Universiteit Leiden

nl en

Vidi voor elf Leidse onderzoekers

Elf talentvolle Leidse onderzoekers met al enige jaren onderzoekservaring kunnen met een Vidi-subsidie aan de slag om een eigen onderzoekslijn op te zetten of uit te bouwen. Dat zijn er evenveel als in 2016.

Opvallend bij de Leidse toekenningen zijn de tweetallen: twee naar Archeologie, twee naar het Leiden Centre for Linguistics, twee naar Geneeskunde en twee naar de Sterrewacht.

Jenneke van der Wal, nu nog Harvard University, heeft vandaaruit een Vidi aangevraagd en gekregen. Ze strijkt neer bij het Leiden Centre for Linguistics, waar dan maar liefst drie Vidi-laureaten rondlopen.

De meerderheid van de laureaten, zeven van de elf, is vrouw. Het Leidse aandeel van elf op het totaal van 89 Vidi-toekenningen is bovengemiddeld.

Vernieuwingsimpuls

De Vidi is een onderzoekssubsidie uit de Vernieuwingsimpuls van NWO. Met een Vidi kunnen postdocs met een aantal jaren onderzoekservaring met maximaal 800.000 euro een innovatieve onderzoekslijn opzetten of uitbouwen. Ze kunnen ook andere onderzoekers aanstellen.

De laureaten


Gerrit Dusseldorp - Archeologie

De ontwikkeling van de ‘Later Stone Age’ en de oorsprong van de eerste bewoners in zuidelijk Afrika
Tijdens de overgang van de Midden naar Late Steentijd in Zuid Afrika verdwijnen stenen werktuigen die lijken op Neanderthalerwerktuigen. Men gebruikt nu typisch moderne werktuigen. Er zijn nauwelijks vindplaatsen uit deze periode en we begrijpen deze gedragsverandering slecht. Door het bestuderen van vergeten vindplaatsen belicht ik de oorzaken ervan.

Josée Joordens – Archeologie

Op het spoor van Homo erectus in Trinil
Een van de grote vragen is: hoe zijn wij mens geworden? In dit geo-archeologische project onderzoeken we de ouderdom, ecologie en gedrag van onze voorouder Homo erectus op Java. Dit behelst onder meer een nieuwe opgraving in Trinil, waar in 1891 de eerste fossielen van deze soort ontdekt werden.

Alicia Schrikker - Instituut voor Geschiedenis

Institutioneel geheugen en koloniale cultuur
Hoe legitimeerden Nederlandse koloniale ambtenaren hun werk? Dit project onderzoekt tot op heden nauwelijks gebruikt koloniaal bronnen materiaal om deze vraag te beantwoorden. De hypothese is dat Nederlanders in deze wisselwerking tussen lokale praktijk en politieke theorie een blijvende visie op de legitimiteit van kolonialisme ontwikkelden

Lara Weiss - Leiden Institute for Area Studies

Veranderingen in de religie van het oude Egypte aan de hand van dodenstad Sakkara
In het oude Egypte was religie, net als nu, aan constante veranderingen onderhevig. Die veranderingen worden onderzocht in de dodenstad Sakkara aan de hand van individuele en groepspraktijken, transmissie van teksten/decoratie, evenals het veranderende landschap. Met deze multidisciplinaire benadering voegt het project historische diepte toe aan de vraag hoe tradities gevormd, gewijzigd of zelfs opnieuw uitgevonden worden.

Victoria Nyst - Leiden University Centre for Linguistics

From Gesture to Language
Nyst gaat de gebaren van (horende) mensen vergelijken met gebarentalen die ontstaan zijn in dorpen met veel erfelijke doofheid in West Afrika, om te kijken in hoeverre grammaticale verschillen in gebarentalen terug te voeren zijn op crossculturele verschillen in gesticulatie.

Karène Sanchez - Leiden University Centre for Linguistics

CrossRoads: European cultural diplomacy and Arab Christians in Palestine
In het Palestina tussen 1920 en 1950 gebruikten zowel Europese grootmachten als de Katholieke en de Orthodoxe kerk cultuur als een middel om hun invloed te vergroten. In dit project wordt onderzocht hoe dit de vorming heeft beïnvloed van de culturele identiteit van twee Arabisch-christelijke gemeenschappen, de Orthodoxe en de Grieks-Katholieke.

Jenneke van der Wal - nu nog Harvard University, komt naar het Leiden University Centre of Linguistics

Hoe grammatica informatie organiseert
Grammatica verschilt van taal tot taal. In veel Europese talen staan grammaticale rollen als onderwerp en lijdend voorwerp centraal, dienend als bouwstenen voor veel huidige universele modellen. Maar die traditionele modellen zijn ontoereikend voor de Bantoetalen. Samen met Afrikaanse taalkundigen ontwikkelen we een nieuw, omvattender model gebaseerd op prominentie.

Saskia Lesnik Oberstein -  LUMC, klinische genetica

The NOTCH3 disease spectrum: is CADASIL the tip of the iceberg?
Recent heeft de onderzoeksgroep ontdekt dat de genafwijking die de erfelijke dementie CADASIL veroorzaakt, onverwacht vaak in de algemene bevolking voorkomt. Wij willen bestuderen of deze genafwijking ook de oorzaak kan zijn van geheugenproblemen bij mensen die normaal gesproken nooit de diagnose CADASIL zouden krijgen.

Marieke Wermer - LUMC, neurologie

The striking enigma of stroke in women with migraine
Vrouwen hebben vaker een herseninfarct dan mannen en herstellen slechter. Migraine is een belangrijke risicofactor voor een herseninfarct bij vrouwen. Ik zal in databestanden en experimentele bloedvat modellen de relatie tussen migraine en herseninfarcten onderzoeken om vrouwen met een hoog risico op te kunnen sporen en nieuwe therapieën te ontwikkelen.

Rawi Ramautar - Leiden Academic Centre for Drug Research

Enabling volume-restricted metabolomics using next-generation microscale analytical tools
In de huidige klinische setting kunnen bepaalde relevante biomedische vraagstukken niet bestudeerd worden, omdat de analytische technologie niet geschikt is voor de analyse van zeer kleine hoeveelheden biologische monsters. De onderzoekers gaan in dit project nieuwe technologie ontwikkelen om de bestudering van schaars monstermateriaal met een metabolomics-benadering mogelijk te maken.

Jordy Bouwman - Sterrewacht Leiden

Chemie in exotische werelden
Duizenden planeten zijn buiten ons zonnestelsel ontdekt, waaronder ook planeten in de 'bewoonbare zone' rondom andere sterren. In de atmosferen rondom deze planeten vinden complexe chemische processen plaats. De onderzoekers gaan in het laboratorium op zoek naar chemische routes die kunnen leiden tot de bouwstenen van het leven.

Reinout van Weeren - Sterrewacht Leiden

Een zoektocht naar de grootste deeltjesversnellers in het heelal
Hoe werken de grootste deeltjesversnellers in het heelal? En hoe ontstaan magnetische velden in ons Universum? Deze vragen hangen nauw samen met de eigenschappen van schokgolven in clusters en filamenten van sterrenstelsels. De onderzoekers zullen de grootste radio telescopen ter wereld gaan gebruiken, waaronder LOFAR, om deze vragen te beantwoorden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.