Universiteit Leiden

nl en

Studenten Bestuurskunde nemen maatschappelijke vraagstukken onder de loep bij Multi-Level Governance

Bij het vak BBO II: Multi-Level Governance leggen studenten de link tussen theorie en de maatschappij met een uitdagende praktijkopdracht. Het afgelopen blok zijn ze aan de slag gegaan met actuele vraagstukken voor echte maatschappelijke organisaties en stakeholders. Op 17 mei presenteerden ze hun bevindingen en aanbevelingen waarmee de instanties uiteindelijk aan de slag kunnen gaan. Een kijkje in de keuken: hoe gaat zo’n praktijkonderzoek in zijn werk?

Universitair Docent Carola van Eijk geeft dit vak al jaren, dit jaar samen met werkgroep docenten Jelle van der Wal, Michel Michaloliakos en Rajeev Lachmipersad. Carola van Eijk kijkt altijd uit naar de laatste sessie van het blok, waarin studenten bijeenkomen om hun verschillende onderzoeken uiteen te zetten. Deze projecten zijn de kern van waar dit vak om draait. ‘Bij Multi-Level Governance kijken we naar hoe verschillende lagen van de samenleving en bestuur tegen een vraagstuk aan kijken,’ vertelt Van Eijk. ‘Daarbij ligt de focus op hoe verschillende belangen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Door studenten zich in groepjes te laten verdiepen in één stakeholder, kunnen ze theorie toepassen in de praktijk aan de hand van relevante en actuele onderwerpen.’

Studenten bespreken hun onderzoeksvragen

Actuele maatschappelijke vraagstukken

Dit jaar werden er twee maatschappelijke vraagstukken onder de loep genomen. Eén daarvan is de Omgevingswet die volgend jaar ingaat. Deze wet raakt met zijn regels voor ruimtelijke ontwikkeling verschillende overheidslagen en diverse stakeholders uit de samenleving. Met zo’n actueel onderwerp ondervinden studenten direct hoe hun studie betrekking heeft op de maatschappij.

In groepjes hebben de BBO studenten zich gericht op specifieke organisaties en instanties die belangen hebben bij de Omgevingswet. Ze nemen interviews af met de organisatie, maar ook met andere stakeholders in het netwerk van die organisatie. De inzichten die ze opdoen in die interviews brengen ze samen in een onderzoeksrapport, en daarbij brengen ze ook een aantal aanbevelingen uit. Daarnaast vertalen ze hun onderzoeksbevindingen naar een voor een breder publiek begrijpelijke podcast.

In de zaal daarnaast worden de resultaten van het andere projectonderwerp besproken: studenten hebben hier onderzoek gedaan naar de Regionale Energiestrategieën, waarin afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk worden gebracht. Ook hierbij spelen veel verschillende instanties en organisaties, van Drechtsteden tot Food Valley. Studenten presenteren met verve de inzichten die ze met hun groepje in interviews hebben vergaard.

Vernieuwende onderwijsvorm

Student Scott Engelen is enthousiast over deze consultancy-achtige lesmethode. ‘Het mooie eraan is dat je gelijk de theorie aan de praktijk toetst. Normaal gesproken begin je met de theorie en ga ja aan het einde van een blok nog eens aan een project werken. Op deze manier zie je de theorie al vanaf dag één in zijn werk gaan.’ Dit was de eerste keer dat hij en zijn groep zulke praktijkinterviews afnamen, en ze werden met enthousiasme ontvangen door de regio’s: ‘Mensen vinden het leuk om over hun werkomgeving te vertellen, maar vinden het vooral ook interessant om te horen hoe het bij andere regio’s werkt. Je krijgt echt een kijkje achter de schermen bij zo’n organisatie.’

De posters die de studenten hier presenteren worden uiteindelijk dus ook nog verwerkt in een podcastaflevering. Zo’n creatief eindproduct, legt docent Jelle van der Wal uit, is een vernieuwende toetsingsmethode die past bij de innovatieve vormgeving van dit vak. De resultaten van de studentonderzoeken worden ook gedeeld met de organisaties die studenten hebben onderzocht. Van Eijk: ‘Afgelopen jaar is de gemeente Leiden, die de opdracht voor ons toenmalige project gaf, actief aan de slag gegaan met de uitkomsten van de rapporten. Daarin ligt ook de meerwaarde van dit vak: het werk dat studenten hier doen heeft daadwerkelijk impact op de samenleving en de mensen op wie het betrekking heeft.’

Tekst: Hester Groot

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.