Universiteit Leiden

nl en

Alumniactiviteit Burgerparticipatie

Afgelopen dinsdag 20 februari was het tijd voor de eerste Bestuurskunde Alumniactiviteit, met als thema: Burgerparticipatie in theorie en praktijk. Carola van Eijk vertelde over haar proefschrift genaamd 'Engagement of citizens and public proffesionals in the co-production of public services.' Vanuit de praktijk sprak Menno Spaan, oprichter van het bedrijf Haagse Beek organisatieadvies.

Het was een gezellige avond waarin Carola eerst het woord nam en vertelde over haar onderzoek. Zij heeft zich gericht op verschillende vormen van burgerparticipatie, waaronder cli├źntenraden van verpleeghuizen en wijkteams. Uit haar onderzoek is gebleken dat om participatie te bevorderen er aan meerdere dingen moeten worden voldaan; De burger moet genoeg geprikkeld worden, het moet de burger genoeg aangaan om zich actief in te zetten, en de sociale omgeving van de burger moet deze participatie bevorderen. Ook bleek dat verschillende burgers een verschillende motivatie hebben om te participeren: voor sommige gaat het om het netwerk en de gezelligheid, anderen willen zich ontwikkelen, en weer anderen willen de wijk beter maken. Het is een complex gebied.

Na een korte pauze nam Menno het woord, en vertelde over een van zijn opdrachten als consultant. Hij begeleidde het verandertraject van de Gemeente Nijkerk. Waarin de Raad en het College het heft vrijwel helemaal uit handen gaf en de besluitvorming overliet aan de burgers. De burgers gingen hier enthousiast op in, en uiteindelijk was er een groep van 150 burgers die werd teruggebracht tot een groep van 30 die representatief waren voor de gemeente en aan de slag gingen voor beleid. In dit proces gingen veel dingen goed, waren er veel spannende momenten, en veel omslagpunten voor zowel de burgers als het raad en college als de ambtenaren van de gemeente Nijkerk. Een inspirerend, hoopvol en enthousiast verhaal om te horen!

Na de presentatie kwam er een interessante discussie op gang met alle aanwezigen om het onderwerp burgerparticipatie nog verder te bespreken. Afsluitend was er een gezellige borrel om deze geslaagde avond af te sluiten. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.