Universiteit Leiden

nl en

Bezoek prof. Tony Bovaird aan Master ‘Public Management’

Afgelopen maandag, 5 oktober, heeft prof. Tony Bovaird (Universiteit van Birmingham) een bezoek gebracht aan het Instituut Bestuurskunde. In het kader van het vak ‘Co-Production and Citizen Engagement’ (onderdeel van de Mastertrack ‘Public Management’) werd een mini-conferentie georganiseerd.

Deze conferentie werd geopend met een key note speech door prof. Bovaird, waarbij ook stafleden van het Instituut aanwezig waren. In de key note werd onder meer ingegaan op de rol van de publieke en private sector, de informele economie en het belang van vrijwilligerswerk. Ook werd uiteengezet hoe de samenwerking tussen de overheid en burgers bij dienstverleningsprocessen  het beste tot stand kan komen en met welke uitdagingen rekening gehouden dient te worden.

Na de key note speech presenteerden de studenten de resultaten van het onderzoek waar zij in groepsverband de afgelopen weken aan hebben gewerkt. De resultaten van deze onderzoeken werden vervolgens met elkaar en prof. Bovaird bediscussieerd en in breder perspectief gezet.

Prof. Bovaird is momenteel werkzaam bij het ‘Institute of Local Government Studies’, onderdeel van de Universiteit van Birmingham. Zijn onderzoeksinteresse omvat onder andere coproductie van publieke dienstverlening en strategisch management van publieke dienstverlening. Recentelijk heeft hij de Engelse bijdrage geleid voor een Europees onderzoek naar coproductieactiviteiten binnen vijf landen. Daarvoor is prof. Bovaird werkzaam geweest bij verschillende universiteiten en binnen de Britse overheid, en heeft hij onderzoek verricht voor vele nationale en internationale instellingen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.