Universiteit Leiden

nl en

Jelle Cnossen

Ph.D.-fellow

Naam
Mr. J.P. Cnossen
Telefoon
+31 71 527 7511
E-mail
j.p.cnossen@law.leidenuniv.nl

Jelle Cnossen is PhD.-Fellow straf- en strafprocesrecht bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Meer informatie over Jelle Cnossen

Algemeen

Jelle Cnossen behaalde in augustus 2013 zijn master Straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden. In zijn masterscriptie, getiteld ‘Aanwijzingen voor een onnodig lage opsporingsdrempel’, deed hij onderzoek naar de verlaagde opsporingsdrempel in het kader van terroristische misdrijven. Tijdens zijn studie werkte hij enige tijd bij het Openbaar Ministerie. Na zijn studie werkte hij als docent Strafrecht en Moot Court aan de Universiteit Leiden, waar hij in januari 2015 als PhD-fellow bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie is aangesteld. Hij is daarnaast promovendi-vertegenwoordiger in het onderzoeksbestuur van de faculteit.

Onderzoek

In zijn promotieonderzoek richt Jelle Cnossen zich op de invloed van bijzonder strafrecht op de fundamentele uitgangspunten van het strafrecht, waarbij de focus ligt op het materiële strafrecht. Hierbij betrekt hij onder meer de vraag in hoeverre afwijkende interpretaties van algemene leerstukken (zoals bijvoorbeeld het opzet), die immers geworteld zijn in die fundamentele uitgangspunten, in de context van het bijzonder strafrecht zich vervolgens (impliciet) verplaatsen naar het commune strafrecht. Op die manier dreigt een langzame uitholling van fundamentele uitgangspunten.

Zijn onderzoek valt onder het onderzoeksprogramma ‘Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity’, en binnen het onderzoeksthema ‘Strafwetgeving – criteria voor strafbaarstelling’.

Op de Narcis-pagina van dit onderzoek is een uitgebreidere beschrijving te vinden.

Onderwijs

Jelle Cnossen is als docent betrokken bij het vak Materieel Strafrecht (Bachelor 2) en begeleidt bachelor- en masterscripties. In 2015 stond hij op de shortlist van werkgroepdocenten voor de JSVO-onderwijsprijs. 

Overige werkzaamheden

Jelle Cnossen is redactiesecretaris van Tekst & Commentaar Strafrecht en Tekst & Commentaar Strafvordering. Daarnaast is hij auteur van Boom Basics Strafrecht

Ph.D.-fellow

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Straf- en Strafprocesrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.14

Contact

Publicaties

  • Kluwer Redactiesecretaris Tekst & Commentaar Strafrecht en Strafvordering
  • Boom Juridische Uitgevers Auteur Boom Basics Strafrecht
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.