Universiteit Leiden

nl en

ICLON

Onderzoek naar hoger onderwijs

Onderzoek naar leren en doceren in het hoger onderwijs

Het team HO-onderzoek initieert, faciliteert en coördineert wetenschappelijk onderzoek naar hoger onderwijs. Het team voert zelf onderzoek uit gericht op het leren en doceren in het hoger onderwijs en de effecten van onderwijsinnovaties en -nterventies.

Daarnaast heeft onze onderzoeksstaf de volgende taken:

 • Wij ondersteunen bij het aanvragen van middelen voor onderwijsonderzoek- en onderwijsinnovatie aan docenten en onderzoekers binnen de Universiteit Leiden.
 • We dragen bij aan het evalueren van de effectiviteit van onderwijsinnovaties binnen onze universiteit en daarbuiten.
 • We ontsluiten de onderwijswetenschappelijke kennisbasis voor onderwijsbeleid en -uitvoering.

Onderzoeksthema's

Enkele onderzoeksthema’s (maar niet uitsluitend) waarvoor u bij ons terecht kunt:

 • interdisciplinaire onderwijsvormen;
 • vakspecifiek leren en disciplinaire vaardigheden;
 • curriculumvernieuwing en -innovaties;
 • verwevenheid van onderwijs en onderzoek;
 • technology enhanced learning;
 • blended en hybride vormen van onderwijs;
 • onderwijsleercultuur en -omgeving;
 • opleiden voor een duurzame wereld;
 • mentoring en tutoring;
 • aansluiting op vervolgonderwijs;
 • begeleiding van onderzoek in bachelor, master en promotie;
 • leren van docenten;
 • evaluatie en beoordelen van leren.

Contact

Heeft u vragen over onderwijsonderzoek in het hoger onderwijs of over ondersteuning bij het aanvragen van middelen hiervoor? Neem dan contact op met prof.dr. Roeland van der Rijst:

Team HO-onderzoek

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.