Universiteit Leiden

nl en

Hazelhoff Centre for Financial Law

Het Hazelhoff Centre for Financial Law verzorgt onderwijs en doet onderzoek op het terrein van financieel recht.

Wij begrijpen financieel recht in brede zin en benaderen dit rechtsgebied ook als zodanig. Deze benadering omvat onder meer de juridische aspecten van het toezicht op de financiële sector, de werking van de financiële markten, financieringstransacties, marktmisbruik, betalingsverkeer, bancaire zorgplichten, corporate governance, bancaire insolventie en aansprakelijkheid in de financiële sector.

Ook ethische aspecten, die met de global financial crisis van 2008 een pregnante plaats hebben gekregen in de debatten over het financieel recht, maken deel uit van het onderzoek en onderwijs van het Hazelhoff Centre for Financial Law. Daarnaast komt onze brede benadering tot uitdrukking in de accentuering van de internationale aspecten van financieel recht, die onmisbaar zijn door de toenemende globalisering van de financiële markten.

In zowel het onderzoek als het onderwijs wordt veel aandacht geschonken aan de internationale dimensies; niet alleen Europese, maar ook Anglo-Amerikaanse en supranationale ontwikkelingen op het terrein van financieel recht rekent het Hazelhoff Centre for Financial Law tot zijn werkterrein.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.