Universiteit Leiden

nl en

Mathematics (MSc)

Type
Master
Voertaal
Engels
Plaats
Leiden

Deze tweejarige opleiding heeft twee componenten: een meer analyse-gerichte component met onderwerpen als dynamische systemen, differentiaalvergelijkingen, kansrekening en stochastiek, percolatie of wiskunde in de life sciences en een meer algebra/meetkundegerichte component met onderwerpen als algebraïsche getaltheorie, algebraïsche meetkunde, algebraïsche topologie en cryptologie. Er zijn nauwe samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland.

Engelstalige masteropleiding

De master Mathematics is een Engelstalige opleiding. Meer informatie over de opleiding vind je op de Engelstalige website.