Universiteit Leiden

nl en

Honours Academy

Ondersteuning voor studenten

De Honours Academy organiseert extracurriculair onderwijs voor scholieren, bachelor- en masterstudenten, zodat zij zich op academisch en maatschappelijk vlak verder kunnen ontwikkelen. Studenten krijgen hierbij ondersteuning via verschillende kanalen.

Studentenwebsite

Op de studentenwebsite staat informatie over het onderwijs van de Honours Academy. Bijvoorbeeld over het aanbod, de inhoud en de aanmeldingsdeadlines van onze programma’s.

Assessor

De assessor behartigt de belangen van honoursstudenten binnen het bestuur van de Honours Academy. De assessor is dan ook hét aanspreekpunt voor studenten met vragen of suggesties met betrekking tot het honoursonderwijs. 

Welzijn

Ter bevordering van hun welzijn kunnen studenten terecht bij verschillende specialisten van de Universiteit Leiden, zoals studentpsychologen, vertrouwenspersonen en de ombudsfuntionaris. Ook klachten kunnen hier in vertrouwelijke sfeer besproken worden. 

Studieverenigingen

Enkele honoursprogramma's hebben hun eigen studievereniging. Zo is er voor (oud)-studenten van het Pre-University College studievereniging PREunion, en voor studenten van het Honours College Law JHV Themis. Overweeg je om zelf een honoursstudievereniging te starten? Neem dan contact op met de assessor van de Honours Academy. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.