Universiteit Leiden

nl en

Mathematics (MSc)

Deze tweejarige opleiding heeft twee componenten. De eerste is een meer analysegerichte component, met onderwerpen als dynamische systemen, differentiaalvergelijkingen, kansrekening en stochastiek, percolatie of wiskunde in de life sciences. De andere betreft een meer algebra- of meetkundegerichte component, met onderwerpen als algebraïsche getaltheorie, algebraïsche meetkunde, algebraïsche topologie en cryptologie. Er zijn nauwe samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland.

Engelstalige masteropleiding

De master Mathematics is een Engelstalige opleiding. Meer informatie over de opleiding vind je op de Engelstalige website.

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden