Universiteit Leiden

nl en

Wiskunde en Informatica topopleidingen Keuzegids Universiteiten, andere opleidingen scoren goed

Volgens de Keuzegids Universiteiten 2015 zijn Wiskunde en Informatica twee van de zes Leidse topopleidingen. Wiskunde wordt met name goed beoordeeld op de inhoud van de opleiding, informatica op het onderdeel communicatie. Ook de andere Leide bètaopleidingen worden goed beoordeeld.

Predicaat topopleiding

De Keuzegids Universiteiten heeft de opleidingen op grond van diverse criteria gewaardeerd op een schaal van 1 tot 100. Elke opleiding die in de ranglijsten van de Keuzegids een totaalscore van tenminste 76 punten haalt, krijgt het predicaat ‘topleiding’. De Leidse topopleidingen behalen de volgende scores: 

Biomedische wetenschappen (78 punten)
Griekse en Latijnse taal en cultuur (84 punten)
Informatica (76 punten)
Liberal Arts & Sciences: Global Challenges (92 punten)
Wijsbegeerte (76 punten)
Wiskunde (76 punten)

Internationale onderzoeksreputatie

Laaiend enthousiast zijn de experts over Bio-Farmaceutische Wetenschappen. De docenten hebben een gedegen internationale onderzoeksreputatie en zijn zeer gedreven. Deze opleiding is goed beoordeeld met een score van 70 punten.

Survival in het eerste jaar

Studenten beoordelen het aantal contacturen van de opleiding Biologie erg goed. De opleiding wordt ook erg goed beoordeeld op het aantal studenten dat goed mee kan komen in het eerste studiejaar. De opleiding scoort 70 punten.

Wetenschappelijke vorming

Life Science & Technology en Molecular Science & Technoloy worden beide goed beoordeeld op vaardigheden, zowel algemene als wetenschappelijke. De opleidingen hebben ieder een score van 70 punten.

Contacturen

De opleidingen Natuurkunde en Sterrenkunde scoren beide goed op het aantal contacturen tussen docenten en studenten. Beide opleidingen scoren 68 punten.

Kritische geluiden

De Keuzegids signaleert ook de kritische geluiden die studenten hebben op hun opleiding. Zo wensen studenten van een aantal opleidingen meer contacturen en uiten ze hun zorgen over de uitval. Deze aspecten zijn opgenomen in een totaalpakket aan maatregelen en verbeterpunten in de prestatieafspraken met de minister van OCW.

Keuzegids Universiteiten

De Keuzegids Universiteiten vergelijkt verwante opleidingen bij universiteiten. Dit gebeurt op basis van prestaties, zoals contacturen, groepsgrootte, het aantal behouden studenten na het eerste jaar en het percentage studenten dat tijdig een diploma haalt. Vergelijking gebeurt tevens op basis van studentenoordelen over onder andere inhoud, docenten, praktijkgerichtheid en faciliteiten. Ook de mening van experts over de opleidingen wordt meegenomen in de vergelijking. De verschillen in de scores tussen de universitaire opleidingen zijn meestal klein.

De  Keuzegids Universiteiten is een jaarlijkse uitgave van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.