Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Open Access

Open access (OA) verwijst naar wetenschappelijke publicaties die gratis en zonder beperkingen online toegankelijk zijn. Dit vergroot de zichtbaarheid van onderzoek enorm.

AiM stimuleert Open Access publiceren door Leidse wetenschappers bewust te maken van de vele OA-mogelijkheden, hen aan te moedigen hun ondezoeksresultaten zo vroeg mogelijk te publiceren en door te werken aan betaalbare en diverse OA-opties.

Als onderdeel van ons werk op dit gebied is de denktank ‘Open Wetenschappelijk publiceren’ opgezet. Deze groep zal een strategische visie voor de universiteit ontwikkelen en aanbevelingen doen voor manieren waarop onderzoekers en ondersteunend personeel Open Access publiceren kunnen toepassen. In de denktank worden verschillende interne experts en belanghebbenden vertegenwoordigd, zoals experts van de universiteitsbibliotheek, het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies en de Open Science Community Leiden, evenals van faculteiten met verschillende ‘publicatieculturen’. 

Onze ambities:

  1. Het aanmoedigen en ondersteunen van faculteiten en instituten om een publicatiebeleid te ontwikkelen, rekening houdend met landelijke en universitaire richtlijnen.
  2. Het verkennen van de mogelijkheid om samen met stakeholders de publicatie van OA boeken te ondersteunen.
  3. Het delen van best practices over het vooraf registreren van onderzoek en het publiceren van pre-prints.
  4. Het faciliteren van de discussie over de mogelijkheden van door de universiteit gehoste alternatieve publicatieplatforms of platforms van derden.
  5. Beheer en monitoring van OA-publicaties.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.