Universiteit Leiden

nl en

Promovendi Burgerlijk recht adviseren over de hervorming van het Frans aansprakelijkheidsrecht

De Franse regering bereidt een hervorming van het aansprakelijkheidsrecht voor. De afgelopen weken analyseerden promovendi uit Leiden, Leuven en Parijs het eerste publieke hervormingsvoorstel. Zij rapporteerden hun bevindingen aan het Franse Ministerie van Justitie. Vanuit Leiden namen deel Thijs Beumers, Ruben de Graaff en Gitta Veldt, ter zijde gestaan door Alex Geert Castermans.

L’avant-projet de loi – Réforme de la responsabilité civile

De Franse wetgever werkt aan een grootscheepse hervorming van het verbintenissenrecht. Afgelopen februari werd al een hervorming van het contractenrecht door middel van een Ordonnance aangenomen. Momenteel bereidt de Franse wetgever een hervorming van het aansprakelijkheidsrecht voor. Eind april publiceerde de regering een eerste voorstel voor een openbare consultatie.

Rechtsvergelijkende analyse van het Franse voorstel

De afgelopen weken bestudeerden promovendi uit Leiden, Leuven en Parijs dit voorstel. In teams werkten zij aan verschillende onderwerpen: samenloop van contractueel en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht (mede in het licht van het EU-recht), causaliteit (alternatieve causaliteit, proportionele aansprakelijkheid, kansschade), schadebeperking en eigen schuld, rechterlijke matiging en het overgangsrecht. De promovendi vergeleken het Franse voorstel niet alleen met het huidige Franse recht, maar ook met het Nederlandse recht. Dit onderzoek werd gebundeld in een gezamenlijk rapport.

Vanuit Frans perspectief is deze vergelijking waardevol, aangezien de Nederlandse wetgever in 1992 het Nederlandse recht opnieuw codificeerde in het Burgerlijk Wetboek en deze regels al bijna vijfentwintig jaar op hun bruikbaarheid zijn getest. Vanuit Nederlands perspectief is deze vergelijking eveneens waardevol, aangezien het Nederlandse recht nog steeds voor een belangrijk deel is gebaseerd op het Franse recht.

Presentatie rapport in Leiden

Op woensdag 22 juni 2016 werd het rapport gepresenteerd aan Charlotte de Cabarrus. Zij is als Cheffe du Bureau du droit des obligations verantwoordelijk voor het wetgevingstraject. Aanwezig was ook Liselotte van Hoppe, raadadviseur bij de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Veiligheid & Justitie. Zij gaf aan welke civielrechtelijke onderwerpen momenteel hoog op de Nederlandse wetgevingsagenda staan.

Verder waren aanwezig Clément Cousin, Alice Dejean de la Batie, Marie Leveneur, Benjamin Moron-Puech (Paris II), Thijs Vancoppernolle (Leuven), Thijs Beumers, Ruben de Graaff en Gitta Veldt (Leiden). Zij werden ter zijde gestaan door Diana Dankers-Hagenaars (UvA) en Alex Geert Castermans (Leiden).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.