Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Citizen science

Citizen science is een overkoepelende term, die allerlei manieren omvat om burgers en maatschappelijke actoren zoals NGO's te betrekken bij het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe kennis: denk bijvoorbeeld aan crowdsourcing van onderzoeksvragen en aan collectieve gegevensverzameling en -analyse.

Citizen science-methoden kunnen worden toegepast in elk onderzoeksdomein, op initiatief vanzowel de onderzoeker als door een gemeenschap met interesse in of bezorgdheid over een onderwerp of kwestie.

Citizen science is waardevol

Het helpt gegevens te verzamelen die anders misschien niet beschikbaar zijn of over het hoofd worden gezien. Dit kunnen plaatselijke observaties en ervaringsinzichten zijn, maar ook gegevens met een bredere geografische of temporele spreiding. Zo draagt citizen science dus bij aan een completer beeld. Het helpt ook bij het creëren van gedeeld eigenaarschap en motivatie om urgente maatschappelijke problemen zoals volksgezondheid, klimaatverandering en biodiversiteitsafname gezamenlijk aan te pakken.

De Universiteit Leiden is uniek omdat we al een Citizen Science Lab hebben, gevestigd in het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies (CWTS). Het Citizen Science Lab is een kennishub en een broedplaats voor nieuwe projecten, maar ook een onderzoekscentrum naar de 'Science of Citizen Science'.

Met het Academia in Motion-programma stellen we onszelf het doel om citizen science en andere praktijken van maatschappelijke betrokkenheid een meer integraal onderdeel te maken van onderzoek, onderwijs, klinische praktijken en maatschappelijke activiteiten in alle domeinen van de universiteit.

Onze ambities:

  1. Het Citizen Science Lab verzamelt bestaande kennis en ervaringen van alle faculteiten van de Universiteit Leiden, om zo een kenniscentrum van best practices en nieuwe toepassingen op te bouwen.
  2. Case studies en voorbeelden van de waarde en impact van verschillende gezamenlijk projecten worden gedeeld binnen de onderzoeksgemeenschap om het bewustzijn van het potentieel van citizen science te vergroten.
  3. Er worden speciale webinars, workshops en trainingen georganiseerd om deze kennisuitwisseling en het van elkaar leren te ondersteunen, om capaciteit op te bouwen in alle onderzoeksdomeinen en om samen de best practices verder te ontwikkelen.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.