Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Thijmen Nuninga

Ph.D-fellow

Naam W.T. Nuninga
Telefoon +31 71 527 7451
E-mail w.t.nuninga@law.leidenuniv.nl

Thijmen Nuninga is sinds 1 september 2016 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als Meijers PhD Fellow.

Meer informatie Thijmen Nuninga

Thijmen heeft rechten gestudeerd in Utrecht (LLB (hons.), LLM (Research)), Cambridge (Erasmus), en Oxford (MJur). Hij werkt aan een proefschrift over de remediekeuze in privaatrechtelijke geschillen (promotor: Willem van Boom).  Zijn onderzoeks- en onderwijsinteresses omvatten aansprakelijkheidsrecht, overeenkomstenrecht, ongerechtvaardigde verrijking, goederenrecht, intellectuele eigendomsrecht, en Europees privaatrecht.

Titel onderzoek: Keuze van privaatrechtelijke remedies voor buiten-contractuele aansprakelijkheid.

Geen relevante nevenwerkzaamheden