Universiteit Leiden

nl en

Sandra Groeneveld in BinnenbeRijk: ‘De waardevolle blik van promovendi’

De overheid heeft baat bij de wetenschappelijke blik van promovendi, omdat de vraag naar ‘evidence based’ beleid groeit. Professor Sandra Groeneveld, verbonden aan het instituut Bestuurskunde, en haar promovendus Saniye Çelik, ambtenaar bij de Rijksoverheid, zijn hierover aan het woord in het magazine BinnenbeRijk.

De perceptie van promovendi is dat zij onderzoeksvaardig zijn, een kritische houding aannemen en een tandje bijzetten. De behoefte aan promovendi bij de overheid, die dus bijdragen aan scherper denken met andere perspectieven, is bij veel ministeries aanwezig. Dit bewijst Saniya Çelik, promovendus en senior kennisadviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Zij promoveerde onder begeleiding van Sandra Groeneveld, hoogleraar Publiek Management aan de Universiteit Leiden.

Çelik en Groeneveld kruisten elkaars pad tijdens een bijeenkomst voor beleidsonderzoek. Groeneveld: ‘Saniye’s wens om te promoveren op diversiteit en binding sloot aan bij mijn onderzoeksprogramma over het management van diversiteit in publieke organisaties.’ 

Çelik zegt over haar onderzoek het volgende: 'Het Rijk worstelt al jaren met de vormgeving van diversiteit in de organisatie. Sandra en ik hebben de resultaten van het proefschrift gepresenteerd aan de bestuursraad van BZK en hebben ze daarmee aan het denken gezet om een andere oplossing voor diversiteit te vinden.' 

Uit de samenwerking tussen Çelik en Groeneveld werd duidelijk dat het belangrijk is dat je op dezelfde golflengte zit: een beleidsmaker denkt heel anders dan een wetenschapper. Volgens Groeneveld staat de wetenschap niet stil, en moest Çelik zich daardoor nieuwe onderzoeksmethoden aanleren. 

Lees het het volledige artikel in BinnenbeRijk, door Vera van der Sluis met foto door Ingmar Timmer.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.