Universiteit Leiden

nl en

Emilie Prast

Docent

Naam
Dr. E.J. Prast
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
e.j.prast@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-0514-2107

Kort CV

Emilie Prast werkt als universitair docent bij de afdeling Onderwijswetenschappen van de Universiteit Leiden. Momenteel verzorgt zij de vakken ‘Ontwikkelen van krachtige leeromgevingen’ en ‘Onderwijs in de 21e eeuw’. Haar onderzoek richt zich op differentiatie in het rekenonderwijs. Tijdens haar promotie aan de Universiteit Utrecht onderzocht zij hoe leerkrachten om kunnen gaan met niveauverschillen in de klas. Hierbij werd een training voor leerkrachten ontwikkeld en de effecten van deze training werden geëvalueerd in een grootschalig onderzoek. Voordien behaalde zij een bachelor orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden en een master onderwijspsychologie aan de Ludwig-Maximilans-Universität in München.

Onderzoek

Hoe kunnen leerkrachten de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen met uiteenlopende vaardigheidsniveaus vervullen? Wat is het effect van leerkrachttraining over differentiatie op de rekenprestaties van de leerlingen? Hoe beïnvloeden motivatie en leerprestaties elkaar? Onderzoek op het grensvlak van (ortho-)pedagogiek, onderwijspsychologie en onderwijskunde met aandacht voor het individuele kind in de klassencontext.

Promotoren

Johannes E.H. van Luit en Evelyn H. Kroesbergen

Docent

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Pedagogische Wetenschappen
  • Onderwijswetenschappen

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4B10

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.