Universiteit Leiden

nl en

Emilie Prast

Universitair docent

Naam
Dr. E.J. Prast
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
e.j.prast@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-0514-2107

Emilie Prast werkt als (universitair) docent onderwijswetenschappen bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Emilie Prast

Kort CV

Emilie Prast werkt sinds 2018 als (universitair) docent onderwijswetenschappen aan de Universiteit Leiden. In 2018 promoveerde zij aan de Universiteit Utrecht met haar proefschrift getiteld ‘Differentiation in primary mathematics education”, op basis van een grootschalig onderzoek naar differentiatie in het rekenonderwijs op de basisschool. Daarvoor studeerde zij pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Leiden en onderwijspsychologie (met een focus op hoogbegaafdheid en excellentie) aan de Ludwig-Maximilians-Universität in München.

Onderzoek

Differentiatie, oftewel het afstemmen van onderwijs op de uiteenlopende behoeften van verschillende leerlingen, is het centrale thema binnen het onderzoek van Emilie. Hoe kunnen leerkrachten hun onderwijs zo inrichten dat alle leerlingen er optimaal van kunnen profiteren? Daarbij richt zij zich voornamelijk op verschillen in voorkennis en vaardigheden van leerlingen. Motivatie en attitudes hebben daarnaast haar interesse, ook in relatie tot differentiatie. Wat doet het werken met niveaugroepen bijvoorbeeld met het vertrouwen in eigen kunnen en de mindset van leerlingen? Tot slot richt Emilie zich op het handelen en de professionele ontwikkeling van leerkrachten. Zo ontwikkelde ze in haar promotieonderzoek met een consortium van onderwijsadviseurs, pabodocenten en collega-onderzoekers een nascholingstraject voor leerkrachten over differentiatie in het rekenonderwijs. Emilie streeft ernaar dat haar onderzoek bijdraagt aan de onderwijspraktijk.

Onderwijs

Emilie geeft voornamelijk onderwijs aan studenten van de bachelor onderwijswetenschappen en van de academische pabo. In haar onderwijs probeert ze om wetenschappelijke inzichten te verbinden met de onderwijspraktijk, en studenten ook zelf deze verbanden te laten leggen. Emilie verzorgt de vakken Onderwijs: wetenschap en praktijk en Onderwijs ontwerpen, inclusief coördinatie en (her-)ontwerp van deze vakken. In voorgaande jaren was ze ook betrokken bij Onderwijs in de 21e eeuw en Ontwikkelen van krachtige leeromgevingen. Daarnaast begeleidt ze scriptie-onderzoek van studenten van de academische pabo. 

Promotoren

Johannes E.H. van Luit en Evelyn H. Kroesbergen

Universitair docent

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Pedagogische Wetenschappen
  • Onderwijswetenschappen

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4B10

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.