleerd om een zaak vanuit verschillende kanten te bekijken en daar heb ik veel aan gehad. Ook tijdens mijn werk op het Openbaar Ministerie zie ik dat ik een streepje voor heb doordat ik niet alleen juridisch naar een zaak kijk, maar ook altijd zal bedenken welke invloed een beslissing zal hebben op de verdachte en zijn naaste omgeving. Door de master ben ik dus een jurist geworden met een bredere kijk op het recht en daar ben ik erg trots op.

 

Denise Verkroost

Werkgever: Afdeling Jeugdrecht, Universiteit Leiden (onderzoeker)
Start studiejaar: 2014-2015

“Je ontwikkelt jezelf gedurende het jaar tot een vaardig jurist met diepgaande kennis en inzichten in het jeugdrecht.”

Mijn interesse in de interactie tussen verschillende rechtsgebieden, zoals het civiel recht, bestuursrecht, internationaal en Europees recht en het strafrecht heeft grotendeels mijn keuze voor de master Jeugdrecht bepaald. Bovendien spreekt het jeugdrecht mij aan doordat hierin verschillende belangen een rol spelen, die steeds tegen elkaar afgewogen moeten worden: de belangen van de minderjarige, ouders, de overheid, het rechtssysteem en andere betrokken belangen. Verder is het jeugdrecht heel actueel.

Mijn tijd als masterstudent heb ik als zeer leerzaam ervaren. Je ontwikkelt jezelf gedurende het jaar tot een vaardig jurist met diepgaande kennis en inzichten in het jeugdrecht. Je wordt gestimuleerd om alles uit jezelf te halen! De docenten zijn zeer betrokken, de medestudenten enthousiast en de (gast)colleges en excursies zeer interessant.

Tijdens mijn studie werkte ik al bij de afdeling Jeugdrecht als student-assistent en direct na mijn afstuderen ben ik als onderwijs- en onderzoeksmedewerker bij de afdeling blijven werken. Ik heb aan verschillende mooie onderzoeken mee mogen werken, zoals de wetsevaluatie Jeugdrecht, een onderzoek naar jongerenrechtbanken in Amsterdam, de wetsevaluatie Kinderombudsman en een onderzoek naar participatie van minderjarige in het jeugdhulptraject. Nu richt mijn onderzoek zich op drang in de jeugdhulp.

 

Dana Plat

Werkgever: Kinderombudsman Amsterdam (juridisch medewerker)
Start studiejaar: 2014-2015

“Dit is voor mij een fantastische keus geweest.”

Na mijn bachelor rechtsgeleerdheid wist ik één ding zeker. Ik wilde iets gaan doen met de sociaal-maatschappelijke kant van het recht. Toen ik via een vriendin gewezen werd op de master Jeugdrecht was de keuze voor mij snel gemaakt. Dit is voor mij een fantastische keus geweest. De master was voor mij ontzettend uitdagend. Wat ik leuk vond is dat de master veel uitstapjes maakt naar de praktijk. Zo gingen we regelmatig naar de rechtbank en zijn we bij jeugdgevangenis en een politiebureau geweest waar wij direct boeiende juridische vraagstukken voorgelegd kregen. Het bezoek aan het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties, georganiseerd door de studieverengiging JSV Liberi, is mij toch wel het meest bij gebleven.   

Ik werk nu als onderzoeker bij de Ombudsman Metropool Amsterdam. Daar ben ik onder andere onderdeel van het team van de Kinderombudsman van Amsterdam. Ik ben hier begonnen als stagiair, maar inmiddels ben ik werkzaam als onderzoeker bij het bureau. Het leuke van de stage was dat ik bijna alles wat ik bij de master geleerd had direct in praktijk zag en ook zelf mocht toepassen. Naast het feit dat ik onderdeel ben van het team van de Kinderombudsman van Amsterdam heb ik inmiddels de portefeuille Almere. Hier houd ik mij bezig met een speciaal project rond licht verstandelijk beperkten.

Het allermooiste aan mijn werk vind ik dat het zo ontzettend variërend is. Soms zit je bij mensen thuis en hoort hun verhaal aan. Vervolgens kan je ook echt op hoger ambtelijk/bestuurlijk niveau wat betekenen voor ze. Het is waardevol om in mijn werk iets voor de maatschappij te kunnen betekenen.

 

Karlijn van den Boomen

Werkgever: Raad voor de Kinderbescherming (stagiaire juridisch deskundige)
Start studiejaar: 2015-2016

“Doordat ik tijdens mijn opleiding ben gestimuleerd om alles uit mijn studie te halen, ga ik met voldoende vertrouwen en kennis de arbeidsmarkt op.”

In september 2015 ben ik gestart met de masteropleiding Jeugdrecht. Het sprak mij vooral aan dat de rechtspositie van het kind vanuit verschillende rechtsgebieden wordt bestudeerd. Daarnaast staat het jeugdrecht vaak in verbinding andere disciplines. Dit maakt de opleiding veelzijdig en nodigt uit om creatief te denken als jurist.

De thema’s jeugdhulp, jeugdbescherming en het jeugdstraf(proces)recht spreken mij het allermeest aan. Ook het keuzevak kind & migratie vond ik erg interessant. Dit vak liet duidelijk zien dat het belangrijk is om aandacht te hebben voor actualiteiten en ontwikkelingen. Door de kleinschaligheid van de opleiding en mijn betrokkenheid bij de studievereniging heb ik daarnaast de studenten en docenten goed leren kennen.

Inmiddels werk ik één jaar als stagiaire juridisch deskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad voor de Kinderbescherming doet onderzoek en geeft advies. De rechten van het kind staan hierbij centraal. Als juridisch deskundige geef je onder meer juridisch advies aan raadsmedewerkers en participeer je in multidisciplinaire overleggen. Je bent betrokken bij uiteenlopende zaken, elke dag is anders. Doordat ik tijdens mijn opleiding ben gestimuleerd om alles uit mijn studie te halen, ga ik met voldoende vertrouwen en kennis de arbeidsmarkt op.

 

Marlieke Schipper

Werkgever: De Brauw Blackstone Westbroek (advocaat)
Start studiejaar: 2015-2016

Dit jaar bestaat de master Jeugdrecht alweer vijf jaar, een mooie reden voor feest! Zelf ben ik, Marlieke, in 2015 begonnen aan de master Jeugdrecht naast de meer algemene master Civiel recht. Ik heb destijds voor de master Jeugdrecht gekozen, omdat het een master was die mooi aansloot bij de minor die ik gevolgd had (de minor Jeugd & Criminaliteit aan de Universiteit Utrecht) en mijn vrijwilligerswerk bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel. Daarnaast sprak het me aan dat het op het specifieke terrein van het jeugdrecht een brede master is, waarin verschillende rechtsgebieden aan bod komen. Dit laatste heb ik als groot pluspunt van de master Jeugdrecht ervaren. Je leert immers tussen verschillende rechtsgebieden te schakelen en op masterniveau verdiepend op verschillende rechtsgebieden in te gaan. Hoewel ik niet binnen het jeugdrecht ga werken, verwacht ik dat deze kennis ook zeker van toegevoegde waarde gaat zijn in mijn toekomstige baan als advocaat bij een internationaal advocatenkantoor. Ook binnen deze baan is het immers waardevol met een brede blik naar een juridisch vraagstuk of zaak te kijken.

 

In het kader van het lustrum is een film en webpagina gelanceerd waarop alumni van de masteropleiding vertellen hoe zij de master Jeugdrecht hebben ervaren en hoe deze heeft bijgedragen aan hun verdere loopbaan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.