Universiteit Leiden

nl en

Rachel Plak

Universitair docent

Naam
Dr. R.D. Plak
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
r.d.plak@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-2706-7040

Rachel Plak werkt als universitair docent bij de programmagroep Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen waar zij klinische vakken onderwijst. In haar wetenschappelijke werk richt Rachel zich op individuele kenmerken van kinderen en adolescenten die onderliggend kunnen zijn aan verschillen in de (school)ontwikkeling en in uitingen van psychopathologie.

Meer informatie over Rachel Plak

Kort cv

Rachel Plak is universitair docent bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden, waar zij onderdeel uitmaakt van de programmagroep Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen. Haar onderzoek richt zich op kinderen en jongeren met autisme met specifieke aandacht voor hun (school)omgeving en de bredere maatschappelijke context, zoals de gevolgen van de coronapandemie en de invoering van Wet Passend Onderwijs. Ook onderzoekt ze hoe jongeren met autisme hun sociale identiteit vormen binnen de huidige maatschappelijke context en de relatie hiervan met hun welzijn.

Rachel werkt in haar onderzoek nauw samen met het Nederlands Autisme Register (NAR), de Leo Kanner Onderwijsgroep. Zowel haar onderzoek als haar klinische onderwijs slaan een brug tussen wetenschap en maatschappij.

Omdat ze het belangrijk vindt om wetenschappelijke kennis toegankelijk en begrijpelijk te maken voor een breed publiek, is zij actief in de wetenschapscommunicatie. Rachel is bijvoorbeeld regelmatig te vinden in de media om jong en oud te betrekken bij wetenschap. Daarnaast is Rachel een van de hoofdonderzoekers van de wetenschapscommunicatie-onderzoekslijn Expeditie Binnenwereld. In dit initiatief maken jongeren kennis met de sociale wetenschap achter hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling om ze te helpen reflecteren op zichzelf. Rachel werkt hiervoor samen met een interdisciplinair team van wetenschappers en maatschappelijke partners. In co-creatie met jongeren ontwikkelen zij vernieuwende vormen van wetenschapscommunicatie, zoals podcasts en (bord)spellen die zowel leerzaam als aantrekkelijk zijn.

Rachel speelt een actieve rol op meerdere niveaus binnen de Universiteit Leiden. Zij is vicevoorzitter en toekomstig voorzitter van de Young Academy Leiden (YAL), een platform van wetenschappers met een vernieuwende visie op de academie. Daarnaast is Rachel onderdeel van de Klankbordgroep van het lustrum van de Universiteit Leiden.

Binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) maakt zij deel uit van de Healthy Society Taskforce FSW en van FSW Academia in Motion (FAiM), gericht op Erkennen en Waarderen. Binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen (IPW) is zij voorzitter van de Instituutsraad.

Rachel studeerde cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam met een master Klinische Ontwikkelingspsychologie. Zij werkte vervolgens als psychologe in de basis en gespecialiseerde GGZ met kinderen en jongeren met uiteenlopende problematiek. In 2016 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden met haar promotieonderzoek naar verschillen in ontvankelijkheid voor een vroeg- en voorschools online educatie-programma. Zij heeft daarna als klinisch docent gewerkt aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Beurzen (selectie)

  • Leids Universiteits Fonds - Stichting Elise Mathilde Fonds (2023) "Expeditie Binnenwereld – de Podcastserie. De impact op de zelfreflectie van jonge adolescenten"
  • Sociale Veerkracht & Veiligheid (2022) "What is the inner world? A co-creative exploration of psychoeducation with and for adolescents"
  • NWA Wetenschapscommunicatie (2022) "Wie ben ik? Avonturiers in de Binnenwereld"
  • Grassroots Onderwijsinnovatie (2022) Faculteit der Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden "Ervaringspodcasts in het masterspecialisatievak Autisme (Diagnostiek en Behandeling)"
  • COVID-19-gerelateerd onderzoek (2020) Instituut Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Leiden "De psychosociale gevolgen van de COVID-19-pandemie op kinderen met autisme"
  • Stichting lezen (2012) “Bibliotherapie voor jongeren"

Phd-begeleiding

Chantal van den Helder

Werkdagen

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Zie het Engelstalig profiel van Rachel Plak ››

Universitair docent

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Pedagogische Wetenschappen
  • Neuropedagogiek en ontwikk. stoornissen

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4B11

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.