Universiteit Leiden

nl en

Emilie Prast

Universitair docent

Naam
Dr. E.J. Prast
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
e.j.prast@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-0514-2107

Emilie Prast is universitair docent Onderwijswetenschappen bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden⁠. Differentiatie, oftewel het inspelen op verschillen tussen leerlingen in het basisonderwijs, is de focus van haar onderzoek⁠.

Meer informatie over Emilie Prast

Expertise

In het basisonderwijs zitten leerlingen met uiteenlopende niveaus van kennis en vaardigheden bij elkaar in de klas⁠. Door deze individuele verschillen hebben leerlingen vaak verschillende onderwijsbehoeften: denk aan meer of minder uitleg, een ander soort uitleg, meer of minder oefening, etc⁠. Het afstemmen van het onderwijs op deze uiteenlopende behoeften noemen we differentiatie en dit is het centrale thema van het onderzoek van Emilie⁠.

Dit onderwerp benadert zij van verschillende kanten, zoals:

  • Specificatie en meetinstrumenten: Wat is differentiatie precies en hoe meet je dit?
  • Implementatie: Hoe passen leerkrachten differentiatie toe?
  • Effectiviteit: Wat zijn de effecten van het toepassen van (bepaalde manieren van) differentiatie op leerlingprestaties?
  • Motivatie: Hoe hangt het toepassen van (bepaalde manieren van) differentiatie samen met zelfvertrouwen en motivatie van leerlingen?
  • Professionele ontwikkeling: Hoe kunnen de differentiatievaardigheden van leerkrachten vergroot worden?
  • Leerlingperspectief: Wat vinden leerlingen zelf van differentiatie?

Dit soort vragen onderzoekt Emilie vaak, maar niet altijd, in de context van rekenonderwijs op de basisschool⁠. Ze streeft ernaar om voorbij eventuele effecten op groepsniveau te kijken, om juist ook verschillen tussen leerlingen te kunnen detecteren - zoals verschillende effecten van differentiatie afhankelijk van prestatieniveau.

Verbindingen tussen onderzoek en onderwijs

Emilie vindt het belangrijk om verbindingen te leggen tussen wetenschappelijk onderzoek en de onderwijspraktijk⁠. Dit doet zij o⁠.a⁠. in praktijkgerichte publicaties voor leerkrachten, maar zeker ook in het onderwijs dat ze zelf verzorgt aan de universiteit⁠. Zo is ze binnen de Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO) betrokken bij het ontwerpen en verzorgen van de praktijklijn, waarin ze - ook haar eigen - onderzoek direct kan vertalen naar de praktijk⁠.

Ook in andere cursussen die Emilie heeft ontworpen en verzorgd, zoals Onderwijs: Wetenschap en Praktijk en Onderwijs Ontwerpen spelen verbindingen tussen wetenschappelijk onderzoek en de onderwijspraktijk een belangrijke rol⁠.

Kort cv

Emilie Prast is universitair docent onderwijswetenschappen bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden⁠. In 2018 promoveerde zij aan de Universiteit Utrecht op een grootschalig onderzoek naar differentiatie in het rekenonderwijs op de basisschool⁠. Daarvoor behaalde zij een bachelor pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Leiden en een master onderwijspsychologie (met focus op excellentie in het onderwijs) aan de Ludwig-Maximilians-Universität in München⁠.

Universitair docent

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Pedagogische Wetenschappen
  • Onderwijswetenschappen

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4B10

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.