Universiteit Leiden

nl en

Tycho de Graaf (nieuwe Universitair Docent) en Frank Bentvelzen en Ruben van Uden (nieuwe Ph.D.-fellows) bij Instituut voor Privaatrecht

Per 1 augustus is Tycho de Graaf gestart als Universitair docent bij het Instituut voor Privaatrecht. Daarnaast zijn per 1 september Frank Bentvelzen en Ruben van Uden verbonden als Ph.D-fellows aan het Instituut voor Privaatrecht. Zij vertellen over hun werkzaamheden en het onderzoek dat zij zullen gaan doen.

Tycho de Graaf

Sinds 1 augustus 2017 werkt Tycho de Graaf als universitair docent bij het Instituut voor Privaatrecht. Hij is in 2006 gepromoveerd op een proefschrift over exoneraties en heeft sindsdien een 0-aanstelling als universitair docent bij eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie. Naast zijn werk als universitair docent, is Tycho redacteur van het tijdschrift Computerrecht, rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Den Haag en arbiter bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA). Voordat hij bij het Instituut voor Privaatrecht ging werken, was hij bijna 20 jaar advocaat bij NautaDutilh N.V.

 

Frank Bentvelzen

Frank Bentvelzen is op 1 september 2017 begonnen als Ph.D.-fellow bij het Instituut voor Privaatrecht. Hij is promovendus en docent bij de afdeling Burgerlijk recht en maakt daarbij deel uit van de sectie Burgerlijk procesrecht. Zijn onderzoek richt zich op rechtsmiddelenverboden, met als promotores prof. H.B. Krans en prof. A.G. Castermans.

Frank studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en voltooide daar zijn bachelor ‘Rechtsgeleerdheid’ (2014) en de Onderzoeksmaster ‘Rechtswetenschappelijk onderzoek’ (2017). Tijdens zijn studie was hij actief binnen de studieverenigingen J.B.S.V. Dorknoper (juridische bestuurskunde) en JFV Groningen. Tevens was hij student-assistent op de Groningse vakgroep Privaat- en notarieel recht. Frank heeft gedurende zijn master een semester aan de McGill University te Montréal (Québec, Canada) gestudeerd. Tijdens deze exchange periode hield hij zich bezig met – onder meer – civiel bewijsrecht en internationaal privaatrecht, waarbij steeds rechtsvergelijking tussen civil en common law tradities centraal stond. Tijdens zijn studie was Frank werkzaam bij het advocatenkantoor Trip Advocaten & Notarissen in Groningen (2013-2015). Later was hij studerend-medewerker bij De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam (2016-2017), waar hij deel uitmaakte van de afdeling commercial litigation en ook enige ervaring opdeed in de cassatiepraktijk.

Frank is inmiddels begonnen met het doceren van het vak Burgerlijk procesrecht in de bachelor. Zijn onderzoek zal zich richten op het in kaart brengen van de verschillende rechtsmiddelenverboden binnen het burgerlijk (proces)recht en het vaststellen van knelpunten rondom de werking toepassing daarvan. Daarbij wordt onderzocht hoe de rechter en andere rechtspractici omspringen met de rechtsmiddelenverboden en wordt de vraag naar de wenselijkheid van deze verboden gesteld. Tevens  worden alternatieven geïnspireerd op andere rechtsstelsels bekeken.          

 

Ruben van Uden

Per 1 september 2017 is Ruben van Uden verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als Ph.D.-fellow. Hij maakt deel uit van dit Instituut als promovendus en docent.

Ruben studeerde Rechtsgeleerdheid (LLB, 2013) en Civiel recht (LLM, 2016) aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn studie was Ruben actief binnen het Mordenate College, in welke hoedanigheid hij  onder meer een bijdrage heeft geschreven over de privacyaspecten van het elektronisch patiëntendossier (EPD) in de in 2015 verschenen congresbundel ‘Privacy en gegevensbescherming: balanceren tussen beschermen en belemmeren’ (Apeldoorn-Antwerpen: Maklu 2015).

Tijdens zijn master in Leiden is Ruben zich gaan toeleggen op het zekerhedenrecht. Zo schreef hij zijn masterscriptie over de spanning tussen de stille pandhouder en de ongesecureerde faillissementsschuldeisers in rechtsvergelijkend perspectief.  Na deze master heeft Ruben Comparative and European Private Law gestudeerd aan de Universiteit van Edinburgh (LLM, 2017). Hij heeft zich hierbij in rechtsvergelijkende zin verdiept in het algemene goederenrecht, het zekerhedenrecht, het contractenrecht, het trustrecht en het internationaal privaatrecht. Daarnaast schreef hij zijn dissertation over de methodiek van het introduceren van vreemde zekerheidsrechten in een rechtsstelsel, daarbij voortbouwend op Watson’s Legal Transplantation theorie.

Het onderzoek van Ruben concentreert zich op het goederenrecht, in het bijzonder het zekerhedenrecht. Zo interesseert hij zich specifiek voor de verhouding tussen de zekerheidsgerechtigden en de ongesecureerde schuldeisers in faillissement.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.