Universiteit Leiden

nl en

Recent verschenen in Meijers-reeks: Verplichte (na)zorg voor kwetsbare jongvolwassenen?

Jaarlijks verlaten naar schatting enkele honderden kwetsbare jongvolwassenen de kinderbescherming. In de praktijk bestaan zorgen om deze jongvolwassenen die na afloop van een kinderbeschermingsmaatregel over onvoldoende capaciteiten beschikken om geheel zelfstandig te functioneren in de maatschappij.

In dit boek staat centraal hoe het bestaande juridische instrumentarium voor (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar eruit ziet en in hoeverre het mogelijkheden  biedt om kwetsbare jongvolwassenen uit de kinderbescherming te blijven begeleiden of behandelen na het bereiken van de meerderjarigheid. Tevens verschaft dit boek een antwoord op de vraag of dit juridisch instrumentarium en de toepassing daarvan in de praktijk aanleiding geeft tot voorstellen tot aanpassing en zo ja, tot welke.

Het boek is relevant voor beleidsmakers en professionals werkzaam met jongeren en jongvolwassenen in en rondom de jeugdhulp, alsmede voor wetenschappers en studenten op het terrein van jeugd(gezondheids)recht, jeugdbescherming en jeugdhulp en het terrein van mensenrechten in relatie tot gedwongen hulp.

M.R. Bruning, T. Liefaard, M.M.C. Limbeek, B.T.M. Bahlmann (Universiteit Leiden)

Meijers reeks

Het WODC-onderzoek vindt u via deze link

Wolf Legal Publishers 2016, € 24,95

ISBN 9789462403512

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.