Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek naar de rol van externe experts in crisissituaties

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) hebben Carola van Eijk, Wout Broekema en René Torenvlied voor de NCTV een onderzoek uitgevoerd naar de rol van externe experts in crisisbesluitvorming en –communicatie.

Geen uniformen, maar specialisten

In het zojuist verschenen rapport  "'Geen uniformen, maar specialisten’. Betrokkenheid van externe experts in crisissituaties” is in kaart gebracht welke crises zich in Nederland in de periode 2000 tot en met 2012 hebben voorgedaan. 

Op basis van de daarbij behorende evaluatierapporten is een researchsynthese uitgevoerd over de mate en wijze van betrokkenheid van externe experts in crisissituaties. Aangevuld met inzichten uit interviews met deskundigen was het mogelijk algemene mechanismen te destilleren over de relatie tussen de inzet van externe experts en de kwaliteit van crisisbeheersing. Deze mechanismen kunnen als handreiking dienen voor eenieder die op lokaal, regionaal of nationaal niveau actief is in crisispreventie en –bestrijding. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.