Universiteit Leiden

nl en

Wetsevaluatie Jeugdwet door afdeling Jeugdrecht

In de Jeugdwet is bepaald dat binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de wet deze zal worden geëvalueerd. De afdeling Jeugdrecht zal onder leiding van prof. Mariëlle Bruning in opdracht van ZonMW de wetsevaluatie Jeugdwet uitvoeren in een groot consortium.

Met de Jeugdwet, sinds 1 januari 2015, is een decentralisatie van alle jeugdhulp naar gemeenten doorgevoerd  met als hoofddoel het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het probleemoplossend vermogen van gezin en sociale omgeving door preventie en eerder integrale hulp aan te bieden. De Jeugdwet beoogt een transitie en transformatie van het jeugdhulpstelsel.

De wetsevaluatie is een eerste tussenevaluatie van de Jeugdwet. De multidisciplinaire onderzoeksgroep  zal over dertien maanden over de uitkomsten van deze evaluatie rapporteren. Het consortium bestaat uit het NIVEL (penvoerder), het Nederlands Jeugdinstituut, het Sociaal en Cultureel Planbureau en Stichting Alexander.

De afdeling Jeugdrecht (prof. Mariëlle Bruning, prof. Ton Liefaard, mr. Denise Verkroost)  is verantwoordelijk voor de  juridische inhoud van het onderzoek en zal hiervoor ook samenwerken met de afdeling staats- en bestuursrecht (dr. Michiel van Emmerik en dr. Geerten Boogaard) en de Hogeschool Leiden (mr. Renske de Boer).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.