Universiteit Leiden

nl en

Mathematisch Instituut

Onderwijs

Het Mathematisch Instituut verzorgt een bachelor programma in de Wiskunde en master programma's in de Wiskunde en in de Statististische Wetenschap. Het Instituut verzorgt ook vele wiskunde en statistiek vakken voor andere studierichtingen van de universiteit en voor Leiden University College. Zo'n 50 promovendi werken aan een proefschrift onder supervisie van een hoogleraar of U(H)D van het instituut.

Het Mathematisch Instituut is toegewijd om op alle academische niveaus nuttig en kwalitatief hoogstaand onderwijs te geven in een vriendelijke omgeving. De programma's in wiskunde en statistiek omvatten de breedtes van deze velden, van fundamenteel onderzoek tot toepassingen van de wiskunde, en van algebra tot data science. Om de studenten nog extra keuzemogelijkheden te bieden, werkt het Mathematisch Instituut samen met diverse andere instituten en consortia.

Externe evaluatie

De wiskunde programmas worden zeer positief beoordeeld door de nationale evaluatie commissies en door studenten, in het bijzonder voor inhoud van de stof, kwaliteit van de docenten, algemene training, en organisatie. De Bachelor Wiskunde heeft het predicaat "Topopleiding" gekregen in 2016.

Samenwerking

Het bachelor programma Wiskunde is een gezamenlijk programma met de TU Delft, het master programma Mathematics is gelinkt met Mastermath, een samenwerking van alle Nederlandse universiteiten. Voor de master specialisatie in Algebra, Meetkunde en Getaltheorie heeft het Mathematisch Instituut een unieke samenwerking met verschillende Europese universiteiten via het ALGANT Consortium. De nieuwe master Statistical Science is een gezamenlijk programma van het Mathematisch Instituut, de Faculteit Sociale en Gedragswetenschappen van de universiteit Leiden, de afdeling Medische Statistiek en Bio-informatica van het LUMC, de afdeling Wiskunde van de VU Amsterdam en de afdeling Biometris van Wageningen Universiteit.

Internationale omgeving

De voertaal voor het bachelor programma in de Wiskunde is Nederlands, hoewel waar nodig gebruikt wordt gemaakt van Engelstalig studie-materiaal of in het Engels wordt onderwezen. De master programma's worden in het Engels gedoceerd, en gevolgd door studenten uit de hele wereld. Binnen de Algant specialisatie is parttime studie aan een buitenlandse universiteit (meestal Frankrijk, Italie of Duitsland) noodzakelijk, terwijl alle programma's toelaten een aantal onderdelen in het buitenland te volgen. Meer dan de helft van alle promovendi in het Mathematisch Instituut zijn afkomstig uit het buitenland.

Scripties

Zowel de bachelor als de master programma's worden afgesloten met het schrijven van een scriptie over een wiskundig onderwerp of een toepassing van wiskunde. Een lijst van alle scripties, tesamen met links naar de volledige tekst, kan worden gevonden op de engelstalige versie van deze website.

Information on the programmes

Als u overweegt om in een van onze programma's in te schrijven, volgt u de links boven aan deze pagina naar de informatiepagina's voor potentiële studenten. Huidige studenten moeten het Blackboard of de studentensite raadplegen. Details van de programma's zijn te vinden in de studiegidsen: