Universiteit Leiden

nl en
Dossier

AiM Raamwerk

Het AiM Raamwerk schetst de kernprincipes en doelen van het Academia in Motion programma.

Het doel van het Raamwerk is om richting te geven aan het werk van bijvoorbeeld AiM-teams binnen de faculteiten. Het kan gebruikt worden door deze groepen bij het ontwerpen van Open Science en Erkennen & Waarderen initiatieven die passen bij hun eigen context. 

In het Raamwerk zijn ook links te vinden naar relevante achtergronddocumenten zoals het position paper 'Ruimte voor ieders talent’ van de Universiteiten van Nederland en de UNESCO-aanbeveling over Open Science.

Lees het Raamwerk

Download het Raamwerk als PDF.

AiM Raamwerk
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.