Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Erkennen & Waarderen

Met Academia in Motion sluit onze universiteit zich aan bij het landelijke initiatief voor een nieuwe vorm van erkennen en waarderen in de academische wereld. Want aan alle universiteiten is er bezorgdheid over de hoge werkdruk, de kwaliteit van beoordeling en het gebrek aan transparantie in het loopbaanbeleid.

Via AiM streven we naar:

  • Meer academische loopbaanbalans. Medewerkers moeten de mogelijkheid hebben om zich te richten op hun sterke punten binnen de domeinen onderzoek, onderwijs, maatschappelijke relevantie en leiderschap, in plaats van dat er van hen wordt verwacht dat zij op alle gebieden uitblinken. 
  • Meer transparantie. Dit betekent toewerken naar een open academische cultuur waarin men kennis niet alleen open creëert en verspreid maar ook transparantie is in carrièreperspectief, de voorwaarden voor aanstelling en criteria voor beoordeling en bevordering.
  • Beter leiderschap. Gezamenlijk leiderschap - de verschuiving van 'ik naar wij' - is de sleutel tot het gevoel gewaardeerd en erkend te worden, tot het bereiken van een betere balans tussen werk en privé, en tot inclusiviteit en transparantie bij beoordelingen, benoemingen en promoties. Beleid met betrekking tot beloning, promotie, loopbanen en de benoeming van hoogleraren moet deze waarden weerspiegelen.

Acties die we nemen

Rekening houdend met de behoeften van het team en de organisatie stimuleren we loopbaanevenwicht en een passende beoordeling. Dit betekent:

  • Duidelijke beschrijvingen binnen faculteiten met betrekking tot profielen en de manier waarop medewerkers hun rol uitvoeren, evenals ruimte op instituuts- en teamniveau voor mensen met verschillende portefeuilles.
  • Meer aandacht voor de kwaliteit van het werk in beoordelingen met betrekking tot benoemingen, promoties, jaargesprekkenen subsidieaanvragen, en niet alleen op individuele prestaties maar ook op bijdragen aan samenwerkingsverbanden.
  • Meer transparantie met betrekking tot carrièrevooruitzichten, beloning, voorwaarden voor benoeming en criteria voor beoordeling en promotie.
  • Medewerkers en managers aanmoedigen om tijd vrij te maken voor leiderschapsontwikkeling,
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.