Universiteit Leiden

nl en

Ruben de Graaff

Gast

Naam
Mr. R. de Graaff
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
r.de.graaff@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-3067-3607

Ruben de Graaff is sinds 1 augustus 2013 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als promovendus en docent (PhD-fellow).

Meer informatie over Ruben de Graaff

Achtergrond

De Graaff studeerde Europees recht (LL.M. 2013) en civiel recht (LL.M. 2013) aan de Universiteit Leiden. Naast zijn studie liep hij stages bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Straatsburg (2010) en bij advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn (2011). Ook werkte hij als student-assistent bij de sectie burgerlijk recht (2011-2013).

Sinds 1 augustus 2013 is hij verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als promovendus en docent (PhD-fellow). In 2017 werkte hij drie maanden als visiting research fellow bij de Ludwig Maximilians Universität München.
 

Onderzoek

De Graaff heeft grote belangstelling voor de Europeanisering van het privaatrecht. Hij richt zich niet alleen op de invloed van het EVRM en het Unierecht op het in Nederland geldende privaatrecht, maar ook op de vraag wat het privaatrecht kan betekenen voor de bescherming van de door het Europese recht erkende belangen.

Hij bereidt een proefschrift voor over samenloop in het Europees privaatrecht. De aanleiding is de toegenomen aandacht van de Uniewetgever voor privaatrechtelijke handhaving. Verschillende vorderingen en verweermiddelen zijn intussen op Europees niveau geregeld. Het is de vraag hoe deze regels zich tot elkaar verhouden en welke invloed ze hebben op het toepassingsbereik van het nationale privaatrecht. Kunnen de regels naast elkaar worden toegepast of moet een keuze worden gemaakt?

Voor zijn onderzoek ontving hij verschillende prijzen. In 2016 won hij met Elsemieke Daalder de publicatieprijs van de Vereniging voor Burgerlijk Recht, voor hun onderzoek naar de historische ontwikkeling van de prejudiciële procedure. In 2017 kende de Nederlandse Juristen-Vereniging de tweejaarlijkse publicatieprijs toe aan zijn artikel over de betekenis van de redelijkheid en billijkheid voor de bescherming van grondrechten.
 

Onderwijs

De Graaff heeft verschillende vakken verzorgd binnen de bachelor Rechtsgeleerdheid en binnen de master civiel recht.

Met Alex Geert Castermans zette hij de Leiden Law Clinic op. Het doel is partners te helpen bij het uitzoeken van juridische vragen en het vergaren en ordenen van feitelijke informatie. In 2017 hielpen studenten mee aan het opzetten van een juridische cursus voor asielzoekers: Know Your Rights.
 

Nevenwerkzaamheden

De Graaff was redacteur bij juridische uitgeverij Ars Aequi (2013-2016). Hij redigeerde onder meer de bundel Rechtsvorming door de Hoge Raad, die tijdens een symposium bij de Hoge Raad werd gepresenteerd.

Samen met Sjoerd Bakker bewerkt hij een thematisch commentaar over samenloop in de Groene Serie Onrechtmatige Daad. Verder is hij lid van de werkgroep Europees recht van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten.

Gast

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer c2.14

Contact

Publicaties

  • Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR) Medewerker
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.