Universiteit Leiden

nl en

Symposium Crisis Management in the Banking Sector

Vrijdag 6 november heeft een symposium plaatsgevonden naar aanleiding van de publicatie van het Research Handbook on Crisis Management in the Banking Sector, geredigeerd door professor Haentjens en professor Wessels.

                                                             

Overhandiging van het boek aan Nout Wellink door professor Haentjens en professor Wessels

De belangstelling voor dit symposium vanuit wetenschap en praktijk bleek dermate groot dat moest worden uitgeweken naar een grotere zaal. Gedurende de middag heeft een aantal auteurs van dit omvangrijke handboek de verschillende perspectieven van het bancaire insolventierecht belicht. Zo besprak professor Kong (China University of Political Science and Law) de recente ontwikkelingen in het Chinese bancaire insolventierecht. Vervolgens sprak de heer Zavvos (Juridische Dienst van de Europese Commissie) over de opzet en de werking van het Single Resolution Mechanism, één van de pijlers van de Europese bankenunie, waarbij hij inging op de complicaties rond het kiezen van een geschikte juridische grondslag in de Europese verdragen voor deze recent opgezette pijler. Professor Campbell (University of Leeds) sprak over het bancaire insolventierecht specifiek voor grote banken en beschreef hoe het bancaire insolventierecht zich sinds de financiële crisis in het Verenigd Koninkrijk heeft ontwikkeld.

Professor Haentjens, redacteur van het handboek, sloot de rij van sprekers door op basis van het boek als geheel een aantal algemene conclusies te trekken. Zo signaleerde hij een verschuiving van de prioriteit van rechtvaardigheid in individuele gevallen naar overwegingen van algemeen belang. Ook wees hij op de toegenomen bevoegdheden van overheidsorganen en de precaire rechtsbescherming. Hierna ontstond een levendige forumdiscussie. Het inhoudelijk gedeelte van de middag werd afgesloten met de overhandiging van het eerste exemplaar van het handboek aan Nout Wellink, oud-president van De Nederlandsche Bank.

Het Research Handbook on Crisis Management in the Banking Sector wordt nu reeds beschouwd als het standaardwerk op het gebied van crisis management in de bancaire sector. Meer dan dertig prominente schrijvers van over de hele wereld uit academie en praktijk geven een alomvattend overzicht van de regels rondom bancaire insolventie. Klik hier voor meer informatie (waaronder inhoudsopgave en mogelijkheid tot bestelling) over het boek.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.