Universiteit Leiden

nl en

Honours Academy

Over ons

De Honours Academy faciliteert het extracurriculaire honoursonderwijs van de Universiteit Leiden. De Honours Academy is een samenwerkingsverband van de zeven faculteiten van de Universiteit Leiden en is daarmee een van haar interfacultaire onderwijsorganisaties.

De Honours Academy is op 1 september 2012 van start gegaan en in oktober 2013 geformaliseerd in de Gemeenschappelijke Regeling Honours Academy (zie 'Beleid'). Sindsdien is de Honours Academy het interfacultaire platform van kennisuitwisseling over en ambassadeur van het extracurriculaire honoursonderwijs.

Kerntaken

Als pleitbezorger en organisator van het extracurriculaire honoursonderwijs van de Universiteit Leiden, onderscheidt de Honours Academy vier kerntaken:

  1. het (door)ontwikkelen van divers, uitdagend, inclusief en vernieuwend boven- en interfacultair honoursonderwijs dat aansluit op de behoefte van de honoursstudent;
  2. het bewaken van de samenhang binnen het universitaire honoursonderwijs;
  3. het faciliteren van kennisuitwisseling op het terrein van honoursonderwijs tussen faculteiten en tussen docenten onderling;
  4. het fungeren als proeftuin voor onderwijsinnovatie.

De Honours Academy bedient met de door haarzelf gecoördineerde onderwijsprogramma's jaarlijks ongeveer 1200 studenten, zowel vwo-scholieren, bachelorstudenten als masterstudenten. Daarnaast ondersteunt zij in samenwerking met de faculteiten ongeveer 1300 studenten in de facultaire honoursprogramma’s.

Onderwijs

De Honours Academy organiseert het onderwijs van de vijf honoursonderwijsprogramma's voor vwo-scholieren, bachelorstudenten en masterstudenten. Doordat deze programma's zijn ondergebracht in één organisatie is het mogelijk om samen te werken en gezamenlijk te werken aan goed en persoonlijk onderwijs. Meer over ons onderwijs is te vinden op de pagina Onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.