Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Egbert Koops

Hoogleraar Rechtsgeschiedenis

Naam Prof.mr. E. Koops
Telefoon +31 71 527 7527
E-mail e.koops@law.leidenuniv.nl

Prof. mr. E. (Egbert) Koops (1979) studeerde Civiel recht en Notarieel recht aan de Universiteit Leiden, waar hij in 2010 cum laude onder prof. Willem Zwalve promoveerde op het proefschrift Vormen van Subsidiariteit (Boom, 2010), over de geschiedenis van het beginsel van subsidiariteit bij zekerheidsrechten. Voor dit boek won hij in 2013 de internationale ‘Premio Speciale dell’Università di Camerino, intitolato Alan Rodger’. Koops redigeerde boeken over The Past and Future of Money (Boom, 2008), Massificatie in het privaatrecht (Kluwer, 2010) en Law & Equity: Approaches in Roman Law and Common Law (Brill, 2014). Van 2010 tot 2013 deed hij aan de Universiteit Leiden NWO-gefinancierd onderzoek naar de vermogensrechtelijke positie van Romeinse slaven. In 2013-2014 was hij als universitair docent Goederenrecht verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Koops is aangesteld als hoogleraar Rechtsgeschiedenis en is tevens voorzitter van de afdeling Rechtsgeschiedenis. Zijn onderzoek richt zich vooral op Romeins recht en rechtsvergelijking, waarbij zekerheidsrechten en rechten op grond, alsmede burgerschap en slavernij zijn bijzondere belangstelling hebben.

Als hoogleraar verzorgt Koops onderwijs in het vak Historische Ontwikkeling van het Recht (BA-I) en in de (gebonden) keuzevakken Geschiedenis van het Europese Privaatrecht (BA-II/III) en Vergelijkend en Internationaal Privaatrecht (BA-III). Hij geeft daarnaast honours classes over Slavery and the Human Person (BA-II) en Markt, Technologie en Recht in de 19 e eeuw (BA-II), en een privatissimum in de masteropleiding Civiel Recht (MA-I).

Contact
Hoogleraar Rechtsgeschiedenis
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Instituut voor Metajuridica
Rechtsgeschiedenis
Werkadres
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B343
Contact
+31 71 527 7527
e.koops@law.leidenuniv.nl
3 October Vereeniging
Bestuurslid, vice-voorzitter commissie Optocht & Taptoe