Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Jelle Cnossen

Ph.D.-fellow

Naam Mr. J.P. Cnossen
Telefoon +31 71 527 7511
E-mail j.p.cnossen@law.leidenuniv.nl

Jelle Cnossen is PhD.-Fellow straf- en strafprocesrecht bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Meer informatie Jelle Cnossen

Algemeen

Jelle Cnossen is PhD.-Fellow straf- en strafprocesrecht bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Jelle Cnossen behaalde in augustus 2013 zijn master Straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden. In zijn masterscriptie, getiteld ‘Aanwijzingen voor een onnodig lage opsporingsdrempel’, deed hij onderzoek naar de verlaagde opsporingsdrempel in het kader van terroristische misdrijven. Tijdens zijn studie werkte hij enige tijd bij het Openbaar Ministerie. Na zijn studie werkte hij als docent Strafrecht en Moot Court aan de Universiteit Leiden, waar hij in januari 2015 als PhD-fellow bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie is aangesteld. Hij is daarnaast promovendi-vertegenwoordiger in het onderzoeksbestuur van de faculteit.

Onderzoek

In zijn promotieonderzoek richt Jelle Cnossen zich op de invloed van bijzonder strafrecht op de fundamentele uitgangspunten van het strafrecht, waarbij de focus ligt op het materiële strafrecht. Hierbij betrekt hij onder meer de vraag in hoeverre afwijkende interpretaties van algemene leerstukken (zoals bijvoorbeeld het opzet), die immers geworteld zijn in die fundamentele uitgangspunten, in de context van het bijzonder strafrecht zich vervolgens (impliciet) verplaatsen naar het commune strafrecht. Op die manier dreigt een langzame uitholling van fundamentele uitgangspunten.

Zijn onderzoek valt onder het onderzoeksprogramma ‘Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity’, en binnen het onderzoeksthema ‘Strafwetgeving – criteria voor strafbaarstelling’.

Op de Narcis-pagina van dit onderzoek is een uitgebreidere beschrijving te vinden.

Overige werkzaamheden

Jelle Cnossen is redactiesecretaris van Tekst & Commentaar Strafrecht en Tekst & Commentaar Strafvordering. Daarnaast is hij auteur van Boom Basics Strafrecht

Kluwer
Redactiesecretaris Tekst & Commentaar Strafrecht en Strafvordering
Boom Juridische Uitgevers
Auteur Boom Basics Strafrecht