Universiteit Leiden

nl en

Carola van Eijk

Universitair docent

Naam
Dr. C.J.A. van Eijk
Telefoon
+31 70 800 9489
E-mail
c.j.a.van.eijk@fgga.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-1141-720X

In haar onderzoek richt Carola van Eijk zich vooral op de coproductie van publieke diensten. Bij coproductie werken burgers samen met de overheid om verschillende soorten publieke diensten te verlenen. Carola's lopende onderzoek gaat over aspecten van de vraag waarom burgers en ambtenaren bereid zijn om aan coproductie te doen, hoe zij samenwerken en met elkaar omgaan, en de uitdagingen waar professionals bij de overheid mee te maken krijgen. 

Meer informatie over Carola van Eijk

Dr. Carola van Eijk is als universitair docent verbonden aan het Instituut Bestuurskunde.

onderzoek

Haar onderzoek richt zich op coproductie: de samenwerking tussen burgers en de overheid in publieke dienstverlening. Daarbij is ze vooral geïnteresseerd in de interactie tussen burgers en publieke professionals en de uitdagingen waarvoor professionals staan. In 2017 promoveerde Carola met haar proefschrift getiteld “Engagement of citizens and public professionals in the co-production of public services ”. Daarin richtte zij zich met name op coproductie binnen de beleidsdomeinen zorg (d.m.v. cliëntenraden) en lokale veiligheid (d.m.v. buurtpreventie). Dit onderzoek werd gefinancierd vanuit een Onderzoekstalentsubsidie van NWO en de dissertatie was shortlisted voor de Van Poelje Best Dissertation Award. In haar huidige onderzoekslijn richt Carola zich vooral op de vraag met welke spanningen en dilemma's publieke professionals te maken hebben in hun dagelijkse werk wanneer zij coproduceren met burgers.

Belangrijkste publicaties:

  • Van Eijk, C.J.A. & M. Gascó (2018). “Unravelling the Co-Producers. Who are They and What Motivations do They Have?” In: T. Brandsen, B. Verschuere & T. Steen (eds.). Co-production and Co-creation: Engaging citizens in public services. New York: Routledge, pp. 63-76.
  • Van Eijk, C.J.A. (2017). Engagement of Citizens and Public Professionals in the Co-Production of Public Services. Leiden University; dissertation.
  • Van Eijk, C.J.A. (2017). Helping Dutch neighborhood watch schemes to survive the rainy season: Studying mutual perceptions on citizens’ and professionals’ engagement in the co-production of community safety. VOLUNTAS, on-line first publication.
  • Van Eijk, C.J.A., T.P.S. Steen & B. Verschuere (2017). Co-producing safety in the local community: A Q-methodology study on the incentives of Belgian and Dutch members of neighbourhood watch schemes. Local Government Studies, 43 (3): 323-343.
  • Van Eijk, C.J.A. & T.P.S. Steen (2016). Why engage in co-production of public services? Mixing theory and empirical evidence. International Review of Administrative Sciences, 82 (1): 28-46.
  • Van Eijk, C.J.A. & T.P.S. Steen (2014). Why People Co-Produce: Analysing citizens’ perceptions on co-planning engagement in health care services. Public Management Review, 16 (3): 358-382.

onderwijs

Carola van Eijk verzorgt onderwijs binnen zowel de Bachelor als Master Bestuurskunde, o.a. op het gebied van coproductie en burgerparticipatie, multi-level governance en bestuurskundig onderzoek. Daarnaast is zij coordinator van het Bachelor project, waarin alle derdejaars studenten hun afsluitende Bachelor scriptie schrijven.

Universitair docent

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Instituut Bestuurskunde

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Kamernummer 4.93

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.