Universiteit Leiden

nl en

Mojan Samadi

Universitair docent

Naam
Mr. M. Samadi
Telefoon
+31 71 527 5309
E-mail
m.samadi@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-7325-2597

Mojan Samadi is sinds oktober 2012 als promovendus straf(proces)recht verbonden aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Mojan Samadi

Leiden Law Blog

Mojan Samadi heeft strafrecht en internationaal recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar studie heeft zij stage gelopen en gewerkt bij het Cambodjatribunaal in Phnom Penh en het Libanontribunaal.

Onderzoek

Het onderzoek van Mojan richt zich op de normen die het strafvorderlijk optreden van politie en het Openbaar Ministerie beheersen. Deze normen vloeien voort uit nationale wetgeving, zoals het Wetboek van Strafvordering en internationale verdragen en verplichtingen, zoals het EVRM en EU-kaderbesluiten. Dit juridisch kader wordt verder bepaald door lagere nationale wetgeving, beleid en een aantal ongeschreven normen zoals algemene beginselen van behoorlijke strafrechtspleging, de behoorlijkheidstoets van de Nationale ombudsman en de notie van magistratelijkheid van het OM. 

Door de veelheid aan regels uit diverse normenstelsels is het niet altijd duidelijk welke functie een bepaalde norm vervult in het strafproces en welke belangen deze beoogt te beschermen. Daarnaast is het onduidelijk of en in welke gevallen en door wie een normschending gesanctioneerd dient te worden. Het onderzoek tracht door middel van een systematische analyse van deze verschillende categorie├źn normen, naar hun aard en functie, en hun onderlinge verhouding tot een duidelijk toetsingskader voor het strafvorderlijk optreden van politie en het Openbaar Ministerie te komen. Tevens wordt door middel van empirisch onderzoek in kaart gebracht hoe het toezicht op de naleving van strafprocessuele normen thans plaatsvindt.

Dit onderzoek valt zowel onder het onderzoeksprogramma van het Instituut voor Strafrecht & Criminologie, Criminal Justice, Legitimacy, Accountability and Effectivity, en het facultaire onderzoeksprogramma Interactions Between Legal Systems.

Onderwijs

Mojan is als docent betrokken bij diverse vakken en begeleidt daarnaast bachelor- en masterscripties.

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Straf- en Strafprocesrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.19

Contact

Publicaties

  • Strafblad Redactiesecretaris
  • Gezelschap voor internationaal strafrecht Secretaris/penningmeester
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.