Universiteit Leiden

nl en

Mathematisch Instituut

Onderwijs

Het Mathematisch Instituut verzorgt een bachelorprogramma in de Wiskunde en masterprogramma's in de Wiskunde en in de Statistiek. Het Instituut verzorgt ook vele wiskunde- en statistiekvakken voor andere studierichtingen van de universiteit en voor Leiden University College. Zo'n 50 promovendi werken aan een proefschrift onder supervisie van een hoogleraar of U(H)D van het instituut.

Het Mathematisch Instituut verzorgt op alle academische niveaus relevant en kwalitatief hoogstaand onderwijs, in een vriendelijke omgeving. De programma's in de wiskunde en statistiek bestrijken de volle breedte van deze velden, van fundamenteel onderzoek tot toepassingen, en van algebra tot data science. Om de studenten nog extra keuzemogelijkheden te bieden, werkt het Mathematisch Instituut samen met diverse andere instituten en consortia.

Externe evaluatie

De wiskunde programma's worden zeer positief beoordeeld door de nationale evaluatiecommissies en door studenten, in het bijzonder wat betreft de inhoud, de kwaliteit van de docenten, de algemene training en de organisatie. De bachelor Wiskunde ontving in 2016 het predicaat "Topopleiding".

Samenwerking

Het bachelorprogramma Wiskunde is een gezamenlijk programma met de TU Delft; het masterprogramma Mathematics is gelinkt met Mastermath, een samenwerking van alle Nederlandse universiteiten. Voor de master specialisatie in Algebra, Meetkunde en Getaltheorie bestaat een unieke samenwerking met verschillende Europese universiteiten via het ALGANT Consortium. De master Statistical Science is een gezamenlijk programma van het Mathematisch Instituut, de Faculteit Sociale Wetenschappen van de universiteit Leiden, de afdeling Medische Statistiek en Bio-informatica van het LUMC, en de afdeling Biometris van Wageningen Universty & Research.

Internationale omgeving

De voertaal voor het bachelorprogramma in de Wiskunde is Nederlands, hoewel waar nodig gebruik wordt gemaakt van Engelstalig studiemateriaal, of in het Engels wordt onderwezen. De masterprogramma's worden in het Engels gedoceerd, en gevolgd door studenten uit de hele wereld. Binnen de Algant-specialisatie is het noodzakelijk een deel van de studie aan een buitenlandse universiteit te doen (meestal Frankrijk, Italië of Duitsland), terwijl alle programma's toelaten een aantal onderdelen in het buitenland te volgen. Meer dan de helft van alle promovendi aan het Mathematisch Instituut zijn afkomstig uit het buitenland.

Scripties

Zowel  het bachelorprogramma als de masterprogramma's worden afgesloten met het schrijven van een scriptie over een wiskundig onderwerp of een toepassing van wiskunde. Een lijst van alle scripties, tezamen met links naar de volledige teksten, kan worden gevonden op de Engelstalige versie van deze website.

Informatie over de programma's

Als je overweegt je in te schrijven in één van onze programma's, volg dan de links boven aan deze pagina naar de informatiepagina's voor potentiële studenten. Huidige studenten raadplegen  Blackboard of de studentensite. Details van de programma's zijn te vinden in de studiegidsen:

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie