Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe aanpak voor meer diversiteit bij overheid

De overheid kan haar diversiteit beter benutten, zegt Saniye Çelik. Door mensen met verschillende achtergronden aan te nemen, kan de overheid makkelijker vraagstukken met burgers aanpakken. Werknemers voelen zich daardoor ook meer verbonden met de organisatie. Promotie 10 november.

Personeelsbeleid

Het is belangrijk dat overheidsorganisaties wervingsbeleid voeren waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen in de etnisch culturele achtergrond. De gestelde ambities om het personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van de samenleving zijn de afgelopen vijftien jaar lang niet gehaald. Het diversiteitsbeleid werkt nu vaak juist stigmatiserend omdat mensen het gevoel hebben dat ze eerder op basis van hun kenmerken dan hun kwaliteiten worden geselecteerd.

Groter verloop

De publieke sector telt circa één miljoen werknemers. De diversiteit bij de overheid neemt volgens Çelik maar mondjesmaat toe omdat de uitstroom ongewenst hoog blijft. De uitstroom van medewerkers van niet-westerse origine ligt significant hoger dan de uitstroom van medewerkers van Nederlandse origine. Çelik vermoedt dat er knelpunten zijn op het gebied van cultuur en leiderschap die deze hogere uitstroom veroorzaken.

Leiderschap en cultuur

Met haar proefschrift toont Çelik aan dat overheidsmedewerkers zich meer verbonden voelen met de organisatie wanneer diversiteit op de werkvloer serieus wordt genomen. Ze benadrukt het nut van leiderschapskwaliteiten waarmee een ‘inclusieve’ organisatiecultuur wordt bewerkstelligd. Daardoor zijn ook mensen van niet-westerse origine minder geneigd te vertrekken.

Nieuwe weg

Diversiteit is niet alleen een morele verplichting, maar draagt bij aan de effectiviteit en legitimiteit van de overheid. Het is een nieuwe benadering die de verbinding tussen de overheid en de samenleving verbetert. Want mensen zien niet alleen politici, maar ook ambtenaren als vertegenwoordigers van hun waarden en belangen. Beide kanten zijn erbij gebaat wanneer het contact minder vluchtig is.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.