Universiteit Leiden

nl en

Mathematisch Instituut

Over ons

Het Mathematisch Instituut is een van de acht instituten van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Het instituut opereert als een eenheid gedefinieerd door de activiteiten van de medewerkers.

Onderwijs

Het Mathematisch Instituut biedt een bachelor- en een masteropleiding Wiskunde en een masteropleiding Statistics & Data Science aan. Het verzorgt ook veel wiskunde- en statistieklessen in andere academische programma's van de Universiteit Leiden, waaronder het Leiden University College.

Promovendi

Ongeveer 65 afgestudeerde studenten promoveren in wiskunde of statistiek bij een van de professoren van het instituut. Een promotieonderzoek omvat doorgaans vier jaar onderzoek onder persoonlijke begeleiding van een of meer professoren, meestal zonder het formeel volgen van cursussen. Promovendi zijn volledig geïntegreerd in het instituut en dragen substantieel bij aan de gemoedelijke sfeer.

Onderzoek

Momenteel kan het instituut worden onderverdeeld in vier onderzoeksgroepen:

Deze indeling is puur voor het gemak. Er zijn veel samenwerkingsverbanden tussen de leden van de groepen en alle verantwoordelijkheden zijn gedeeld. Het instituut werkt vanuit één financieel budget en het wervingsbeleid is gericht op getalenteerde onderzoekers en docenten in plaats van op takken van de wiskunde. Er is een sterke samenhang tussen de leden van het instituut.

Colloquium

Het instituut organiseert een colloquium gericht op een algemeen wiskundig publiek, evenals verschillende meer gespecialiseerde seminarbijeenkomsten en leesgroepen. Deze worden aangekondigd op de pagina's van de onderzoeksgroepen.

Historie

Universiteit Leiden mag al meer dan vier eeuwen wiskundigen tot haar werknemers rekenen. Een historisch overzicht van Leidse wiskundigen vindt u in dit boekje.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.