Universiteit Leiden

nl en

Leids onderzoek inspireert hervormingen Frans aansprakelijkheidsrecht

Onderzoekers uit Leiden, Leuven en Parijs vergeleken het Franse wetsvoorstel tot hervorming van het aansprakelijkheidsrecht met het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. Zij publiceerden hun aanbevelingen in de Revue internationale de droit comparé (RIDC). Enkele aanbevelingen zijn inmiddels overgenomen door Minister van Justitie Jean-Jacques Urvoas.

La réforme de la responsabilité civile

De Franse wetgever is bezig met een grootscheepse hervorming van het verbintenissenrecht. Het contractenrecht werd al aangepast door middel van een Ordonnance. Momenteel bereidt men een hervorming van het aansprakelijkheidsrecht voor. In april 2016 publiceerde het Ministerie van Justitie een eerste voorstel ten behoeve van een openbare consultatie.

Rechtsvergelijkend rapport en publicatie in RIDC

Onderzoekers uit Leiden, Leuven en Parijs – verenigd in de onderzoeksgroep Grotius-Pothier –vergeleken dit voorstel met het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. Zij bundelden hun aanbevelingen in een gezamenlijk rapport, dat zij presenteerden aan Charlotte de Cabarrus, als Cheffe du Bureau du droit des obligations verantwoordelijk voor het wetgevingstraject.

Vervolgens schreven de onderzoekers een rechtsvergelijkende bijdrage, die inmiddels is gepubliceerd in de Revue internationale de droit comparé (RIDC 2017, p. 5-44). Bijzonder is dat Charlotte de Cabarrus in een aparte paragraaf – getiteld ‘Dialogue entre la Chancellerie et le groupe Grotius-Pothier’ – reageert op de aanbevelingen.

Ministerie van Justitie neemt aanbevelingen over

Op 13 maart 2017 heeft Minister van Justitie Jean-Jacques Urvoas een nieuw voorstel openbaar gemaakt. Enkele aanbevelingen uit het rapport zijn overgenomen.

Zo heeft de Minister de voorstellen van artikelen 1233 en 1234 over de verhouding tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid gewijzigd. Deze aanpassingen zijn in lijn met de aanbevelingen van Ruben de Graaff en Benjamin Moron-Puech. Zij hebben ook gevolgen voor artikel 1240, dat onder meer ziet op alternatieve causaliteit. Dat blijkt uit de bijdrage van Emmanuelle Lemaire en Gitta Veldt. Volgens deze onderzoekers kon de toepassing van artikel 1240 tot onduidelijkheden leiden in gevallen van regres tussen aansprakelijke personen. In artikel 1240 is daarover nu een tweede lid opgenomen. Ook artikel 1263 over de schadebeperkingsplicht is gewijzigd, zoals aanbevolen door Thijs Beumers en Maxime Cormier.

Betrokken onderzoekers

De publicatie in RIDC werd gerealiseerd onder leiding van Diana Dankers-Hagenaars (UvA), Alex Geert Castermans en Alice Dejean de la Bâtie (Leiden). De volgende onderzoekers werkten mee aan de publicatie: Ivano Alogna, Jean-Sébastien Borghetti, Maxime Cormier, Emanuelle Lemaire, Marie Leveneur-Azémar, Benjamin Moron-Puech (Paris II), Thijs Vancoppernolle (Leuven), Thijs BeumersRuben de Graaff, Thijmen Nuninga en Gitta Veldt (Leiden).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.