Universiteit Leiden

nl en

Meijersprijs 2023 voor beste publicatie (promovendi)

Op 11 januari is het boekhoofdstuk ‘Duty of care as a judicial review tool for SSM composite procedures’ geschreven door Barbora Budinská en Jouke Tegelaar bekroond met de Meijersprijs 2023 voor de beste publicatie door een promovendus/ promovenda gepubliceerd in 2022–2023 binnen het onderzoeksprogramma ‘The Progression of EU law’.

Het boekhoofdstuk bestudeert de samenwerking tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en de nationale bevoegde autoriteiten in het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism, GTM/SSM). In het bijzonder wordt geanalyseerd hoe het gebrek aan bevoegdheid van de ECB op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT) in overeenstemming kan worden gebracht met haar exclusieve verantwoordelijkheid en juridische aansprakelijkheid voor besluiten waarvan een AML/CFT-beoordeling een integraal onderdeel is, zoals beslissingen om een verwerving van een gekwalificeerde deelneming toe te staan of te weigeren of een bankvergunning in te trekken. Het hoofdstuk beargumenteert dat het algemene beginsel van zorgplicht zodanig kan worden geoperationaliseerd dat de ECB de AML/CFT-beoordelingen van de nationale bevoegde autoriteiten kan toetsen, zonder de grenzen van haar bevoegdheid te overschrijden, en dat het Hof van Justitie van de EU effectieve rechterlijke controle en bescherming kan waarborgen.

Het hoofdstuk is opgenomen in het boek ‘Digitalisation, Sustainability, and the Banking and Capital Markets Union. Thoughts on Current Issues of EU Financial Regulation onder redactie van Lukas Böffel en Jonas Schürger en gepubliceerd bij Palgrave Macmillan als onderdeel van de boekenreeks van het European Banking Institute ‘EBI Studies in Banking and Capital Markets Law’.

Photo by Mika Baumeister on Unsplash

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.