Universiteit Leiden

nl en

Ruben van Uden

Ph.D-fellow

Naam
Mr. R.C.P. van Uden LLM
Telefoon
+31 71 527 4992
E-mail
r.c.p.van.uden@law.leidenuniv.nl

R.C.P. (Ruben) van Uden is sinds 1 september 2017 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als Ph.D-fellow.

Meer informatie over Ruben van Uden

Over

Ruben van Uden (1992) studeerde Rechtsgeleerdheid (LLB) en Civiel recht (LLM, cum laude) aan de Universiteit Leiden. Aansluitend volgde hij de postacademische LLM in Comparative and European Private Law aan de University of Edinburgh (LLM, with distinction).

Tijdens zijn studie heeft Ruben veel praktijkervaring opgedaan in de advocatuur, achtereenvolgens bij Huijzer Advocaten, Ten Holter Noordam Advocaten, Van den Herik & Verhulst Advocaten, Schaap Advocaten Notarissen en NautaDutilh.

Sinds 1 september 2017 is Ruben als Ph.D-fellow verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht, sectie Burgerlijk recht. Zijn onderzoeksinteresse ligt in dit kader met name in het goederenrecht.

Proefschrift

Titel promotieonderzoek: de balans tussen schuldeisers.

Rubens promotieonderzoek ziet op de balans in verhaalspositie tussen gesecureerde en ongesecureerde schuldeisers. Door de jaren heen is de verhaalspositie van de gesecureerde schuldeisers – schuldeisers met goederenrechtelijke aanspraken op het vermogen van hun schuldenaar – steeds verder versterkt ten opzichte van de positie van de ongesecureerden. Het onderhavige onderzoek is erop gericht de gevolgen van deze ontwikkeling in kaart te brengen, na te gaan in hoeverre deze gevolgen aanleiding geven de huidige balans tussen deze twee groepen schuldeisers te herzien en te overdenken hoe een dergelijke herziening zou kunnen worden vormgegeven. Daarbij zal tevens aandacht zijn voor buitenlandse ontwikkelingen op dit gebied.

Talen

Nederlands, Engels, Duits.

Ph.D-fellow

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C 2.04

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.