Universiteit Leiden

nl en

Institute of Environmental Sciences (CML)

Reports

Overview of the CML reports

Oorschot J. van, Verhagen T.J., Oers L. van, Voet E. van der
Materiaalvoorraden in de maatschappij: Overzicht van meterialen in de Nederlandse stedelijke mijn
Bijlage:
Bijlage - Totaaloverzicht stedelijke mijn

Visser, M.D.; Zelfde, M. van 't; Hallmann, C.; Barmentlo, S.H. in samenwerking met Vijver, M.G.; Nederstigt, T.A.P.
Analyse aanwezigheid, normoverschrijdingen en toxische druk van bestrijdingsmiddelen in geselecteerde meetpunten binnen het Nederlands oppervlaktewater

Oorschot J. van, Roelofs B.M., Horst Verschelling J. van der, Voet E. van der
Scenario’s voor de ontwikkeling van de materiaalvoorraad, instroom en uitstroom van het Nederlandse elektriciteitssysteem
Bijlage:
B) Resultaten ontwikkeling materiaalvoorraad, instroom en uitstroom

Oorschot J. van, Voet E. van der, Straalen V. van, Tunn V., Delahaye R.
Voorraden in de maatschappij: de grondstoffenbasis voor een circulaire economie | deel II
met case studies op gebied van gebouwen, elektronische machines en textiel
Bijlage:
Bijlage 3 - Voorraden textiel en elektronische machines in Nederland 
M_totalen_MB
MI_gebouwen_bijlage_B

CML no. 192  
Hunting E.R., Jong S. de, Vijver M.G.    
Assessment of monitoring tools and strategies safeguarding aquatic ecosystems within the European water framework directive (pdf) 
Leiden: CML,  2017

CML no. 190 
Tamis W.L.M., Zelfde M. van 't, Vijver M.G.  
Analyse van imidacloprid in het oppervlaktewater tot en met februari 2016 (pdf) 
Leiden: CML,  2016

CML no. 185  
Tamis W.L.M., Zelfde M. van 't, Vijver M.G.  
Analyse van imidacloprid in het oppervlaktewater gebruikmakend van recente meetgegevens uit de Bestrijdingsmiddelenatlas (pdf) 
Leiden: CML,  2015

CML no. 188 
Bos, M.M.; Musters, C.J.M. 
De effectiviteit van akkerranden in het vervullen van maatschappelijke diensten. Een overzicht uit wetenschappelijke literatuur en practijkervaring (pdf) 
Leiden: CML,  2014

CML no. 187 
Vijver, M.G.; Tamis, W.L.M. 
Bestrijden van de Trosbosbes in de Peel - overzicht van de mogelijkheden voor het inzetten van het chemische bestrijdingsmiddel glyfosaat en biologische bestrijding (pdf) 
Leiden: CML, 2013

CML no. 186 
Vijver, M.G., R. Heijungs, & W.G.J.M. Peijnenburg  
Development of a biotic ligand model predicting copper toxicity to lettuce (Lactuca sativa).(pdf) 
Leiden:  CML, 2011 

CML no. 181 
Zelfde, M. van 't, C.J.M. Musters, W.L.M. Tamis & M.G. Vijver 
Technische rapportage van project: Bestrijdingsmiddelenatlas Kader Richtlijn Water (KRW) proof. (pdf) 
Leiden:  CML, 2010 
ISBN-13: 978-90-5191-166-4

CML no. 184 
Van der Voet, E., L. van Oers, S. de Bruyn, F. de Jong and A. Tukker 
Environmental Impact of the use of Natural Resources and Products. (pdf) 
Leiden: CML, 2009 
ISBN-13: 978-90-5191-164-0 

CML no. 183 
Tamis, W.L.M & T.J. de Jong 
Transport chains of potential GM crops in the Netherlands, in particular rape (Brassica napus), with a focus on spillage of seeds in the environment.
Leiden: CML, 2009 
ISBN-13: 978-90-5191-163-3 
PDF will follow 

CML no. 182 
Musters, C.J.M., D.J.R.M. Snelder & P. Vos 
The effect of coloured light on nature. (pdf) 
Leiden: CML, 2009 
ISBN-13: 978-90-5191-162-6

CML no. 180
Tamis, W.L.M. W-R.C. van Esch, H.J. de Graaf & G.R. de Snoo 
Ecosysteemdiensten optimaal benut, een gebiedsgerichte uitwerking (pdf) 
Leiden: CML, 2008 
ISBN-13: 978-90-5191-161-9 

CML no.179 

Voet, E. van der, Oers, L. van, Davis, C., Nelis, R., Cok, B., Heijungs, R., Chappin, E. and J.B. Guinée 
Greenhouse gas calculator for electricity and heat from biomass (pdf) 
Leiden: CML, 2008 
ISBN-13: 978-90-5191-160-2  
Appendices (pdf) 

CML no.178 

Tamis, W.L.M., m.m.v. Klinkhamer, P.G.L., Meijden, E. van der, Snoo, G.R. de en J.A. van Veen 
Potentiële effecten van diergeneesmiddelen op het terrestrische milieu in Nederland 
Leiden: CML, 2008 
ISBN-13: 978-90-5191-159-6

CML no.177 
Graaf, H.J. de 
Een win-win aanpak voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken : een evaluatie van een zestal pilots in het kader van de Integrale Strategie Milieu (ISM) van de provincie Noord-Brabant (pdf) 
Leiden: CML, 2007 
ISBN-13: 978-90-5191-156-5 

CML no.176
Groot, W.T. de, Sarkhel, S. and M. Hobbes 
Delivery of subterranean arsenic removal in West Bengal 
Leiden: CML, 2007 
ISBN-13: 978-90-5191-155-8 

CML no.175
Vijver, M.G. and A. de Koning 
Quantifying HC5 using BLMs for Cu in different water types according different extrapolation options: sensitivity and uncertainty analysis
Leiden: CML, 2007 
ISBN-13: 978-90-5191-154-1

CML no.174 
Vos, P. 
Statistische evaluatie van het macrofaunameetnet in de Rijkswateren 
Leiden: CML, 2006 
ISBN-10: 90-5191-152-1 
ISBN-13: 978-90-5191-152-7 

CML no.173
Graaf, H.J. de en C.J.M. Musters 
In duurzame ontwikkeling heeft alles zijn prijs : een uitwerking ten behoeve van de milieuvisie 2006-2010 van de provincie Noord-Brabant 
Leiden: CML, 2006 
ISBN-10: 90-5191-151-3 
ISBN-13: 978-90-5191-151-0 

CML no.172
Musters, C.J.M., W.J. ter Keurs en E.A.P. van Well 
Natuurvriendelijk slootonderhoud in het westelijk veenweidegebied : eindverslag van het Slootexperiment 2003-2005 
Leiden: CML, 2006 
ISBN-10: 90-5191-150-5 
ISBN-13: 978-90-5191-150-3 

CML no.171
Guinée, J.G., Oers, L. van, Koning, A. de and W.L.M. Tamis 
Life cycle approaches for conservation agriculture. Part I: a definition study for data analysis, Part II: Report of the special symposium on life cycle approaches for conservation agriculture on 8 May 2006 at the SETAC-Europe 16th Annual Meeting at The Hague 
Leiden: CML, 2006 
ISBN-10: 90-5191-148-3 
ISBN-13: 978-90-5191-148-0  

CML no.170
Bakker, N.V.J. de and C.J.M. Musters 
Non-target arthropods in conventional potato and maize crops: an attempt to describe the effects of conventional cropping on non-target arthropods as a reference for risk assessment 
Leiden: CML, 2006 
ISBN-10: 90-5191-147-5 
ISBN-13: 978-90-5191-147-3 

CML no.169
Vijver, M.G., Kruijne, R., Linden, A.M.A. van der, Zelfde, M. van 't and W.L.M. Tamis 
Nadere afstemming van het gebruik van de instrumenten Bestrijdingsmiddelenatlas en Nationale Milieu Indicator in het licht van de Evaluatie Duurzame Gewasbescherming 2006 : ontwikkeling van een systematiek om meetgegevens en emissieberekeningen van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater te vergelijken 
Leiden: CML, 2006 
ISBN-10: 90-5191-146-7 
ISBN-13: 978-90-5191-146-6 

CML no.168
Koning, A. de and M.G. Vijver 
'Biotic Ligand Models’ voor de effectmodellering van metalen in enkele Nederlandse oppervlaktewateren 
Leiden: CML, 2006 
ISBN-10: 90-5191-145-9 
ISBN-13: 978-90-5191-145-9 

CML no.167 
Heijungs, R. and G. Huppes 
Waarschijnlijkheidsstudie beleidsresultaten zwerfafval 
Leiden: CML, 2005 

CML no.166
Voet, E. van der. L. van Oers, S. Moll, H. Schütz, S. Bringezu, S. de Bruyn, M. Sevenster and & G. Warringa 
Policy review on decoupling: development of indicators to assess decoupling of economic development and environmental pressure in the EU-25 and AC-3 countries. 
Leiden: CML, Wuppertal: Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, Delft: CE Solutions for Environment, Economy and Technology, 2005 
ISBN 90-5191-143-2  

CML no.165
Oers, L. van, W.L.M. Tamis, A. de Koning and G.R. de Snoo 
Review of incidents with wildlife related to paraquat. 
Leiden: CML, 2005 
ISBN 90-5191-144-0 
€ 20,- 

CML no.161 
Snoo, G.R. de, W.L.M. Tamis and P.J. van de Brink ; with contrib. of R.J. van der Poll ... [et al.] 
Non target plant field study: effects of glufosinate-ammonium on off crop vegetation. 
Leiden: CML, 2005 
ISBN 90-5191-140-8 
€ 25,-

CML no.164
Vos, P. en C.J.M. Musters 
Statistische evaluatie van het MWTL-waterplantenmeetnet. 
Leiden: CML ; Lelystad: RIZA, 2004 
ISBN 90-369-5648-X 
Also published as RIZA report 2004.016 
€ 15,- 

CML no.163
Jongkamp, C., M. van 't Zelfde and W.T. de Groot 
Land use modelling connecting spatially explicit data and linear programming: an exploration in Ecuador. 
Leiden: CML, 2004 
ISBN 90-5191-142-4 
€ 20,-

CML no.162
Vos, P., S. Kragten and W.J. ter Keurs 
Naar een stadsnatuurmeetnet in Leiden. 
Leiden: CML, 2003 
ISBN 90-5191-141-6 
€ 15,- 

CML no.160
Voet, E. van der, L. van Oers and I. Nikolic 
Dematerialisation: not just a matter of weight. 
Leiden: CML, 2003 
ISBN 90-5191-139-4 
€ 20,- 

CML no.159
Wegener Sleeswijk, A., R. Kleijn, C. Karman, R. Bernhard and L. van der Vlies 
REIMSEA: an LCA toxicity characterization model for the North Sea. 
Leiden: CML, 2003 
ISBN 90-5191-138-6 
€ 20,-

CML no.158
Gelder, M.J. van and W.T. de Groot 
Synergy of CBD and CCD : an inventory and analysis of opportunities for collaboration between the two Rio conventions in West-Africa. 
Leiden: CML, 2001 
ISBN 90-5191-137-8 
€ 11,34 
Sold out 

CML no.157
Groot, W.T.de and S.I.D. Sielhorst 
Not to sink: bringing the tropical forest into the climate and other global conventions, without needing the 'sink' concept. 
Leiden: CML, 2001 
ISBN 90-5191-136-X 
€ 11,34 

CML no. 156
Hooft, W.F. van, M. van 't Zelfde en G.R. de Snoo 
Atlas van het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater - pilotstudie. 
Leiden : CML, 2001 
ISBN 90-5191-135-1 
This report is only available on CD-ROM. 
€ 11,34  

CML no. 155
Koning, A. de, R. Kleijn en R. van Duin 
Methodieken voor de prioritering van milieumaatregelen bij Zeeuwse bedrijven. 
Leiden : CML, 2001 
ISBN 90-5191-134-3 
€ 22,69 

CML no. 154
Oers, L. van en E. van der Voet 
Scenarios for zinc and copper: a strong sustainability and weak sustainability approach. 
Leiden: CML, 2001 [i.e. 2002] 
ISBN 90-5191-133-5 
€ 11,34

CML no. 153 
Oers, L. van en E. van der Voet 
Integraal ketenbeheer in de provincie Limburg: bouwmaterialen, automobiliteit, champignons en PVC. 
Leiden: CML, 2000 
ISBN 90-5191-130-0 
€ 11,34 

CML no. 152
Berg, N.W. van den, G. Huppes, E.W. Lindeijer, B.L. van der Ven and M.N. Wrisberg 
Quality assessment for LCA. 
Leiden: CML; Apeldoorn: TNO Environment, Energy and Process Innovation; Amsterdam: IVAM Environmental Research, 2000 
This report is only available as PDF document. 

CML no. 151
Gorree, M., J. Guinée, G. Huppes and L. van Oers 
Environmental life cycle assessment of linoleum. 
Leiden: CML, 2000 
ISBN 90-5191-129-7 
€ 15,88  

CML no. 150
Jong, F., J. Deneer en W. Tamis 
Veldbioassays: ontwikkeling van een richtlijn voor veldbioassays met watervlooien en waterplanten voor het aantonen van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater. 
Leiden: CML, 2000 
ISBN 90-5191-128-9 
€ 11,34 

CML no. 149
Tamis, W.L.M., M. van 't Zelfde, R. van Ek en J.P.M. Witte 
Modellering van de kansrijkdom van het biotisch herstel van natte en vochtige vegetaties. 
Leiden: CML, Lelystad: RIZA, 2000 
ISBN 90-369-5337-5 
Also published as RIZA report ; 2000.039 
Available from: Cabri Mailservice, Postbus 431, 8200 AK Lelystad. Tel. 0320-285333, Fax. 0320-241121, email. Riza@cabri.nl 
€ 11,34

CML no.148
Kleijn, R., S. Bringezu, M. Fischer-Kowalski and V. Palm 
ConAccount workshop Ecologizing societal metabolism: designing scenarios for sustainable materials management, November 21st 1998, Amsterdam, The Netherlands. 
Leiden: CML, 1999 
ISBN 90-5191-124-6 
€ 20,42 

CML no. 147
Centrum voor Milieukunde 
MAI versus RIO: verslag symposium op donderdag 22 oktober 1998, ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het Centrum voor Milieukunde van Universiteit Leiden. 
Leiden: CML, 1999 
ISBN 90-5191-123-8 
€ 9,08

CML no. 146
Iongh, H.H. de, A.B. Zuiderwijk en P. Hamling 
Economic assessment study of the Logone floodplain 
Leiden: CML, 1998 
ISBN 90-5191-122-X 
€ 3,63 (photocopy) 

CML no. 145
Tamis, W.L.M., F.M.W. de Jong, M. van ’t Zelfde en K.J. Canters 
Groene randen rond de landbouw: zoekgebieden voor akkerrandenbeheer in het zeekleigebied van westelijk Noord-Brabant. 
Leiden: CML, 1998 
ISBN 90-5191-121-1 
€ 11,34 

CML no. 144
Snoo, G.R. de, F.M.W. de Jong, M. Gorrée, C. Brak, R.J. van der Poll 
Sociaal-economische betekenis van agrarisch natuurbeheer in Waterland en Eilandspolder.
Leiden: CML, 1998 
ISBN 90-5191-119-X 
€ 9,08 

CML no. 143
Jong, F.M.W. de en K.J. Canters 
Ontwikkeling milieubelasting bloembollenteelt 1996-2000 : een levenscyclusanalyse. 
Leiden : CML, 1998 
ISBN 90-5191-117-3 
€ 11,34 

CML no. 142
Tamis, W.L.M., K.J. Canters, R.J. van der Poll en J.H. Donner 
Verplaatsingen van insecten in een akkerbouwgebied : naar de bepaling van de duurzaamheid van natuurwaarden in grasranden langs akkers en in wegbermen in de Wieringermeerpolder. 
Leiden : CML, 1998 
ISBN 90-5191-116-5 
€ 11,34 

CML no. 141
Tamis, W.L.M. en M. van 't Zelfde 
Verspreidingsprofielen van ecotoopgroepen : kansrijkdom biotisch herstel natte en vochtige ecosystemen. 
Leiden : CML, 1998 
ISBN 90-5191-115-7 
€ 11,34

CML no. 140
Oosterberg, W. 
The effect of deforestation on the extent of floods in the Cagayan Valley, Philippines. 
Leiden: CML, 1997 
ISBN 90-5191-114-9 
€ 9,08 

CML no. 139
Voet, E. van der, J. Guinée and H.A. Udo de Haes 
Indicators for integrated substance chain management : as a measure for environmental quality and sustainable development. 
Leiden : CML, 1997 
ISBN 90-5191-113-0 
€ 9,08 

CML no. 138
Heijungs, R., J. Guinée and G. Huppes 
Impact categories for natural resources and land use : survey and analysis of existing and proposed methods in the context of environmental life cycle assessment. 
Leiden : CML, 1997 
ISBN 90-5191-111-4 
€ 9,08 

CML no. 137
Leeuwen, B.H. van en K.J. Canters (red.) 
Natuur buiten natuurgebieden: wat doen we eraan? : verslag van de studiedag op 17 oktober 1996. 
Leiden : CML, 1997 
ISBN 90-5191-112-2 
€ 9,08 

CML no. 136
Guinée, J., L. van Oers and E. van der Voet 
Cadmium in the Netherlands - a special case? 
Leiden : CML, 1997 
ISBN 90-5191-110-6 
€ 11,34 

CML no. 135
Tamis, W.L.M. en J. van Aartrijk 
Voorlopig advies voor inrichting en beheer van de spuit- en teeltvrije zone in de bloembollenteelt. 
Lisse : Laboratorium voor Bloembollenonderzoek, 1997 
Also published as report bloembollenonderzoek ; no. 112. 
ISBN 90-5191-109-2 
€ 7,94 
Available from: Laboratorium voor Bloembollenonderzoek, Postbus 85, 2160 AB Lisse. Tel.: 0252-462121. 

CML no. 134 
Oers, L. van en E. van der Voet 
Haalbaarheidsstudie naar indicatoren voor ketenbeheer in de Milieubalans : voorbeeldstudie voor cadmium in Nederland 1985-1990. 
Leiden : CML, 1997 
ISBN 90-5191-108-4 
€ 6,81 

CML no. 132 
Canters, K.J., J.H. Donner, R.J. van der Poll en W.L.M. Tamis 
Wat komt erin en wat gaat eruit: ontwikkeling van een methode voor de bepaling van de duurzaamheid van natuurwaarden in graslanden langs de akkers in de Wieringermeer. 
Leiden : CML, 1997 
ISBN 90-591-106-8 
€ 6,81 

CML no. 130
Wegener Sleeswijk, A., R. Kleijn, M.J.G. Meeusen-van Onna, H. Leneman, H.H.W.J.M. Sengers, H. van Zeijts and J.A.W.A. Reus 
Application of LCA to agricultural products : 1. Core methodological issues; 2. Supplement to the LCA guide ; 3. Methodological background. 
Leiden : CML, 1997 
ISBN 90-5191-104-1 
€ 22,69 

CML no. 122
Runhaar, J., M. van der Linden en J.P.M. Witte 
Waterplanten en saliniteit. 
Lelystad : RIZA, 1997 
ISBN 90-36950-24-4 
€ 11,34 
Als published as RIZA report 96.063 and DEMNAT -2.1 report 5. 
Available from: SDU, Den Haag. 
Tel.: 070-3789880

CML no. 133 

Baas, J., M. Gorree, D.J. Bakker en K.J. Canters 
Risico's van landbouwbestrijdingsmiddelen door luchtemissies uit de glastuinbouw. 
Leiden : CML, 1996 
ISBN 90-5191-107-6 
Also published as TNO-MEP report ; no. R96/313a 
€ 11,34 

CML no. 131
Voet, E. van der, F. Klijn, W. Tamis en R. Huele 
Regulatiefuncties van de biosfeer : aanzet tot een operationalisatie van de life supportfunctie van de biosfeer, toegespitst op de rol van soortenrijkdom. 
Leiden : CML, 1996 
ISBN 90-5191-131-X 
Also published in the series Stoffen, Veiligheid, Straling ; no. 1997/33. 
Available from: Distributiecentrum VROM, Postbus 351, 2700 AJ Zoetermeer. Tel.: 079-3449449. 

CML no. 129
Gorree, M. en R. Kleijn 
Screening-LCA voor de verwijdering van baggerspecie. 
Leiden : CML, 1996 
ISBN 90-5191-103-3 
€ 11,34 

CML no. 128
Runhaar, J. en M. van 't Zelfde 
Vergelijking ecotooptypen - natuurdoeltypen 
Leiden : CML, 1996 
ISBN 90-5191-102-5 
€ 19,29 
€ 11,34 

CML no. 127
Bok, C.F.M. de ... [et al.] 
Relatie tussen bestrijdingsmiddelen en biota in oppervlaktewater : een haalbaarheidsstudie naar toepassingsmogelijkheden van multivariate analysetechnieken. 
Utrecht : STOWA, 1996 
ISBN 90-74476-55-4 
Also published as STOWA report ; 96-16 
€ 9,08 
€ 11,34 

CML no. 126
Canters, K.J. (eindred.) 
Een oriënterend onderzoek naar de effecten van akkerrandbeheer op ziekten, plagen en biodiversiteit. 
Leiden : CML, 1996 
ISBN 90-5191-100-9 
Sold out 
€ 11,34 

CML no. 125
Mulder, P. en R. Kleijn 
Milieuanalyse potplantentrays : technische reportage. 
Leiden : CML, 1996 
ISBN 90-5191-099-1 
€ 11,34 

CML no. 124
Bertels, J., J.J. Boersema, F.A. van der Loo en H.A. Udo de Haes 
Ruimte als schaars goed. 
Leiden : CML, 1996 
ISBN 90-5191-079-7 
€ 11,34 
Sold out

CML no. 120
Groot, W.T. de and E.M. Kamminga 
Forest, people, government : a policy-oriented analysis of the social dynamics of tropical deforestation. 
Main report of the project 'Local actors and global treecover policies'. 
Leiden : CML, 1995 
ISBN 90-5191-096-7 
€ 20,42 (restricted edition) 

CML no. 119
Gorree, M. en W.L.M. Tamis 
Beschrijving en evaluatie normstelling voor PAK in baggerspecie. 
Leiden : CML, 1995 
ISBN 90-5191-097-5 
€ 11,34 

CML no. 118
Leeuw, J. de, M. Gorree, G.R. de Snoo, W.L.M. Tamis, R.J. van der Poll and R. Luttik 
Risks of granules and treated seeds to birds on arable fields : supplemental research for the risk-assessment scheme for birds. 
Leiden : CML, 1995 
ISBN 90-5191-095-9 
€ 14,75 

CML no. 117
Jong, F.M.W. de 
Framework for field trials for side-effects of pesticides. 
Leiden : CML, 1995 
ISBN 90-5191-092-4 
€ 11,34 

CML no. 110
Gorree, M. en C.L.G. Groen 
Overeenkomsten in de verspreiding van ecotopen en ecoseries in het LKN-bestand. 
Leiden : CML, 1995 
also published as LKN report ; no. 11 
ISBN 90-5191-098-3 
€ 11,34 

CML no. 109 

No stock 

CML no. 108
Linden, M.G.A.M. van der, C.L.G. Groen en M. van 't Zelfde 
Landschapsecologische kartering Nederland : vegetatie en landschapselementen.
Leiden : CML, 1995 
Also published as LKN report ; no. 10 
ISBN 90-5191-090-8 
€ 14,75 
Sold out 

CML no. 107 

Traas, T.P., F. Klijn en T. Aldenberg 
Ecosysteemgerichte risicobeoordeling van stoffen : eindreport ecosysteemrendement.Leiden : CML, 1995 
Also published as RIVM report ; no. 719102038 
ISBN 90-6960-059-5 
€ 11,34 

CML no. 99
Tamis, W.L.M. en M. van 't Zelfde 
Landschapsecologische kartering Nederland : vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen. 
Leiden : CML, 1995 
Also published as LKN report ; no. 99 
ISBN 90-5191-078-8 
€ 9,08 
Sold out 

CML no. 116 
Cuperus, R. en K.J. Canters 
Natuurcompensatie A50 (Eindhoven-Oss) : een oriënterend onderzoek. 
Leiden : CML, 1994 
ISBN 90-5191-084-3 
€ 11,34 

CML no. 115
Tamis, W.L.M. en J. Runhaar 
Kwetsbaarheidskaarten natuur Zuid-Holland : technische reportage. 
Leiden : CML, 1994 
ISBN 90-5191-085-1 
€ 11,34 or € 24,96 with annex Maps (restricted edition) 

CML no. 114
Berg, N.W. van den en R.M. Lankreijer 
Milieugerichte levenscyclusanalyse van steenwol alsisolatiemateriaal: hoofdreport.
Leiden : CML, 1994 
ISBN 90-5191-082-7 
€ 9,08 

CML no. 113
Berg, N.W. van den en R.M. Lankreijer 
Milieugerichte levenscyclusanalyse van steenwol als substraat in de tuinbouw: hoofdreport. 
Leiden : CML, 1994 
ISBN 90-5191-083-5 
€ 9,08 

CML no. 112
Jong, F.M.W. de and W.F. Bergema 
Field bioassays for side-effects of pesticides : final report. 
Leiden : CML, 1994 
ISBN 90-5191-089-4 
€ 17,02 

CML no. 111
Tamis, W.L.M., M. van 't Zelfde en C.L.G. Groen 
Degregatie van broedvogelgegevens van atlasblok naar kilometercel. 
Leiden : CML, 1994 
Also published as LKN report ; no. 12 
ISBN 90-5191-080-0 
€ 15,88 

CML no. 106
Linden, M. van der en F.M.W. de Jong 
Inrichting en beheer van slootkanten in het veenweidegebied : effecten op de vegetatie na acht jaar onderzoek. 
Leiden : CML, 1994 
ISBN 90-5191-077-0 
€ 11,34 

CML no. 104 
Sinnige, N., W.L.M. Tamis en F. Klijn 
Eigenschappen van ecosystemen voor ecotoxicologische effectvoorspelling : biotische en abiotische parameterwaarden van ecoseries en ecotopen. 
Leiden : CML, 1994 
ISBN 90-5191-081-9 
€ 15,88

CML no. 105
Cuperus, R., en K.J. Canters 
Milieu-effect studie bouwlokaties Leidse regio : de effecten van nieuwe woningbouwlokaties en bedrijfsterreinen in de Leidse regio op natuur en milieu. 
Leiden : CML, 1993 
ISBN 90-5191-075-4 
€ 18,15 

CML no. 103 

Wit, R, H. Taselaar, R. Heijungs and G. Huppes 
REIM : LCA-based ranking of environmental investments model. 
Leiden : CML, 1993 
ISBN 90-5191-074-6 
€ 11,34 

CML no. 102
Wegener Sleeswijk, A., en R. Kleijn 
Locaties voor volkstuinen : een toetsingskader. 
Leiden : CML, 1993 
ISBN 90-5191-070-3 
€ 18,15 

CML no. 101
Rolf, H.L.M., J. Runhaar en J.M.J. Gieske 
Milieubeleidsindicator Verdroging; fase IIa, methodiekontwikkeling en toepassing voor acht lokaties in Brabantse natuurterreinen. 
Delft : TNO, 1993 
Available from: TNO/ Instituut voor Grondwater en Geo-Energie 
Mr.J. Langbein, Tel. 015 - 2697163 

CML no. 100
Jong, F.M.W. de en W.F. Bergema 
Field bioassays for side-effects of pesticides : progress report 
Leiden : CML, 1993 
ISBN 90-5191-071-1 
Sold out, see also CML no. 112 final report. 

CML no. 98 
Runhaar, J. en F. Klijn 
Aanzet tot een aquatische ecoserie-indeling. 
Leiden : CML, 1993 
ISBN 90-5191-072-x 
€ 9,08 

CML no. 97
Gorree, M., en W.L.M. Tamis 
BIOMAG-2 : aanpassing en evaluatie van een model voor biomagnificatie in terrestrische voedselketens. 
Leiden : CML, 1993 
ISBN 90-5191-069-x 
€ 11,34 

CML no. 96
Tamis, W.L.M., R. Kouwenhoven en K.J. Canters 
Van wit naar groen... : beschrijving en realisatie van de algemene natuurkwaliteit in de provincie Zuid-Holland; een openingszet in de discussie. 
Leiden : CML, 1993 
ISBN 90-5191-068-1 
€ 20,42 

CML no. 95
Runhaar, J., en C.L.G. Groen 
Kwetsbaarheidskaarten Zuid-Holland : voorstudie natuur. 
Leiden : CML, 1993 
ISBN 90-5191-067-3 
€ 12,25 

CML no. 94
Runhaar, H., M. van der Linden, H. Olff en M. van 't Zelfde 
Evaluatie van vegetatiegegevens in relatienotagebieden. 
Leiden : CML, 1993 
ISBN 90-5191-066-5 
€ 11,34 

CML no. 93
Elbers, M.A. en T.P. Traas 
BIOMAG : risicoanalyse van bodemverontreiniging van terrestrische vertebraten. 
Leiden : CML, 1993 
ISBN 90-5191-065-7 
€ 9,08 

CML no. 92
Cancelled. 

CML no. 49
Groen, K... [et al] 
Ecotopensysteem fase III : herziene landelijke typologie en vertaalsleutels voor Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. 
Leiden : CML, 1993 
ISBN 90-5191-073-8 
€ 15,88 

CML no. 91
Groen, C.L.G., M. Gorree, R. van der Meijden, R. Huele, M. van 't Zelfde 
FLORBASE : een bestand van de Nederlandse flora, periode 1975-1990. 
Leiden : CML, 1992 
ISBN 90-6960-037-4 
Sold out 

CML no. 90
Groen, C.L.G., R. van der Meijden, J.G. Nienhuis, U. Pakes, en J.P.M. Witte 
Het ecohydrologisch voorspellingsmodel DEMNAT-2 : interpretatie van de rekenresultaten.
Leiden : CML ; Bilthoven : RIVM, 1992 
ISBN 90-6960-029-3 
Also published as RIVM report ; no. 714305009 and as RIZA nota ; no. 92-058 

CML no. 89
Witte, J.P.M., C.L.G. Groen en J.G. Nienhuis 
Het ecohydrologisch voorspellingsmodel DEMNAT-2 : conceptuele modelbeschrijving. 
Leiden : CML ; Bilthoven : RIVM, 1992 
ISBN 90-6960-030-7 
Also published as RIVM report ; no. 714305007 

CML no. 88
Gorree, M., en J. Runhaar 
Haalbaarheidstudie natuurgerichte normstelling nutriënten : algemene methoden voor het ontwikkelen van grenswaarden voor nutriënten. belasting van natuurlijke ecosystemen. 
Leiden : CML, 1992 
ISBN 90-5191-061-4 
€ 9,08 

CML no. 87
Udo de Haes, H.A... [et al] 
The golden fringe of Europe : ideas for a European coastal conservation strategy and action plan. 
Leiden : CML, 1992 
ISBN 90-5191-060-6 
€ 11,34 

CML no. 86
Linden, M. van der, J. Runhaar en M. van 't Zelfde 
Effecten van ingrepen in de waterhuishouding op vegetaties van natte en vochtige standplaatsen 
Leiden : CML, 1992 
ISBN 90-6960-034-x 
Sold out 

CML no. 85
Klijn, F, A. ten Harmsel en C.L.G. Groen 
Ecoseries 2.0. Naar een ecoserieclassificatie t.b.v. het ecohydrologische voorspellingsmodel DEMNAT-2. 
Leiden : CML, 1992 
ISBN 90-6960-036-6 
Sold out 

CML no. 84
Cuperus, R., en K.J. Canters 
Met oevers meer natuur : op zoek naar referentiebeelden en maatregelen voor aanleg, inrichting en beheer van natuurvriendelijke oevers. 
Leiden : CML 1992 
ISBN 90-5191-059-2 
€ 11,34 

CML no. 83
Kleijn, R., R. Huele en E. van der Voet 
GRASBOL : risiko's van het bewonen van verontreinigde lokaties. 
Leiden : CML, 1992 (including diskette) 
ISBN 90-5191-058-4 
€ 45,38 

CML no. 82
Guinée, J.B... [et al] 
Handleiding SIMAKOZA 1.0 
Leiden : CML, 1992. - (including 3 diskettes) 
ISBN 90-5191-057-6 
€ 53,77 including VAT, excluding postage costs 
This package, including the report 'Minimalisering van de milieubelasting van buitenkozijnen in de woningbouw' (IVAM onderzoeksreeks no.54) can be ordered from IVAM, University of Amsterdam, € 90,76 (only the report € 36,30 including VAT, excluding postage costs) 

CML no. 81
Oers, L. van, R. Huele en E. van der Voet 
Haalbaarheidsstudie naar een milieumodellenbank. 
Leiden : CML, 1992 
ISBN 90-5191-055-X 
€ 9,08 

CML no. 80
Sinnige, N., W. Tamis en F. Klijn 
Indeling van bodemfauna in ecologische soortengroepen. 
Leiden : CML, 1992 
€ 11,34 

CML no. 79
Cancelled. 

CML no. 78
Verdonschot, P.F.M... [et al] 
Aanzet tot een ecologische indeling van oppervlaktewateren in Nederland. 
Leiden : CML, 1992 
€ 11,34 

CML no. 77
Tamis, W.L.M. 
Herstel van regenwormgemeenschappen (lumbricidae) in thermisch en biologisch gereinigde gronden. 
Leiden : CML, 1992 
ISBN 90-5191-054-1 
€ 9,08

CML no. 76 
Egmond, L. van, R.E.G.M. Kleijn en E. van der Voet 
Stofstroomanalyse dioxines in Zuid-Holland. 
Leiden : CML, 1991 
Sold out 

CML no. 75
Sinnige, C.A.M., W.L.M. Tamis en F. Klijn 
Aanzet tot een ecotopenclassificatie toegespitst op de bodemfauna. 
Leiden : CML, 1991 
ISBN 90-5191-051-7 
€ 9,08 
Sold out 

CML no. 74
Jong, F.M.W. de, E. van der Voet and K.J. Canters 
The side-effects of airborne pesticides on fungi and vascular plants 
Leiden : CML, 1991 
ISBN 90-5191-052-5 
€ 11,34 

CML no. 73
Latour, J.B., C.L.G. Groen en M. van 't Zelfde 
De milieukwaliteit van de ecodistricten het laagveengebied en de kalkrijke duinen. 
Leiden : CML, 1991 (A and B) 
ISBN 90-6960-015-3 
ISBN 90-6960-014-5 (annex) 
€ 13,61 (set) 

CML no. 72
Runhaar, H. 
Beschrijving en voorspelling van de vegetatie in het rivierengebied. 
Leiden : CML, 1991 
ISBN 90-5191-050-9 
Sold out 

CML no. 71
Jong, F.M.W. de, O.C.L. Mekel en K.J. Canters 
Effecten van de 'reizende bollenkraam'. 
Leiden : CML, 1991 
ISBN 90-5191-047-9 
€ 4,54

CML no. 70
Mekel, O.C.L... [et al] 
Environmental effects of different package systems for fresh milk. 
Leiden : CML, 1990 
ISBN 90-5191-046-0 
€ 20,42 

CML no. 69 
Oers, L. van, E. van der Voet en R. Huele 
Mogelijkheden van objektgericht ammoniakbeleid. 
Leiden : CML, 1990 
€ 10,21 

CML no. 68
Groot, T.C. de... [et al] 
River floodplains and policy : a European approach. 
Leiden : CML, 1990 
ISBN 90-5191-043-6 
€ 6,81 
Supplement 'Case studies' sold out 

CML no. 67
Lindeijer, E. ... [et al.] 
Milieueffecten van kozijnen. 
Leiden : CML, 1990 
ISBN 90-5191-048-7 
€ 11,34 

CML no. 66
Mekel, O.C.L. en W.G.H. van der Naald 
Milieu, openluchtrecreatie en gezondheid. 
Leiden : CML, 1990 
€ 4,54 

CML no. 65
Fluit, N. van der, R. Cuperus en K.J. Canters 
Mitigerende en compenserende maatregelen aan het hoofdwegennet voor het bevorderen van natuurwaarden. 
Leiden : CML, 1990 
ISBN 90-5191-041-X 
€ 11,34 

CML no. 64
Melman, Th.C.P. 
Slootkanten in veenweidegebieden : mogelijkheden voor natuurgerichte inrichting en beheer. 
Leiden : CML, 1990 
ISBN 90-5191-037-1 
Sold out 

CML no. 63
Klijn, F.. [et al] 
De milieukwaliteit van ecodistricten. Part II: Methode en aanzet tot uitwerking. 
Leiden : CML, 1990 (RIVM report; 751901003) 
ISBN 90-6960-005-6 

Also published: 
Latour, J.B., J.J. Hofstra en M.I. Nip 
De toepasbaarheid van de amoebe-benadering op terrestrische ecosystemen. 
Leiden : CML, 1990 (RIVM report; 751901001) 
€ 13,61 (for 3 reports) 

CML no. 62
Klijn, F.. [et al] 
De milieukwaliteit van ecodistricten. Part I: Ecologische normstelling en milieukwaliteitsbepaling. 
Leiden : CML, 1990 (RIVM report; 7519010020) 
ISBN 90-5191-040-1 

CML no. 61
Klijn, F. en A. Laansma 
Gebiedsgericht milieubeleid : theorie en praktijk en aanzet tot onderzoeksprogrammering. 
Leiden : CML, 1990 
ISBN 90-5191-039-8 
Sold out 

CML no. 60
F.M.W. de Jong ... [et al] 
Field trials for evaluating the side-effects of pesticides. 
Leiden : CML, 1990 
ISBN 90-5191-049-5 
€ 11,34 

CML no. 60
Jong, F.M.W. de, G.R. de Snoo en K.J. Canters 
Veldtoetsen voor onderzoek naar neveneffecten van bestrijdingsmiddelen. 
Leiden : CML, 1990 
ISBN 90-5191-036-3 
€ 9,08 

CML no. 52 
Duel, H. ... [et al] 
Gebiedsvreemd water in Nederland : een verkenning van de problematiek van gebiedsvreemd water en de ruimtelijke oplossingsmogelijkheden. 
Leiden, 1990 
€ 12,03 

CML no. 46
Canters, K.J... [et al] 
Side effects of pesticides on terrestrial invertebrates and aquatic fauna.
Leiden : CML, 1990 
ISBN 90-5191-042-8 
€ 11,34 

CML no. 35 
Snoo, G.R. de en K.J. Canters 
Side effects of pesticides on terrestrial vertebrates. 
Leiden : CML, 1990 
ISBN 90-5191-035-5 
Sold out

CML no. 59 
Rijsdorp, I., J. Guinée en G. Huppes 
Milieueffekten van huishoudelijke verpakkingen.
Leiden : CML, 1989 
Part I: Main report 
Part II: Annex 
ISBN 90-5191-034-7 
Sold out 

CML no. 58
Guinée, J. en R. Huele 
Simavera : Simavera is een demonstratiemodel voor een informatiesysteem ten behoeve van de integrale analyse en beoordeling van milieueffekten van produkten. 
Leiden : CML, 1989 
ISBN 90-5191-033-9 
€ 11,34 

CML no. 57
Akkerman, S... [et al] 
Verstrengeling : een nadere uitwerking van een natuur- en landschapsontwerp voor de regio Hulshorst, gemaakt in het kader van de prijsvraag 'Landschap in overgang' uitgeschreven door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan in 1987 van de Stichting Natuur & Milieu. 
Leiden : CML, 1989 
ISBN 90-5191-030-7 
€ 6,81 

CML no. 56
Cancelled 

CML no. 55 
Groen, K., J. v.d. Linden en M. van 't Zelfde 
Van nat naar droog : een aktualisering van het voorkomen van natte ecosystemen in Nederland. 
Leiden : CML, 1989 
ISBN 90-5191-031-2 
€ 5,67 

CML no. 54
Voet, E. van der, B.J. Witmond en G. Huppes 
Stofstatiegeld voor stikstof en fosfor : een vorm van financiële regulering als oplossing voor N- en P- gerelateerde milieuproblemen. 
Leiden : CML, 1989 (Part I and II) 
ISBN 90-5191-027-4 
ISBN 90-5191-028-2 
€ 2,27 and € 6,81 
Part II sold out. 

CML no. 53 
Melman, Th.C.P. en R. Huele 
Het kantstrooi advies systeem. 
Leiden : CML, 1989 
ISBN 90-5191-032-0 
€ 11,34 (including diskette) 

CML no. 51
Klijn, F 
Landschapsecologische kartering Nederland: grondwaterrelaties : toelichting bij het databestand 'grond-waterrelaties' van het LKN-project. 
Leiden : CML, 1989 
€ 6,81 

CML no. 50
Berg, M.M.H.E. van den... [et al] 
Risico's van bestrijdingsmiddelen voor jonge kinderen in de bloembollenstreek : cholinesteraseremmers en dithiocarbamaten. 
Leiden : CML, 1989 
ISBN 90-5191-014-2 
€ 6,81 

CML no. 48
Runhaar, J. 
Toetsing van het ecotopensysteem. Part I: Hoofdreport. - Part II: reportage van het veldwerk. 
Leiden : CML, 1989 
€ 11,34 

CML no. 46
Canters, K.J... [et al] 
Neveneffecten van bestrijdingsmiddelen op terrestrische evertebraten en aquatische fauna. 
Leiden : CML, 1989 
ISBN 90-5191-011-8 
€ 9,08 

CML no. 44
Cancelled. 
Instead of no.44 is published:
Naald, W.G.H. van der... [et al] 
De betekenis van stofstroomanalyses voor het milieubeleid : nationale en provinciale beleidsuitwerking voor cadmium en polycyclische aromatische koolwaterstoffen. 
Leiden : CML ; Amsterdam : IVM, 1989 
€ 1,13 

Stroomschema's voor stoffen in economie en milieu van Nederland en Zuid-Holland.
Part I: Naald, W.G.H. van der... [et al] Samenvatting en conclusies 
Leiden : CML ; Amsterdam : IVM, 1989 
€ 2,27 
Part IIa: Voet, E. van der... [et al] Cadmium 
Leiden : CML ; Amsterdam : IVM, 1989 
€ 5,67 
Part IIb: Voet, E. van der... [et al] Bijlagen bij het cadmiumreport Leiden : CML ; Amsterdam : IVM, 1989 
€ 5,67 
Part III: Naald, W.G.H. van der... [et al] Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
Leiden : CML ; Amsterdam : IVM, 1989 
€ 6,81 

CML no. 43
Naald, W.G.H. van der, R. Huele, W.T. de Groot en M. de Loor 
GRASBOL: kennissysteem voor risicoanalyse bij bodemverontreiniging. Defnitiestudie en demonstratiemodel. 
Leiden: CML, 1989 
Sold out 

CML no. 41
Bezemer, H en H.A. Udo de Haes (red.) 
Participatie in milieubeheer : bundel gebaseerd op het symposium d.d. 17-6-'88 te Leiden, ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van het Centrum voor Milieukunde RU Leiden. 
Leiden : CML, 1989 
ISBN 90-5191-012-6 
€ 6,81

CML no. 47
Frouws, J. and W.T. de Groot (ed.) 
Environment and agriculture in the Netherlands. 
Leiden : CML, 1988 
€ 4,54 

CML no. 45
Klijn, F 
Ecoseries : aanzet tot een standplaatstypologie. 
Leiden : CML, 1988 
ISBN 90-5191-010-X 
€ 6,81 

CML no. 40 
Guinée, J., E. van der Voet en G. Huppes 
Schuimhoudende verpakkingen en milieu : milieuvergelijking van enkele kunststofschuimhoudende verpakkingen en alternatieven. 
Leiden : CML, 1988 
ISBN 90-5191-019-3 
Sold out 

CML no. 39 
Canters, K.J. (red.)... [et al] 
Keersluis of dijk? : een studie in opdracht van Rijkswaterstaat. 
Leiden : CML, 1988 
ISBN 90-5191-007-X 
€ 9,08 

CML no. 38 
Cuperus, R... [et al] 
De kwetsbaarheid van natuur en landschap voor versnippering door verkeer en infrastructuur : een studie in opdracht van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (Rijkswaterstaat). 
Leiden : CML, 1988 
ISBN 90-5191-005-3 
Sold out 

CML no. 37 
Klijn, F 
Milieubeheergebieden, Part A : Indeling van Nederland in ecoregio's en ecodistricten, Part B: Gevoeligheid van de ecodistricten voor verzuring, vermesting, verontreiniging en verdroging. 
Leiden : CML, 1988 
ISBN 90-5191-006-1 
Sold out 

CML no. 36 
Akkerman, S.S. en J.L. Fiselier 
Rietgorzen in de randmeren : ontwerpen van natuurzuiveringssystemen bij de RWZI van Harderwijk en bij de mondingen van de Hierdense Beek en Schuitenbeek. 
Leiden : CML, 1988 
€ 4,54 

CML no. 35 
Snoo, G. de en K.J. Canters 
Neveneffecten van bestrijdingsmiddelen op terrestrische vertebraten
Leiden : CML, 1988 
Part I: Inventarisatie van de bestaande kennis & lacunes en aanbevelingen voor onderzoek 
ISBN 90-5191-002-9 
Part II: Bestrijdingsmiddelen en agro-ecostemen
Also available in English 
ISBN 90-5191-003-7 
€ 11,34 (2 parts) 
Sold out 

CML no. 34 
Stevers, R., J. Runhaar en C.L.G. Groen 
Het CML-ecotopensysteem : uitwerking voor Noord-, West- en Zuidwest-Nederland. 
Leiden : CML, 1987. 
Sold out 

CML no. 33 
Akkerman, S.S.... [et al] 
Palen en perken in het verkeersbeleid. 
Leiden : CML, 1987 

CML no. 31 
Voet, E. van der en W. van der Naald. 
PIMM: een milieumeetnet als beleidsinstrument : evaluatie van het milieumeetnet PIMM in het kader van het provinciaal milieubeleidsplan van Zuid-Holland. 
Leiden : CML, 1987 
€ 4,54 

CML no. 30 
Fiselier, J.L. ... [et al.] 
Meerbegeleidende moerassen : voor waterzuivering en natuurontwikkeling. 
Leiden : CML, 1987 
€ 4,54 

CML no. 29 
Voet, E. van der en H.A. Udo de Haes 
Ammoniak in natuurgebieden : een literatuurstudie. 
Leiden : CML, 1987 
Sold out

CML no. 28 
Marchand, M. en F Toornstra 
Ecological guidelines for river basin development. 
Leiden : CML, 1986 
€ 4,54 
Sold out 

CML no. 27 
Runhaar, J. 
Voorspelling en beoordeling van effecten op het natuurlijk milieu : een studie in opdracht van het Waterloopkundig Laboratorium Delft naar toepassingsmogelijkheden van de voorspellings- en beoordelingsmethoden van het CML. 
Leiden : CML, 1986 
Sold out 

CML no. 26 
Berg, M.M.H.E. van den ... [et al] 
Potenties van produktiebeleid. 
Leiden : CML, 1986 
€ 9,08 

CML no. 25 
Fiselier, J.L., R.A.M. Stevers en H.A. Udo de Haes 
Kosten-baten analyse natuurbouw kustlokatie. 
Leiden, 1985 (i.e. 1986) 
Sold out

CML no. 24
Groot, W.T. de 
Using the wind in shallow lake eutrophication control. 
Leiden : CML, 1985 
€ 9,08 

CML no. 23
Groot, W.T. de en T. van Tilburg 
An NCS for Zambia : prepared by a Dutch student team. 
Leiden : CML, 1985 
€11,34 

CML no. 22
Tromp, F, P. Winkel en H.A. Udo de Haes 
RINAL: emissiescenario's, verspreiding en depositie van ammoniak. 
Leiden : CML, 1985 
Sold out 

CML no. 22
Ploeg, S.W.F van der, C.J.M. van Berkel, L.C. Braat e.a. 
RINAL: effecten van luchtverontreinigende stoffen op bossen en heide. 
Leiden : CML, 1985 
Sold out 

CML no. 21
Ploeg, S.W.F van der, C.J.M. van Berkel, L.C. Braat e.a. 
RINAL: bruikbaarheid en perspectieven. 
Leiden : CML, 1985 
Sold out 

CML no. 20
Runhaar, J., R.A.M. Stevers en H.A. Udo de Haes 
Uitwerking CML-ecotopen-systeem voor de Randstad : reportage van een studie in opdracht van de Rijksplanologische Dienst, gericht op de verwerking van provinciale flora- en vegetatiegegevens uit het Randstadgebied. 
Leiden : CML, 1985 
Sold out 

CML no. 19
Melman, Th. C.P., P.H.M.A. Clausman en H.A. Udo de Haes 
Voedselrijkdomindicatie van graslanden : vergelijking en toetsing van drie methoden voor het bepalen van de voedselrijkdomindicatie van graslandvegetaties. 
Leiden : CML, 1985 
€3,40 

CML no. 18 
Voet, E. van der en H.A. Udo de Haes 
Effekten van intensieve veehouderijbedrijven op hun omgeving : kwantificering van de ammoniak-problematiek in het kader van de Hinderwet. 
Leiden : CML, 1985 
Sold out 

CML no. 18
Hommel, P. 
Mogelijkheden voor vegetatieontwikkeling bij natuurbouw in de kustuitbreiding tussen Hoek van Holland en Scheveningen: een voorstudie. 
Leiden : CML, 1985 
Sold out 

CML no. 17 
Latesteijn, H.C. van en H.A. Udo de Haes 
Globale effectvoorspellings- en beoordelingsmethoden: voorspelling en beoordeling van milieu-effecten ten behoeve van een MER ten dienste van een mogelijke toekomstige wijziging of herziening van het bestaande Structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening. 
Leiden: CML, 1985 
Sold out

CML no. 16 
Canters, K.J. 
Een methode voor het opsporen van natuureffecten op ecosysteemniveau. 
Leiden : CML, 1984 
Sold out 

CML no. 15 
Druijff, E.A. 
Milieurelevante produktinformatie : een studie naar de toerekening van milieuschade en de informatieverschaffing daarover aan consumenten, ontwerpers en overheid. 
Leiden : CML, 1984 
Sold out 

CML no. 14 
Schrader, T. 
Ontwikkelingssociologie en de milieuproblematiek van de derde wereld. 
Leiden : CML, 1984.

CML no. 13 
Groot, W.T. de en G. Huppes 
De quintaire sector : volwaardig werk zonder extra overheidsuitgaven; met een algemene berekeningswijze van werkgelegenheidseffekten.
Leiden : CML, 1983 
Sold out 

CML no. 12
Groot, W.T. de en E.P. Mulder (red) 
Real recycling afval Leiden. 
Leiden : CML, 1983 
Sold out 

CML no. 11
Voet, E. van der 
De toekomst van het natuurlijk milieu in Nederland. Bijlage 15 bij het CE-scenario. 
Leiden : Centrum voor Milieukunde, 1983 
Sold out 

CML no. 10 
Marchand, M., M.E. Wisse and C.A. Drijver 
Land use possibilities on the Kafua Flats, Zambia. 
Leiden : Centrum voor Milieukunde, 1983 (CES report no. 10) 
Sold out

CML no. 9 
Helm, I. van der, R. Krassen-burg en M. de Vries 
Hyperkinesie en lood.
Leiden : Centrum voor Milieukunde, 1982 
Sold out 

CML no. 8
Everts, F.H., M.P.J. de Vries en H.A. Udo de Haes 
Een landelijk systeem van ecotooptypen : aanzet tot een systematische typologie bruikbaar bij de beschrijving en beoordeling van effekten op de plantengroei. 
Leiden : Centrum voor Milieukunde, 1982 
Sold out

CML no. 7 
Huppes, G. en H.A. Udo de Haes 
Bodegraven-noord: inrichting in het licht van zuiveloverschotten: samenvatting. 
Leiden : Centrum voor Milieukunde, [1981] 
€1,13 

CML no. 6 
Norel, G.J. van 
Boerderijverplaatsing, een aantrekkelijke zaak? 
Leiden : Centrum voor Milieukunde, 1981 
€ 5,67 

CML no. 5 
Seip, P., M-A. Soels, E. van der Voet, H. de Vries en G. Huppes 
Bodegraven-noord: inrichting in het licht van zuiveloverschotten. 
Leiden : Centrum voor Milieukunde, 1981 
Sold out

CML no. 4 
Groot, W.T. de, H. Bezemer, R. Broersma, C. de Heer en R. Quapp 
Algen, water, wind en bodem : interimverslag van een interdisciplinair onderzoeksprojekt gericht op het mogelijk effect van defosfatering. Leiden : Centrum voor Milieukunde, 1979
Sold out 

CML no. 3 
Udo de Haes, H.A. en H.W.J. van Dijk 
Dosis-effektrelaties in relatie tot de waterwinning in de duinen. 
Leiden : Centrum voor Milieukunde, 1979 
Sold out 

CML no. 2 
Huppes, G. 
Bodegraven-Noord: alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden voor een veenweidegebied. 
Leiden : Centrum voor Milieukunde, 1979 
Sold out 

CML no. 1 
Groot, W.T. de, T.C.P. Melman, J. Schoneveld, F. Steenkamp en H.A. Udo de Haes 
Waterwinning in de duinen: aantasting en regeneratiemogelijkheden van het abiotisch milieu. 
Leiden: Centrum voor Milieukunde, 1979 
Sold out

This website uses cookies.  More information.