Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Onderzoekssoftware

De term onderzoekssoftware omvat veel verschillende dingen: broncodebestanden, algoritmen, scripts, computationele workflows en programma's die zijn gemaakt tijdens het onderzoeksproces of voor een bepaald onderzoeksdoel.

In relatie tot Open Science is onderzoekssoftware belangrijk omdat het (net als onderzoeksresultaten) geïdentificeerd, beschreven en toegankelijk gemaakt moet worden. Dit is essentieel als we ervoor willen zorgen dat wetenschappelijke bevindingen reproduceerbaar en herbruikbaar zijn.

Aan de Universiteit Leiden werken we aan het vergroten van het bewustzijn van software als wetenschappelijke output. We willen ook erkenning en waardering creëren voor onderzoekssoftware.

We moedigen iedereen die meer wil weten over onderzoekssoftware aan om zich aan te sluiten bij de Research Software Community. Dit grassroots initiatief is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in onderzoekssoftware: van ingenieurs en data stewards tot onderzoekers en voorstanders van Open Science.

Onze ambities:

  1. Het creëren van een infrastructuur voor het archiveren, delen en publiceren van onderzoekssoftware.
  2. Het zichtbaar maken van onderzoekssoftware van de Universiteit Leiden door middel van een onderzoekscatalogus.
  3. Het ontwikkelen en implementeren van een centraal softwarebeleid.
  4. Pleiten voor en ondersteunen van openheid in onderzoekssoftware.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.