Universiteit Leiden

nl en

Liesbeth van der Heide

Onderzoeker/Docent

Naam
E.J. van der Heide MA
Telefoon
+31 70 800 9517
E-mail
e.j.van.der.heide@fgga.leidenuniv.nl

Liesbeth van der Heide werkt sinds 2011 bij het Institute for Security and Global Affairs.

Meer informatie over Liesbeth van der Heide

Leiden Safety and Security Blog

Liesbeth van der Heide is onderzoeker bij het Institute for Security and Global Affairs. Daarnaast is ze Research Fellow bij het International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) waar ze alle ICCT activiteiten op het gebied van (contra)terrorisme in detentie coordineert; een programma dat zich richt op gevangenissen in Noord-Afrika en  Zuidoost AziĆ«.

Haar onderzoeksveld richt zich op terrorisme en (in)stabiliteit in de Sahel (Mali); de overlap en de raakvlakken tussen jihadistische-, separatistische- en rebellengroepen; (de-)radicalisering en re-integratie en effectief contraterrorismebeleid. In het onderwijsprogramma verzorgt ze cursussen op het vlak van veiligheid en inlichtingen en veiligheid en de democratische rechtsstaat. 

Op dit moment evalueert ze in opdracht van de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) de re-integratie van gedetineerden met een extremistische achtergrond in Nederland. Daarvoor heeft ze verschillende onderzoeken gecoordineerd en uitgevoerd, onder andere voor de Nationale Politie over lone actor terrorism; voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) naar een contraterrorismebeleid dat zich richt op het verminderen van angst in de samenleving; en voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie naar de integriteit-criminaliteit nexus. In 2013 was ze Research Fellow bij het Onati International Institute for the Sociology of Law. 

Onderzoeker/Docent

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Instituut Security and Global Affairs

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Kamernummer 4.33

Contact

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Instituut Security and Global Affairs

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Kamernummer 4.02

Contact

Publicaties

  • Clingendael Programma manager

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie